• 🇯🇵
  GI
  22:31
  Gagnant
  A1
  4095
  1. Fukugita Tsuyoshi
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 42
  1.10

  SP

  A1
  4851
  2. Hiroya Seki
  Gunma ∙ Gunma ∙ 29
  6.00

  SP

  A1
  3942
  3. Sho Terada
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 45
  9.00

  SP

  A1
  4532
  4. Satoshi Akimoto
  Saitama ∙ Tochigi ∙ 35
  9.00

  SP

  A1
  4148
  5. Ken Edao
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 42
  18.00

  SP

  A1
  4019
  6. Ryo Kasahara
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 44
  36.00

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  55:31
  Gagnant
  A1
  4547
  1. Ryuta Nakata
  Saitama ∙ Fukushima ∙ 36
  1.70

  SP

  A2
  4171
  2. Koji Enoki
  Nagasaki ∙ Nagasaki ∙ 41
  9.00

  SP

  A1
  4739
  3. Akitomo Nakamura
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 32
  18.00

  SP

  A1
  4482
  4. Miho Moriya
  Okayama ∙ Okayama ∙ 35
  2.50

  SP

  A1
  4932
  5. Shinkai Kou
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 28
  9.00

  SP

  A1
  4075
  6. Jiro Nakano
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 43
  12.00

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  30/05 05:54
  Gagnant
  A1
  4361
  1. Taiji Yagyu
  Yamaguchi ∙ Yamaguchi ∙ 39
  1.20

  SP

  A1
  3783
  2. Uryu Masayoshi
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 48
  34.50

  SP

  A1
  3952
  3. Kazushi Nakazawa
  Saitama ∙ Iwate ∙ 47
  5.70

  SP

  A1
  4586
  4. Makoto Isobe
  Aichi ∙ Aichi ∙ 33
  4.90

  SP

  A1
  4342
  5. Tanino Renshi
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 39
  11.50

  SP

  A1
  4311
  6. Hitoshi Okamura
  Osaka ∙ Osaka ∙ 40
  17.20

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 06:19
  Gagnant
  B1
  3855
  1. Tatsuya Okuma
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 51
  2.70

  SP

  B1
  4474
  2. Takashi Watanabe
  Fukuoka ∙ Oita ∙ 36
  4.10

  SP

  A2
  3736
  3. Takeshi Okamoto
  Osaka ∙ Osaka ∙ 50
  8.20

  SP

  B1
  4875
  4. Yasumasa Otsuka
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 29
  8.20

  SP

  B2
  5352
  5. Aoshi Nishioka
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 19
  8.20

  SP

  A2
  4053
  6. Nozomi Ashizawa
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 46
  2.70

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  30/05 06:28
  Gagnant
  A1
  4344
  1. Yuji Nitta
  Triple ∙ Triple ∙ 39
  2.20

  SP

  A1
  3946
  2. Yoshio Akaiwa
  Aichi ∙ Aichi ∙ 48
  39.00

  SP

  A1
  3541
  3. Seiji Mishima
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 55
  19.50

  SP

  A1
  4546
  4. Arisa Hamada
  Saitama ∙ Hiroshima ∙ 36
  2.20

  SP

  A1
  4418
  5. Yuki Chihara
  Okayama ∙ Okayama ∙ 36
  3.50

  SP

  A1
  4504
  6. Shota Maeda
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 36
  9.70

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 06:44
  Gagnant
  B1
  4169
  1. Yusuke Tada
  Tokyo ∙ Yamagata ∙ 41
  1.10

  SP

  A2
  4633
  2. Tomoya Mori
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 35

  SP

  A2
  4506
  3. Hieda Seiya
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 36

  SP

  B1
  3776
  4. Kenta Yokoi
  Aichi ∙ Aichi ∙ 49

  SP

  B2
  5339
  5. Noboru Ishii
  Kagawa ∙ Ehime ∙ 23

  SP

  A2
  4790
  6. Keita Yanai
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 34
  2.20

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  30/05 07:03
  Gagnant
  A1
  3854
  1. Motohiro Yoshikawa
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 51
  1.40

  SP

  A1
  4528
  2. Tatsuya Kuroi
  Saitama ∙ Saitama ∙ 35
  26.20

  SP

  A1
  3744
  3. Hideki Tokumasu
  Shizuoka ∙ Shizuoka ∙ 49
  13.10

  SP

  A1
  3941
  4. Koji Ikeda
  Aichi ∙ Aichi ∙ 46
  5.20

  SP

  A1
  4350
  5. Motoshi Shinozaki
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 38
  6.50

  SP

  A1
  5121
  6. Yuki Sadamatsu
  Saga ∙ Fukuoka ∙ 23
  5.20

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 07:11
  Gagnant
  B1
  3869
  1. Taishi Iseri
  Fukuoka ∙ Kumamoto ∙ 48
  1.20

  SP

  B1
  5077
  2. Takizawa Tsuyoshi
  Saitama ∙ Saitama ∙ 27

  SP

  A1
  4598
  3. Masahiko Kato
  Tokyo ∙ Tokyo ∙ 40

  SP

  B1
  4252
  4. Tetsuya Matsushita
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 41

  SP

  B2
  4982
  5. Masataka Nakamura
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 27

  SP

  A2
  4706
  6. Yojiro Miura
  Aichi ∙ Aichi ∙ 35
  1.80

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 07:38
  Gagnant
  B1
  3072
  1. Yasushi Nishida
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 62
  1.70

  SP

  B1
  4638
  2. Ryota Kobayashi
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 33

  SP

  A2
  4578
  3. Masahiro Fujiyama
  Osaka ∙ Osaka ∙ 34

  SP

  B1
  5247
  4. Tsubasa Omori
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 22

  SP

  B1
  5104
  5. Jo Yamada
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 25
  5.20

  SP

  A1
  4610
  6. Daisuke Sato
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 33
  1.70

  SP

 • 🇯🇵
  GI
  30/05 07:40
  Gagnant
  A1
  4444
  1. Junpei Kiryu
  Saitama ∙ Fukushima ∙ 37
  1.20

  SP

  A1
  4024
  2. Yoshinori Iguchi
  Triple ∙ Triple ∙ 46
  10.60

  SP

  A1
  4831
  3. Naoya Hano
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 29
  4.70

  SP

  A1
  4337
  4. Masayuki Hiramoto
  Aichi ∙ Aichi ∙ 40
  7.10

  SP

  A1
  4013
  5. Kohei Nakajima
  Fukui ∙ Fukui ∙ 44
  14.20

  SP

  A1
  4362
  6. Tomonori Tsuchiya
  Gunma ∙ Gunma ∙ 39
  42.70

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 08:10
  Gagnant
  B1
  4395
  1. Masafumi Shimokawa
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 38
  1.70

  SP

  A1
  4812
  2. Yuki Nishino
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 34

  SP

  A1
  4228
  3. Shinjiro Yoshida
  Aichi ∙ Gifu ∙ 41

  SP

  B1
  5166
  4. Daisuke Nakamichi
  Aichi ∙ Aichi ∙ 24
  2.60

  SP

  B1
  4568
  5. Shinya Hirose
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 36
  5.20

  SP

  B1
  3568
  6. Mitsuhiro Kimura
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 53
  5.20

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 08:37
  Gagnant
  A2
  4931
  1. Kenta Kidani
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 28
  2.20

  SP

  B1
  4691
  2. Makoto Mizuhara
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 40
  4.50

  SP

  A1
  4492
  3. Hirokazu Honda
  Aichi ∙ Aichi ∙ 37
  2.20

  SP

  A1
  4953
  4. Masaya Onoe
  Saitama ∙ Saitama ∙ 29

  SP

  B1
  5127
  5. Numata Daito
  Aichi ∙ Hiroshima ∙ 27

  SP

  B2
  5352
  5. Aoshi Nishioka
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 19
  4.50

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 09:04
  Gagnant
  A1
  4594
  1. Yuichi Tanikawa
  Shiga ∙ Shiga ∙ 42
  1.00

  SP

  A1
  4437
  2. Motoyasu Nakata
  Kagawa ∙ Kagawa ∙ 37

  SP

  B1
  5077
  2. Takizawa Tsuyoshi
  Saitama ∙ Saitama ∙ 27

  SP

  A2
  4934
  4. Shoto Sasaki
  Osaka ∙ Osaka ∙ 27

  SP

  B1
  4474
  2. Takashi Watanabe
  Fukuoka ∙ Oita ∙ 36

  SP

  B1
  3776
  4. Kenta Yokoi
  Aichi ∙ Aichi ∙ 49
  3.00

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 09:33
  Gagnant
  A1
  4218
  1. Yoshitsugu Yoshikawa
  Shiga ∙ Shiga ∙ 42
  1.00

  SP

  A2
  5005
  2. Takahiro Ishida
  Saitama ∙ Saitama ∙ 28

  SP

  A2
  4053
  6. Nozomi Ashizawa
  Tokyo ∙ Chiba ∙ 46

  SP

  A2
  4706
  6. Yojiro Miura
  Aichi ∙ Aichi ∙ 35
  11.20

  SP

  B1
  4638
  2. Ryota Kobayashi
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 33

  SP

  B2
  5339
  5. Noboru Ishii
  Kagawa ∙ Ehime ∙ 23
  11.20

  SP

 • 🇯🇵
  G
  30/05 10:04
  Gagnant
  A1
  4812
  2. Yuki Nishino
  Tokushima ∙ Tokushima ∙ 34
  1.00

  SP

  B1
  4875
  4. Yasumasa Otsuka
  Tokyo ∙ Kanagawa ∙ 29

  SP

  B1
  4785
  3. Junya Kobata
  Aichi ∙ Aichi ∙ 36

  SP

  A2
  4790
  6. Keita Yanai
  Hyogo ∙ Hyogo ∙ 34

  SP

  B2
  5242
  5. Hiroto Takayama
  Saitama ∙ Saitama ∙ 23

  SP

  B1
  4252
  4. Tetsuya Matsushita
  Fukuoka ∙ Fukuoka ∙ 41
  3.00

  SP