ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้งาน Betbuilder

 • Bet Builder คือการเดิมพันแบบกลุ่มที่ประกอบด้วยการเดิมพันในหลายตลาด
 • ในกฎนี้ "เดิมพัน" หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดของสลิปเดิมพันของ Bet Builder "ตัวเลือก" หรือ "ตลาด" หมายถึงการเดิมพันแต่ละรายการภายในการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง
 • BetBuilder มีให้สำหรับลูกค้าที่เลือกเท่านั้น และ Sportsbet.io ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเรา
 • เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะเผยแพร่ในหลายภาษาจากมุมมองของการให้ข้อมูลและความสะดวกแก่ผู้เล่น เฉพาะข้อมูลต้นฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่าง Sportsbet.io กับผู้เล่น ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับในส่วนของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้กับฉบับแปลในภาษาอื่น ข้อความภาษาอังกฤษต้นฉบับจะมีผลเหนือกว่า

ฟุตบอล

กฎการเดิมพัน

ในวงการฟุตบอล Bet Builder ใช้กับเวลาปกติ 90 นาทีและรวมทดเวลาบาดเจ็บ เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่ารวมถึงการต่อเวลาและ/หรือการยิงลูกโทษ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ตลาดในการเดิมพันจะตัดสินตามผลการแข่งขัน (เวลาปกติ 90 นาที และเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากการบาดเจ็บ) ผู้ตัดสินการแข่งขันจะวัดเวลาการแข่งขันและเวลาเพิ่มเติม การเดิมพันทั้งหมดจะมีผลตราบเท่าที่การแข่งขันไม่ถูกยกเลิก

"เดิมพัน" หมายถึงเนื้อหาทั้งหมดของของสลิปเดิมพันของ Bet Builder "ตัวเลือก" หรือ "ตลาด" หมายถึงการเดิมพันแต่ละรายการภายในการเดิมพันที่เกี่ยวข้อง Bet Builder คือการเดิมพันแบบหลายรายการที่ประกอบด้วยการเดิมพันในหลายตลาด

หากผู้เล่นที่เลือกลงเดิมพันไม่ได้ลงแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมโฆะ โดยไม่คำนึงถึงตลาดอื่นๆ ที่วางเดิมพัน กฎนี้ยังใช้กับผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในตลาด รวมทั้งประตูและไพ่

หากทุกตลาดการเดิมพันถูกต้อง (ผู้เล่นทั้งหมดที่เกี่ยวข้องได้ลงเล่นในการแข่งขัน) หากตลาดหนึ่งแพ้ การเดิมพันทั้งหมดจะมีผลตัดสินเป็น "แพ้"

ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทำให้การเดิมพันเป็นโมฆะ หากราคาที่คำนวณได้ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือทำให้การเดิมพันทั้งหมดเป็นโมฆะ หากสถานที่ของการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากประกาศอัตราต่อรองแล้ว

การตัดสินในทุกตลาดมีขึ้นในวันที่มีการแข่งขันโดยพิจารณาจากผลของการแข่งขัน แม้ว่าผลการแข่งขันจะเปลี่ยนแปลงในภายหลังเนื่องจากการตรวจสอบประตูที่น่าสงสัย การมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ ฯลฯ การตัดสินตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลง

หากการแข่งขันถูกขัดจังหวะ การเดิมพันในตลาดที่มีผลการแข่งขันก่อนหน้านี้ (ผลครึ่งแรก ทีมที่ทำคะแนนแรก ฯลฯ) ตัวเลือกหรือตลาดอื่นๆ ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะโดยไม่คำนึงถึงคะแนนในขณะที่การแข่งขันหยุดชะงัก หากการแข่งขันถูกขัดจังหวะและการแข่งขันเสร็จสิ้นและไม่ได้ผลภายในเวลาเที่ยงคืน ตามเวลาท้องถิ่น จะถือว่าการแข่งขันหยุดชะงัก แม้ว่าผู้ตัดสินจะนำผู้เล่นออกจากสนาม การแข่งขันจะไม่ถูกระงับหากถึงเวลาที่เหลือภายในเวลาเที่ยงคืน ของวันแข่งขันตามเวลาท้องถิ่น

หากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปก่อนเริ่มการแข่งขันและจัดตารางใหม่ภายใน 48 ชั่วโมงจากเวลาเริ่มการแข่งขันเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะยังไม่ถูกยกเลิกและจะตัดสินตามผลของการแข่งขันที่จัดตารางใหม่ หากการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปก่อนเริ่มการแข่งขัน และไม่มีการจัดตารางใหม่ภายใน 48 ชั่วโมงจากเวลาเริ่มการแข่งขันเดิม การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

หากเวลาเริ่มการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้านานพอ การแข่งขันจะไม่ถูกพิจารณาเลื่อนออกไป

การเดิมพันทั้งหมดยังคงนับสำหรับเกมที่จัดขึ้นที่สถานที่ที่เป็นกลาง โดยไม่คำนึงถึงลำดับที่ทีมระบุไว้ และไม่ว่าเราจะระบุว่าเป็นการเล่นที่สนามที่เป็นกลางหรือไม่ (อย่างไรก็ตาม เว้นแต่จะมีข้อผิดพลาดชัดเจนในการแสดงราคาที่ชัดเจน)

กฎระยะเวลาเดิมพัน

ตลาดจะมีช่วงเวลาดังต่อไปนี้: ตัวอย่างเช่น การเดิมพันที่รวมตลาด "ทีมใดจะชนะใน 90 นาที" จะเดิมพันตามผลการแข่งขันทั้งหมด (เวลาปกติ 90 นาที และทดเวลาบาดเจ็บ)

90 นาที – หมายถึงการแข่งขันทั้งหมด การเดิมพันทั้งหมด รวมถึงการเดิมพันแบบ 90 นาที ใช้กับเวลาปกติ 90 นาที และทดเวลาบาดเจ็บ ผู้ตัดสินการแข่งขันจะวัดเวลาการแข่งขันและเวลาเพิ่มเติม เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน ระหว่างครึ่งเวลา (ตั้งแต่เสียงนกหวีดสิ้นสุดครึ่งแรกจนถึงการเริ่มต้นครึ่งหลัง) หรือหลังเสียงนกหวีดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวม

10 นาทีแรก – หมายถึง 10 นาทีแรกของการแข่งขัน (00:00 น. และ 09:59 น.) ตัวอย่างเช่น แม้ว่าจะมีการเตะมุมในช่วงเวลาปัจจุบัน จะไม่ถูกนับหากไม่เล่นในช่วงเวลานั้น (ก่อน 10:00) เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังเวลา 10.00 น. จะไม่ถูกนับ นอกจากนี้ เหตุผลใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาเริ่มต้นของการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวม

ครึ่งแรก – หมายถึงเฉพาะครึ่งแรกของการแข่งขัน รวมเวลาที่เล่นในครึ่งแรกรวมอยู่ด้วย เหตุผลใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาเริ่มการแข่งขันหรือระหว่างครึ่งเวลา (ตั้งแต่เสียงนกหวีดจบครึ่งแรกจนถึงเริ่มครึ่งหลัง) จะไม่ถูกนับรวม

ครึ่งหลัง – หมายถึงเฉพาะครึ่งหลังของการแข่งขัน เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มครึ่งหลัง (ในครึ่งแรกและครึ่งแรก) หรือหลังเสียงนกหวีดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวม

ครึ่งแรกและครึ่งหลัง – หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในครึ่งแรกและครึ่งหลังของการแข่งขัน หากเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ไม่เกิดขึ้นในครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง หรือเฉพาะในครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง ตลาดจะ "แพ้" เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน ระหว่างครึ่งเวลา (ตั้งแต่เสียงนกหวีดสิ้นสุดครึ่งแรกจนถึงการเริ่มต้นครึ่งหลัง) หรือหลังเสียงนกหวีดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวม

การเดิมพันผู้เล่นในช่วง "ครึ่งแรกและครึ่งหลัง" จะถือว่าใช้ได้ในตลาดนี้ หากผู้เล่นเข้าร่วมในครึ่งแรก (ยอมรับได้แม้เพียงส่วนเดียว) หากผู้เล่นไม่เข้าร่วมเลยในครึ่งแรก ตลาดนี้จะถือเป็นโมฆะ

ครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง – เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกหรือครึ่งหลังของการแข่งขัน หรือทั้งสองอย่างในครึ่งแรกและครึ่งหลัง หากเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ไม่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ตลาดจะ "แพ้" เหตุการณ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน ระหว่างครึ่งเวลา (ตั้งแต่เสียงนกหวีดสิ้นสุดครึ่งแรกจนถึงการเริ่มต้นครึ่งหลัง) หรือหลังเสียงนกหวีดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันจะไม่ถูกนับรวม

การเดิมพันผู้เล่นในช่วง "ครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง" จะถือว่าใช้ได้ในตลาดนี้หากผู้เล่นเข้าร่วมการแข่งขัน (แม้แต่ส่วนหนึ่งก็ยอมรับได้) ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นเดิมพัน "คะแนนในครึ่งแรกหรือครึ่งหลัง" และผู้เล่นทำคะแนนในครึ่งแรกและไม่เข้าร่วมในครึ่งหลัง ตลาดจะ "ชนะ" หากผู้เล่นไม่เข้าร่วมการแข่งขันเลย ตลาดจะถือเป็นโมฆะ

กฎการตัดสินตามประเภทการเดิมพัน

ใครคือผู้ชนะ? – เดิมพันผลการแข่งขัน ตัวอย่าง) ทีม A เสมอ ทีม B

ใครจะทำประตูได้ – เดิมพันว่าผู้เล่นที่เลือกจะทำประตูได้หรือไม่

 • ในการแข่งขันที่ถูกยกเลิก ผู้เล่นที่ทำคะแนนไปแล้วในขณะที่การแข่งขันถูกยกเลิกจะถูกตัดสินให้เป็น "ผู้ชนะ"  (ที่เกี่ยวข้องกับตลาดนี้)
 • หากผู้เล่นที่เลือกไม่เข้าร่วมการแข่งขันเลย การเดิมพันผู้เล่นนั้นจะถือเป็นโมฆะ หากผู้เล่นมีส่วนร่วมในการแข่งขันเพียงส่วนเดียว การเดิมพันยังคงมีผล
 • ไม่นับประตูตัวเอง

ใครจะได้ใบเตือน? – เดิมพันว่าผู้เล่นที่เลือกจะได้รับใบเหลืองหรือใบแดง เฉพาะใบเตือนที่แสดงต่อผู้เล่นในสนามระหว่างการแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ ใบเตือนที่นำเสนอต่อผู้จัดการและผู้เล่นบนม้านั่งและใบเตือนที่เสนอให้หลังการแข่งขันจะไม่ถูกนับ หากผู้เล่นเดิมพันไม่เล่นในการแข่งขัน การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ

จำนวนลูกเตะมุม? – เดิมพันว่าจำนวนลูกเตะมุมทั้งหมดจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุ นับเฉพาะลูกเตะมุมจริงเท่านั้น หากมีลูกเตะมุมแต่ไม่ได้เล่น จะไม่นับรวม หากมีลูกเตะจากมุมใหม่ จะถือว่าเป็นการเตะมุมเพียงครั้งเดียว การต่อเวลาพิเศษไม่นับรวมในผลรวม

คะแนนของใบเตือนจะเป็นอย่างไร? – เดิมพันว่าคะแนนของใบเตือนทั้งหมดจะสูงหรือต่ำกว่าจำนวนที่ระบุ ไม่นับคะแนนใบเตือนล่วงเวลา นอกจากนี้ยังไม่นับคะแนนใบเตือนก่อนและหลังการแข่งขัน เฉพาะใบเตือนที่เสนอต่อผู้เล่นในสนามระหว่างการแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ ใบเตือนที่ออกให้ผู้จัดการและผู้เล่นบนม้านั่งจะไม่ถูกนับ ใบเหลืองคำนวณเป็น 10 คะแนน และใบแดงคำนวณเป็น 25 คะแนน หากผู้เล่นได้รับใบแดงจากใบเหลืองที่ 2 คะแนนรวมจะเป็น 35 คะแนน

จำนวนของใบเตือน? – เดิมพันจำนวนใบเตือนทั้งหมดที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าจำนวนที่ระบุ ไม่นับคะแนนใบเตือนล่วงเวลา นอกจากนี้ยังไม่นับคะแนนใบเตือนก่อนและหลังการแข่งขัน เฉพาะใบเตือนที่เสนอต่อผู้เล่นในสนามระหว่างการแข่งขันเท่านั้นที่มีสิทธิ์ ใบเตือนที่ออกให้ผู้จัดการทีมและผู้เล่นบนม้านั่งจะไม่นับรวม

คำนวณใบเหลือง 1 ใบและใบแดง 2 ใบ หากผู้เล่นได้รับใบแดงจากใบเหลืองใบที่ 2 จำนวนใบเตือนทั้งหมดจะเป็น 3 ใบ เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ผู้เล่น 1 คนสามารถรับใบเตือนได้สูงสุด 3 ใบ ตัวอย่างเช่น หากผู้เล่นที่ออกใบเหลืองต่อไปได้รับใบแดง จำนวนรวมของใบเตือนจะเป็น 3 ใบ หากผู้เล่นที่ออกใบเหลือง 2 ใบต่อไปได้รับใบแดง จำนวนใบเตือนทั้งหมดจะเป็น 3 ใบ ถ้าโดนใบแดงทันทีจะได้ 2 ใบ 

ทั้งสองทีมทำประตูได้? – เดิมพันว่าทั้งสองทีมจะทำประตูได้อย่างน้อยหนึ่งประตูหรือไม่

คะแนนจะเป็นอร่างไร? – เดิมพันว่าคะแนนการแข่งขันจะเป็นอย่างไร

มีประตูเกิดขึ้นเท่าไร? – เดิมพันว่าจะยิงได้กี่ประตู ทายผลว่าจำนวนประตูทั้งหมดจะมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุ หรือทายจำนวนประตูทั้งหมด (เช่น ไม่มีประตู หรือทำได้ 1 ประตู เป็นต้น)

อะไรจะเกิดขึ้นอีก? –เดิมพันว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นในการแข่งขันหรือไม่ (เวลาปกติภายใน 90 นาทีรวมทดเวลาบาดเจ็บ ไม่นับช่วงต่อเวลาพิเศษและ/หรือจุดโทษ) รวมถึง:

 • Penalty awarded - Whether a penalty will be taken (and subsequently missed/scored). Penalties awarded but rescinded, for any reason, and subsequently are not taken will not be deemed a winning selection.
 • Penalty missed - Whether a penalty will be missed. This is any penalty taken that does not result in a goal from that kick directly. If a penalty is ordered to be retaken, the original penalty will not count towards any official settlement. Only a completed penalty outcome is applicable. If a penalty rebounds from either the woodwork or the goalkeeper and is touched again before a goal is awarded, this will be deemed as a miss.
 • Penalty scored - Whether a penalty will be scored. This is any penalty taken that results in a goal directly from this kick. If a penalty rebounds from either the woodwork or the goalkeeper and is touched again before a goal is awarded, this will be deemed as a miss. Penalties awarded but rescinded and subsequently not taken will not be deemed a winning selection.
 • 2+ penalties awarded - Whether two, or more, penalties will be taken (and subsequently missed/scored). Penalties awarded but rescinded and subsequently not taken will not be deemed as a penalty awarded.
 • 2+ penalties scored - Whether two, or more, penalties will be scored. Penalties scored but ordered to be retaken, the original penalty will not count.
 • Free-kick goal - Whether a free kick will be scored. Any bets involving free-kick goals must be scored directly from a free-kick. Penalties do not count. The player taking the free kick must be the scorer of the goal.
 • Header goal - Whether a header will be scored over the course of the match. A headed goal is a goal that is classed as coming off the player’s head or shoulder, whether it is intentional or not. Own goals are excluded.
 • Outside box goal - Whether a goal will be scored from outside of the 18-yard box/penalty area). Own goals are excluded, any other method of goal scored from outside of the penalty area will count, including free kicks.
 • Own goal - Whether an own goal will be scored.
 • Sending off - Whether a player is sent off. Only cards awarded once the player is active in the match will count. Any cards shown after the final whistle do not count. A player to be sent off is settled on any active player that receives a red card, whether that is a straight red card or because of two yellow cards. If the red card is retracted, by VAR or otherwise, then this will not count as a winning selection.
 • Woodwork - Whether the woodwork is hit during active play. Instances where the ball hits the woodwork which result directly in a goal do not count as woodwork being hit.
 • Go to extra time – Whether the match will go to extra-time after the 90 minutes, in applicable matches where extra-time can be played.
 • Go to penalties – Whether the match will go to penalties in applicable matches where this can happen. In all other scenarios other than when this is achieved, the selection would be a losing one.

How many team goals? – You are betting on how many goals a nominated team will score, including:

 • How many team goals - Whether the total number of team goals in the match will be above or below the stated total.
 • How many goals exactly the nominated team will score in the match, e.g. No Goals, Team A Exactly 1 Goal, Team B Exactly 3 Goals etc. (own goals are included).

How many goals will a team win by? – You are betting on by what margin a nominated team will win.

How many team booking points? – You are betting on whether the total number of booking points for your nominated team/teams is above or below the stated total. Only cards shown to players currently on the pitch will count. Cards shown to managers or substitutes do not count towards the total. Neither cards shown after the final whistle nor cards shown in extra-time count towards the total. Yellow Card = 10 & Red Card = 25. If a player receives 2 yellow cards and is therefore subsequently shown a red card, they receive a total of 35 booking points.

How many team corners? – You are betting on whether the total number of corners taken by your nominated team/teams will be above or below the numbers quoted. Only corners that are taken will count. Corners that are indicated as given but subsequently not taken will not count. If a corner is re-taken, it will only count as one corner. Extra-time does not count towards the total.

What else will happen to teams? – You are betting on whether a nominated match event will occur to a nominated team (within 90 minutes plus injury time, Extra-Time and/or Penalties do not count), including:

 • Team penalty taken - Whether a penalty will be taken over by your nominated team. Penalties awarded but rescinded and subsequently not taken will not be deemed a winning selection. Only a completed penalty outcome is applicable.
 • Team penalty missed - Whether a penalty will be missed by your nominated team. This is any penalty taken that does not result in a goal from that kick by the nominated team. Missed penalties that are then re-taken do not count. Only a completed penalty outcome is applicable. If a penalty rebounds from either the woodwork or the goalkeeper and is touched again before a goal is awarded, this will be deemed as a miss.
 • Team penalty scored - Whether a penalty will be scored by your nominated team. If a penalty rebounds from either the woodwork or the goalkeeper and is touched again before a goal is awarded, this will be deemed as a miss. Penalties scored but ordered to be retaken, the original penalty will not count.
 • Team 2+ penalties awarded - Whether two, or more, penalties will be taken by your nominated team. Penalties awarded but rescinded and subsequently not taken will not be deemed as a penalty awarded.
 • Team 2+ penalties scored - Whether two, or more, penalties will be scored by your nominated team. Penalties scored but ordered to be retaken, the original penalty will not count.
 • Team free-kick goal - Whether a free kick will be scored by your nominated team. Any bets involving free-kick goals must be scored directly from a free-kick. Penalties do not count.
 • Team header goal - Whether a header will be scored by your nominated team. A headed goal is a goal that is classed as coming off the player’s head or shoulder, whether it is intentional or not. Own goals are excluded.
 • Team outside box goal - Whether a goal will be scored from outside of the 18-yard box/penalty area by your nominated team. Own goals are excluded. Any goal from outside of the box will be classed as a winner, intentional or not. Free kicks are included.
 • Team sending off - Whether a player, for your nominated team only, is sent off. Only cards awarded once the player is active in the match will count. Any cards shown after the final whistle do not count. A player to be sent off is settled on any active player that receives a red card, whether that is a straight red card or automatically resulting from 2 yellow cards.
 • Team clean sheet - Whether your nominated team will keep a clean sheet. For example, 0-0, 1-0 to your team, 2-0 to your team etc. would be winning selections.
 • First team to score – Which team will score the first goal. Rescinded and/or disallowed goals do not count, only official goals count. If no goal is scored in the match, this market will be resulted as a loser.
 • Last team to score - Which team will score the last goal. Rescinded and/or disallowed goals do not count, only official goals count. If no goal is scored in the match, this market will be resulted as a loser.
 • First corner – Which team will be awarded and subsequently take the first corner. If no corners are awarded in the specified period, this would be a losing selection.
 • Last corner – Which team will be awarded and subsequently take the last corner of the match. If no corners are awarded in the specified period, this would be a losing selection.
 • Most corners – Which team will take the most corners in the match. If the match corner count is level at full-time, the selection will be a losing one. Your nominated team needs to get more than the opponents for this to be a winning selection.
 • First card - Which team will be awarded the first card, yellow or red, in the match. If no cards are awarded in the specified period, this would be a losing selection.
 • Last card - Which team will be awarded the last card, yellow or red, in the match. If no cards are awarded in the specified period, this would be a losing selection.
 • Most booking points – Which team will receive the most booking points in the match. If no booking points are awarded (no cards shown) in the match, this will be resulted as a loser. Your nominated team must receive more booking points than the opponent for this to be a winning selection. Yellow Card = 10 & Red Card = 25. If a player receives 2 yellow cards and is therefore subsequently shown a red card, they receive a total of 35 booking points.
 • Most cards - Which team will receive the most cards in the match. If no cards are shown in the match, this will be resulted as a loser. Your nominated team must receive more cards than the opponent for this to be a winning selection. Yellow Card = 1 card & Red Card = 2 cards. If a player receives 2 yellow cards and is therefore subsequently shown a red card, they receive a total of 3 cards. The maximum cards one player can receive is 3. A straight red card equates to 2 cards.
 • Team woodwork - Whether the frame of the goal is hit by that team during active play. A team woodwork will still count if it is the defending team hitting their own woodwork with the ball. Instances where the ball hits the woodwork which result directly in a goal do not count as woodwork being hit.

Which player will score first/last? – You are betting on which player will score the first/last goal within the match. Bets will be settled according to which player scores the first/last goal for their own team during the match. Own goals do not count. For example, if you have bet a player to score the first goal in the match and the first goal was an own goal, then the bet will be settled on the next goal that is scored. In this same scenario the scorer of the first goal, which is not an own goal, will be settled as the first goal scorer. In relation to ‘Which player will score first’, if your player has not participated in the match at the point the first goal is scored, selections will be made void. In relation to ‘Which player will score last’, If your player has participated in the match before or during the time the last goal is scored, related selections will stand. If no goal is scored in the match, or only own goals have been scored in the match, any selections on a player to score first or last will be resulted as losing selections, if they have participated in the relevant time-frame as stated in the above two points.

How many player goals? – You are betting on whether the nominated player will score 1+/2+ or 3+ goals in the match. Own goals are excluded.

How will a player score? – You are betting on the method by which the nominated player will score, with the following options available (own goals are excluded for all):

 • Header – the nominated player scores a goal that is classed as coming off the player’s head or shoulder, whether it is intentional or not.
 • Free Kick - the nominated player scores a direct free kick for their own team.
 • Outside of the box – the nominated player scores from outside of the 18-yard penalty area for their own team. Free kick scored from outside of the box counts as a winning selection.
 • Penalty – the nominated player scores a penalty for their own team. The goal must be scored directly from this penalty. A re-bound from a penalty will not be classified as a goal scored by penalty.

Who will get carded or sent off? – You are betting on (for the carded element) whether a nominated player will receive a yellow or red card. You are betting on (for the sent off element) whether a nominated player will receive a red card. Only cards awarded once the player is active in the match will count. Any cards shown after the final whistle or during the half time period do not count. A player to be sent off is settled on any active player that receives a red card, whether that is a straight red card or 2 yellow cards and is therefore subsequently shown a red card. Cards shown before kick-off, during the half time interval or after full time will not count. Cards shown to players or officials who do not constitute active on-field players do not count.

 • First player carded – Which player will be awarded the first card, yellow or red, in the match. If no cards are awarded in the specified period, these selections will be losing selections.
 • First team player carded – Which player will be awarded the first card, yellow or red, for their team only in the match. If no cards are awarded in the specified period, these selections will be losing selections.

What is the double chance? – You are betting on the match (or specified period) ending in one of the two displayed outcomes. For example, Team A/Draw would require the match (or specified period) to end with Team A winning, or a draw in order to be a winning selection.

Who will be ahead at half-time/full-time – You are betting on the result of the match at halftime and at full-time, both need to be correct in order to be a winning selection.

How many team cards? – You are betting on the number of cards for the nominated team during the match. Only cards shown to players on the pitch during active periods of the match will count, cards shown to managers or substitutes do not count. Only one yellow card will count for a second bookable offence. Two yellows that consequently lead to a red card will count as three cards total. The same applies for a yellow card followed by a straight red card. The maximum card count one player can be issued with is three. Cards shown before kick-off, during the half time interval or after full time will not count. Cards shown to players or officials who do not constitute active on-field players do not count.

How will a team win? – You are betting on different markets relating to how a team will win, including:

 • Winning margin - By what margin the nominated team will win by.
 • Win to nil - Whether the nominated team wins to nil. For example, your nominated team winning 1-0, 2-0 etc. would result in this being a winning selection.
 • Win from behind - Whether the nominated team wins the match (or specified period) from behind.
 • Win in extra-time - Whether your nominated team wins the tie in extra-time. To be a winning selection your team must win the extra-time period (2 x 15 minutes plus injury time unless otherwise stated). If the match does not go to extra-time this will be a losing selection. If a fixture is postponed, normal postponed match rules apply. If a fixture is abandoned, normal abandoned match rules apply.
 • Win on penalties - Whether your nominated team wins the tie after penalties. Bets are settled only on fixtures that go to penalties. If the match does not go to penalties this will be a losing selection. If a fixture is postponed, normal postponed match rules apply. If a fixture is abandoned, normal abandoned match rules apply.
 • Qualify - Whether your nominated team qualifies to the next round of the next round of fixtures in the specified tournament/cup/league. If a fixture is postponed normal postponed match rules apply. If a fixture is abandoned normal abandoned match rules apply. In the event of a forfeit or bye for either team, please refer to the postponed rules.

AFL

ตลาดและผลการเดิมพัน

ตลาด AFL BetBuilder ทั้งหมดจะต้อง "ชนะ" (ไม่มีการเสมอ เสมอหรือการพุช) ผลการเดิมพันจึงจะถือเป็น "ชนะ" ตลาดที่ไม่ "ชนะ" จะถือว่า "แพ้" เว้นแต่จะระบุไว้อย่างอื่น ตัวอย่างเช่น หากคุณเดิมพันในตลาด "ทีมที่ชนะ" และการแข่งขันจบลงด้วยผลเสมอเมื่อสิ้นสุดช่วงต่อเวลา การเดิมพันจะถือเป็น "แพ้" เว้นแต่ผู้วางเดิมพันจะใช้กฎการเสมอหรือเสมอ ในทำนองเดียวกัน ในตลาด 'Race to X' หากทั้งสองทีมได้คะแนนที่คาดหวัง ไม่ว่าตลาด 'ไม่มีทีมใดที่จะไปถึง X' หรือไม่ก็เป็นทางเลือกอื่น จะถือว่า "แพ้" หากการแข่งขันในควอเตอร์ ครึ่ง หรือทั้งหมดจบลงโดยไม่มีคะแนน เป้าหมายทัชดาวน์หรือตลาดการให้คะแนน เช่น "ผู้เล่นที่ตัดสินทัชดาวน์ครั้งแรกในตลาดครึ่งแรก" จะถือว่า "แพ้"

การต่อเวลาพิเศษ

การแข่งขัน AFL ทั้งหมดจะตัดสินตามผลที่ประกาศอย่างเป็นทางการ รวมถึงการต่อเวลาพิเศษ

ตลาดครึ่งหลัง/ ควอร์เตอร์สี่

ตลาดในครึ่งหลังและควอเตอร์ที่ 4 ทั้งหมดรวมการต่อเวลาหากมีการต่อเวลา ตัวอย่างเช่น ตลาด "คะแนนรวมสำหรับครึ่งหลัง" นับคะแนนทั้งหมดที่ทำได้ในครึ่งหลังและช่วงต่อเวลา

ตลาดผู้เล่นเฉพาะ

All player selections will be considered active if a player takes to the field of play as an active player at any point of the relevant match, regardless of whether the selection in question references a specific period of the match. If a player never enters the field of play during a match, selections specific to that player will be void. For instance, a selection on a certain player to kick a goal in the second half would be active (and therefore settled as a loser) if that player played the first two minutes of a match, was injured, and did not return to the game, regardless of having never been on the field during the second half. However, if that player was injured shortly before the game commenced, was withdrawn from the starting lineup (or interchange/emergencies) and never took the field, the selection and therefore bet would be void.

การแข่งขันที่เลื่อนหรือขัดจังหวะ

Where a match is postponed or incomplete, and subsequently resumed or played within 48 hours (inclusive) of the original scheduled start time, all bets will stand. All bets placed on games played which commence more than 48 hours past the originally scheduled start time will be void. Once the 48 hours have expired, all bets are void and stakes will be refunded.

การแข่งขันถูกยกเลิก

If a game is abandoned prior to commencement, it falls within the 48-hour rule for postponed matches as described above. If it is abandoned after commencing but before its natural end point, the following rules apply:

 • Placed bets will be void if they include at least one selection involving a player who has not yet been on the field for at least one play. The rules outlined below are all applied subject to and subsequent to the application of this rule.
 • If every selection within an BetBuilder on the game is already a winner where the fact of abandonment had no impact on the outcome of each selection, the BetBuilder in its entirety will be treated as a winner. For example, a 2-leg BetBuilder containing an over total points selection and a certain player to score a touchdown, in a game where the required points have been reached and the player did score a touchdown before the game was subsequently abandoned, will be treated as a winner. In this case, the abandonment had no impact on either selection. The same would not apply to an under total points selection where a game is abandoned while the total score is still under the chosen number, as the abandonment would impact that outcome.
 • If a single selection of an BetBuilder has lost and a match is then abandoned, the bet will be treated as a loser, where regardless of the fact of abandonment, the selection(s) in question had been irrevocably concluded. For example, a BetBuilder including a first team to score selection, in a game where the other team scored first and the match was subsequently then abandoned, will be treated as a loser. In this case, the bet had already lost, and this outcome could not be affected in any way by whether the game was subsequently abandoned or not.
 • If there are no losing selections within a BetBuilder and at least one void selection at the time of a match abandonment, the BetBuilder will be treated as void. This rule applies where one or more selections are still undecided at abandonment, and may have won or lost if the game had been completed as scheduled. For example, a BetBuilder including an over total points selection, in a game abandoned while the total points are still below the required amount, will be treated as void. In this case, the total points selection was still undecided and may have won or lost but for the abandonment, so the bet will be voided.

การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

อเมริกันฟุตบอล

ตลาดและผลการเดิมพัน

All NFL BetBuilder selections must win (no ties, draws or pushes) for a bet to be deemed a winner. A selection that does not win, unless explicitly specified within this document, will be settled as a loser.

For instance, selections on a team to win a match where it is a tie after overtime, even where the draw or tie may not have been offered through BetBuilder, will be settled as losers. Similarly, ‘Race to X’ selections where neither team reaches the selected score will be settled as losers, regardless of whether a ‘neither team to reach X’ selection was available as an alternate selection or not. If a quarter, half or match finishes scoreless, then touchdown or point-scoring selections for that period (e.g. Player to Score a 1st Half Touchdown) will be settled as losers.

การต่อเวลาพิเศษ

การแข่งขัน NFL ทั้งหมดจะตัดสินตามผลที่ประกาศอย่างเป็นทางการรวมถึงช่วงต่อเวลา

ตลาดครึ่งหลัง/ ควอร์เตอร์สี่

All second half and fourth quarter market selections do include overtime if it occurs. For example, a total second half points selection would include the points scored in both the second half and overtime

ตลาดผู้เล่นเฉพาะ

All player selections will be considered active if a player participates in at least one play at any point of the relevant match, regardless of whether the selection in question references a specific period of the match. If a player does not participate in a single play during a match, selections specific to that player will be void. For instance, a selection on a certain player to score a touchdown in the second half would be active (and therefore settled as a loser) if that player participated in the first play of the match, was injured, and did not return to the game, regardless of having never been on the field during the second half. However, if that player was injured shortly before the game commenced and did not participate in any plays whatsoever, the selection and therefore bet would be void.
Anytime scorer market doesn't count passing touchdowns by quarterbacks.

การแข่งขันที่เลื่อนหรือขัดจังหวะ

If a match is postponed or incomplete, all bets will stand if the game is subsequently resumed or played within the same scheduling week of the NFL schedule (Thursday – Wednesday local stadium time) as the originally scheduled start time. All bets placed on games which are postponed and commence outside their originally designated scheduling week will be void, and stakes will be refunded

การแข่งขันถูกยกเลิก

If a game is abandoned prior to commencement, it falls within the 48-hour rule for postponed matches as described above. If it is abandoned after commencing but before its natural end point, the following rules apply:

 • Placed bets will be void if they include at least one selection involving a player who has not yet been on the field for at least one play. The rules outlined below are all applied subject to and subsequent to the application of this rule.
 • If every selection within an BetBuilder on the game is already a winner where the fact of abandonment had no impact on the outcome of each selection, the BetBuilder in its entirety will be treated as a winner. For example, a 2-leg BetBuilder containing an over total points selection and a certain player to score a touchdown, in a game where the required points have been reached and the player did score a touchdown before the game was subsequently abandoned, will be treated as a winner. In this case, the abandonment had no impact on either selection. The same would not apply to an under total points selection where a game is abandoned while the total score is still under the chosen number, as the abandonment would impact that outcome.
 • If a single selection of an BetBuilder has lost and a match is then abandoned, the bet will be treated as a loser, where regardless of the fact of abandonment, the selection(s) in question had been irrevocably concluded. For example, a BetBuilder including a first team to score selection, in a game where the other team scored first and the match was subsequently then abandoned, will be treated as a loser. In this case, the bet had already lost, and this outcome could not be affected in any way by whether the game was subsequently abandoned or not.
 • If there are no losing selections within a BetBuilder and at least one void selection at the time of a match abandonment, the BetBuilder will be treated as void. This rule applies where one or more selections are still undecided at abandonment, and may have won or lost if the game had been completed as scheduled. For example, a BetBuilder including an over total points selection, in a game abandoned while the total points are still below the required amount, will be treated as void. In this case, the total points selection was still undecided and may have won or lost but for the abandonment, so the bet will be voided.

การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

เบสบอล

ตลาดและผลการเดิมพัน

All baseball SGM selections must win (no ties, draws or pushes) for a bet to be deemed a winner. A selection that does not win, unless explicitly specified within this document, will be settled as a loser.

For instance, selections on a team to win a match where the game finishes in a tie or draw, whether the final result has been determined with or without extra innings, and even where the draw or tie may not have been offered through BetBuilder, will be settled as losers. This will not be relevant to MLB as extra innings are played until a team wins, but may be applicable to other baseball leagues or competitions as per their individual competition rules. Similarly, ‘Race to X’ selections where neither team reaches the selected score will be settled as losers, regardless of whether a ‘neither team to reach X’ selection was available as an alternate selection or not. If one or more selections in any bet are resulted as void due to the player(s) in question not participating in a game (as per section 4), the entire bet will be resulted as void. Selections voided for other reasons (typically game abandonment or postponements) will be resulted according to the rules outlined in sections 7 and 8 of this document.

Extra Innings

All baseball matches will be settled on the official declared result including any extra innings. All team and player statistics accrued during extra innings are included for the purposes of bet settlement.

Listed / Designated / Named Pitchers

BetBuilder baseball bets do not include and are not reliant on listed/designated/named pitchers. If either or both originally announced starting pitchers in a game are scratched or replaced by other pitchers, prior to the match commencing and after any bets have been placed, those bets will stand. Where pitchers may have been listed in or relative to the display of any selections, these will be treated as indicative only, and will not affect or prevent the application of this rule. Selections specifically involving a pitcher who does not play (and therefore bets including those selections) will still be voided as per the rules for player-specific markets in section 4.

ตลาดผู้เล่นเฉพาะ

If a player does not participate in a match, selections specific to that player (and therefore the entire bet) will be void. This rule is applied as follows: 1. Selections on hitting / batting markets will be active if the player in question gets at least one plate appearance. If the player does not appear at the plate, these selections will be treated as void. 2. Selections on base stealing markets will be active if the player in question enters the game at any point. This includes making a plate appearance but also playing as a fielder, defensive substitute, pinch-runner, and so on. If the player does not enter the game in any such capacity at any point, these selections will be treated as void. 3. Selections on pitching markets will be active if the player in question throws at least one pitch in the game. If the player does not do so, these selections will be treated as void. Player selections will be considered active or void per the rules above, regardless of whether a selection may reference a specific period of a match. For instance, a selection on a certain player to get 1+ hits in the first 5 innings of a match would be active (and therefore settled as a loser) if that player only entered the game as a substitute after the 5th inning, and made his plate appearance(s) from that point. However, if that player was injured shortly before the game commenced, was withdrawn from the starting lineup (or bench) and thus did not make any plate appearances, the selection and therefore bet would be void.

7 Innings Games / Double Headers

Where baseball games have been originally scheduled prior to commencement to be played for fewer than 9 innings (e.g. 7 innings games for MLB double headers), matches will be settled as normal in accordance with the rules outlined in this document (i.e. treated as regular rather than reduced-innings matches).

การแข่งขันที่เลื่อนหรือขัดจังหวะ

If a game does not commence on the scheduled calendar day of the officially listed start time (local stadium time), all bets on the match will be void. If a game is suspended after it has commenced, and is then resumed within 36 hours (inclusive) of the original start time, all bets will stand. If a game is suspended after it has commenced, and is resumed more than 36 hours after the original start time or not at all, it will be treated as an abandoned game and settled under the rules in sections 7 and 8 (all bets will be void apart from those which have already been irrevocably determined). This rule does not apply to playoff games; in the case of a suspended playoff or postseason tournament game, all bets will stand through any case of suspension, until the game is officially completed as per the relevant league/organisation.

Reduced-Innings Matches

Where baseball games are shortened after the match has commenced (e.g. innings reduced due to bad weather), they will be settled according to the following rules: 1. Bets will be void if they include at least one selection involving a player who does not participate in the game, as per the rules outlined in section 4. The rules outlined below are all applied subject to and subsequent to the application of this rule. 2. If every selection within a bet on the game is already a winner where the fact of reduced innings had no impact on the outcome of each selection, the bet in its entirety will be treated as a winner. For example, a 2-leg bet containing an over total runs selection and a certain player to hit a home run, in a game where the required runs total had been reached and the player did hit a home run, and where the match was played with reduced innings, will be treated as a winner. In this case, the game being played with reduced innings had no impact on either selection. The same would not apply to an under total runs selection where a game is shortened while the total score is still under the chosen number, as the reduced innings would impact that outcome. 3. If a single selection of a bet has lost and a match is then shortened, the bet will be treated as a loser, where regardless of the fact of reduced innings, the selection(s) in question had been irrevocably concluded. For example, a bet including a first team to score selection, in a game where the other team scored first and the match was subsequently then played with reduced innings, will be treated as a loser. In this case, the bet had already lost, and this outcome could not be affected in any way by whether the game was subsequently shortened or not. 4. If there are no losing selections within a bet and at least one void selection on a match where innings are reduced after commencement, the bet will be treated as void. This rule applies where one or more selections are effectively undecided after the reduced number of innings have been completed, and may still have won or lost if the full amount of innings had been completed as scheduled. For example, a bet including an over total runs selection, in a shortened game concluded while the total runs are still below the required amount, will be treated as void. In this case, the total runs selection was still undecided and may have won or lost but for the shortening of the match, so the selection and therefore bet will be voided. 5. The only exception to the rules above is the Match Winner / Money Line / Head-to- Head market result. This will be settled according to the official league result of the match – if a game with reduced innings still ends in an official win/loss result per the relevant league, the Match Winner market will be settled as such. Matches concluded after 8.5 innings (where the home team is ahead after 8.5 innings and the match is ended there) are not treated as shortened matches. They will be settled as per normal settlement rules and not by the rules presented in this section for matches with reduced innings. This also applies to games scheduled to be 7 innings which finish after 6.5 innings with the home team ahead.

การแข่งขันถูกยกเลิก

If a game is abandoned prior to commencement, it falls within the scheduled calendar day rule for postponed matches as described in section 6. If a game is abandoned after commencing, but still ends with an official win/loss result per the relevant league/organisation, it will be settled under the rules in section 7 for reduced innings matches. This will include the settling of that official result under subsection 7.5. If a game is abandoned after commencing and is not designated with an official win/loss result by the relevant league/organisation, it will be settled as per the rules in section 7 for reduced innings matches, but the Match Winner / Money Line / Head-to-Head market result will be settled as void.

การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

หากสถานที่ของการแข่งขันเปลี่ยนจากตารางเดิม การเดิมพันจะยังคงอยู่หากทีมเหย้าและทีมเยือนเดิมยังคงถูกกำหนดไว้เช่นนั้น หากสถานที่เปลี่ยนและชื่อทีมเหย้าและทีมเยือนกลับกัน การเดิมพันที่วางอยู่ภายใต้รายการเหย้า/เยือนเดิมจะถือเป็นโมฆะ

บาสเกตบอล

ตลาดและผลการเดิมพัน

All basketball BetBuilder selections must win (no ties, draws or pushes) for a bet to be deemed a winner. A selection that does not win, unless explicitly specified within this document, will be settled as a loser.

For instance, selections on a team to win a match where it is a draw after overtime (or normal time if no overtime is to be played), even where the draw or tie may not have been offered through BetBuilder, will be settled as losers. This will not be relevant to NBA or NBL matches as they play repeated overtime periods until a team wins, but may be applicable to other basketball leagues or competitions as per their individual competition rules. Similarly, ‘Race to X’ selections where neither team reaches the selected score will be settled as losers, regardless of whether a ‘neither team to reach X’ selection was available as an alternate selection or not.

การต่อเวลาพิเศษ

All basketball matches will be settled on the official declared result including any overtime.

ตลาดครึ่งหลัง/ ควอร์เตอร์สี่

All second half and fourth quarter market selections do include overtime periods if they occur. For example, a total second half points selection would include the points scored in both the second half and any overtime periods played.

ตลาดผู้เล่นเฉพาะ

All player selections will be considered active if a player enters the court as an active player at any point of the relevant match, regardless of whether the selection in question references a specific period of the match. If a player never enters the court during a match, selections specific to that player will be void. For instance, a selection on a certain player to score 10.5+ points in the second half would be active (and therefore settled as a loser) if that player played the first two minutes of a match, was injured, and did not return to the game, regardless of having never been on the court during the second half. However, if that player was injured shortly before the game commenced, was withdrawn from the starting lineup (or bench) and never took to the court, the selection and therefore bet would be void.

การแข่งขันที่เลื่อนหรือขัดจังหวะ

Where a match is postponed or incomplete, and subsequently resumed or played within 24 hours (inclusive) of the original scheduled start time, all bets will stand. All bets placed on games played which commence more than 24 hours past the originally scheduled start time will be void. Once the 24 hours have expired, all bets are void and stakes will be refunded.

การแข่งขันถูกยกเลิก

If a game is abandoned prior to commencement, it falls within the 24-hour rule for postponed matches as described above. If it is abandoned after commencing but before its natural end point, the following rules apply:

 • Placed bets will be void if they include at least one selection involving a player who has not yet been on the field for at least one play. The rules outlined below are all applied subject to and subsequent to the application of this rule.
 • If every selection within an BetBuilder on the game is already a winner where the fact of abandonment had no impact on the outcome of each selection, the BetBuilder in its entirety will be treated as a winner. For example, a 2-leg BetBuilder containing an over total points selection and a certain player to score a touchdown, in a game where the required points have been reached and the player did score a touchdown before the game was subsequently abandoned, will be treated as a winner. In this case, the abandonment had no impact on either selection. The same would not apply to an under total points selection where a game is abandoned while the total score is still under the chosen number, as the abandonment would impact that outcome.
 • If a single selection of an BetBuilder has lost and a match is then abandoned, the bet will be treated as a loser, where regardless of the fact of abandonment, the selection(s) in question had been irrevocably concluded. For example, a BetBuilder including a first team to score selection, in a game where the other team scored first and the match was subsequently then abandoned, will be treated as a loser. In this case, the bet had already lost, and this outcome could not be affected in any way by whether the game was subsequently abandoned or not.
 • If there are no losing selections within a BetBuilder and at least one void selection at the time of a match abandonment, the BetBuilder will be treated as void. This rule applies where one or more selections are still undecided at abandonment, and may have won or lost if the game had been completed as scheduled. For example, a BetBuilder including an over total points selection, in a game abandoned while the total points are still below the required amount, will be treated as void. In this case, the total points selection was still undecided and may have won or lost but for the abandonment, so the bet will be voided.

การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

คริกเก็ต

General T20 Cricket BetBuilder Betting Rules

BetBuilder bets placed on T20 Cricket are not inclusive of any ‘Super Over’. Any reduced amount of play in the match (one ball or more), due to weather or otherwise, will deem any currently active betslip to be void. An active betslip is defined as a betslip that has not already achieved a settlement status at the time of the confirmation of reduced overs.

Settlement rulings

If a player in the bet does not take any part in the match, then the whole bet will be made void, regardless of the rest of the selections within the bet. If the player takes to the pitch, then all player related bets will be settled accordingly as win/loss. ‘Player A to get 1+ Six’ would be a losing selection if he participates in fielding but does not bat. ‘Player B to get 1+ Wicket’ would be a losing selection if he takes any part in the match regardless of whether he bowls. This ruling refers to any player related markets.

Any betslip containing one or more losing selections will be settled as a loser, except for bets containing one or more players that do not take any part in the match - which will be settled as a void regardless of the other selections. All selections must be winners for the entire betslip to be settled as a winner.

If all the selections within the bet are valid (all players involved within the bet take part within the match), any losing selection within the bet will deem the entire bet a losing bet. A winning slip must be comprised of winning selections only.

In the event of a batsman retiring for any reason, all relevant batting markets for this batsman will be settled on the runs at the time of their retirement.

Any markets ending in a ‘dead heat’ will be deemed as a loser. For example, if you are to bet Player A ‘Top bat for his team’ and both him and Player B are top run scorers on the joint number of runs for their team– this would constitute a loser.

All ‘Team Runs’ markets will stand independent of the toss result. For example, ‘Over 150 Team A Runs’ is resulted even when Team B bat first and achieve a total of 140 runs.

For any obvious pricing errors, we reserve the right to cancel/void any bets placed at that wrong price. We also reserve the right to cancel/void any bets on events where the venue is changed after the publication of odds.

For matches played at a neutral venue, all bets will still count regardless of the order the teams are listed and whether we have indicated it is as being played at a neutral venue (except in the situation of an obvious pricing error).

All markets will be settled on the result of the match on the day that it is played and completed. Any results that are changed retrospectively will not alter the settlement of the market.

Affected Matches/Limited Over Rulings

Any reduced amount of play in the match (one ball or more), due to weather or otherwise, will deem any currently active betslip to be void. An active betslip is defined as a betslip that has not already achieved a settlement status at the time of the confirmation of reduced overs. If a betslip already contains a losing selection then it will be settled as a losing betslip. If your betslip contains only winning selections except for one or more selections that have been made void due to limited over rulings – the entire betslip will be settled as a void. All selections must be winners for the entire betslip to be settled as a winner.

Any match where the start date/time has been altered well in advance (e.g. to ease fixture congestion) will not be classed as postponed.

การแข่งขันที่เลื่อน

If a match is postponed before the scheduled start and is subsequently rescheduled to be played less than 24 hours from the originally allotted start time, all bets will stay active and will be settled upon the result of the rescheduled match. If a match is postponed before the original start date/time and is subsequently rescheduled to be played more than 24 hours from the original start time, all bets will be voided.

Any match where the start date/time has been altered well in advance (e.g. to ease fixture congestion) will not be classed as postponed.

Market Rulings

Who will win? – You are betting on the result, e.g. Team A, Draw or Team B. This market is only settled upon full completion of the match (full 20 overs per team only). This selection will be voided if.

Who will score 10+/20+ runs? – You are betting that a nominated player will score 10+/20+ runs.

Who will be top bat? – You are betting on who will be the top batsman in the match. Any dead heats will be classed as a losing selection. If an unquoted player wins top bat, all offered selections will be deemed as losing selections.

Who will be top bat for their team? – You are betting on who will be the top batsman for their respective team. Any dead heats will be classed as a losing selection. If an unquoted player wins top bat for their team, all offered selections will be deemed as losing selections.

Who will take a wicket– You are betting on a bowler to take a wicket. A run out will not be classified as a wicket for the player who ran the batsman out. A ‘Mankad’ runout whereby the bowler runs out the non-striking batsman will not count as a wicket for the bowler.

Who will hit a six? – You are betting on a nominated player to hit a six when batting. This is any one individual ball that the batsman achieves six runs from. These runs must be attributed to the batsman, extras are not included.

Who will hit a four? – You are betting on a nominated player to hit a four when batting. This is any one individual ball that the batsman achieves four runs from. These runs must be attributed to the batsman, extras are not included.

How many runs will a player score? – You are betting on a nominated player to score an amount of runs in their innings. If the player does not achieve the number of runs nominated, regardless of whether the player batted in the match then this selection would be a loser.

How many sixes will a player hit? – You are betting on a nominated player to hit a nominated number of sixes when batting. One six is any one individual ball that the batsman achieves six runs from. These runs must be attributed to the batsman, extras are not included.

How many fours will a player hit? – You are betting on a nominated player to hit a nominated number of fours when batting. One four is any one individual ball that the batsman achieves four runs from. These runs must be attributed to the batsman, extras are not included.

How many wickets will a player take? – You are betting on whether a bowler will take the nominated number of wickets specified.

Which team will get the highest opening partnership? – You are betting on which team will get the highest opening partnership score. This is the team who have the most runs at the point of the first wicket being taken. For settlement purposes, a batsman retiring hurt does not count as a wicket.

Which team will hit the most fours? – You are betting on which team will hit the most fours in the match. Any one individual ball where the batsman achieves four runs will be counted as a four to their team for settlement purposes.

Which team will hit the most sixes? – You are betting on which team will hit the most sixes in the match. Any one individual ball where the batsman achieves six runs will be counted as a six to their team for settlement purposes.

How many team stats? – You are betting on a nominated number of the following events for your team:

 • Sixes - Any one individual ball where the batsman achieves six runs will be counted as a six their team for settlement purposes
 • Catches
 • Wickets

Which team will get the most? – You are betting on which team will get most of the following market-sets:

 • Catches
 • Wickets
 • Run outs

How many match stats? – You are betting on a nominated number of the following events in the match:

 • Sixes - Any one individual ball where the batsman achieves six runs will be counted as a six in the match for settlement purposes
 • Catches
 • Wickets

What will the winning margin be – You are betting on what the winning margin will be for each team. In the event of a reduced overs match, any selections from this market will be settled as void.

How will the first wicket fall? – You are betting on the method by which the first wicket of the match will fall.

What else will happen? – You are betting on the following markets:

 • Super over - A super over, also known as a one-over eliminator, to be played in the match.
 • 50 scored in the match – A player to achieve a score of 50 or more in the match.
 • Century scored in the match – A player to achieve a score of 100 or more in the match.
 • Hat-trick taken in the match – A bowler to take a ‘hat-trick’ in the match. A hat-trick is when a bowler successfully dismisses three batsmen with consecutive deliveries. The deliveries may be interrupted by an over bowled by another bowler from the other end of the pitch but must be three consecutive deliveries by the individual bowler.
 • Wicket taken in the 1st over – A wicket to be taken by the bowling team in the 1st over of the match.

รักบี้ลีก

ตลาดและผลการเดิมพัน

All rugby league BetBuilder selections must win (no ties, draws or pushes) for a bet to be deemed a winner. A selection that does not win, unless explicitly specified within this document, will be settled as a loser.

For instance, selections on a team to win a match where the game finishes in a draw, whether the final result has been determined with or without extra time, and even where the draw or tie may not have been offered through BetBuilder, will be settled as losers. Similarly, ‘Race to X’ selections where neither team reaches the selected score will be settled as losers, regardless of whether a ‘neither team to reach X’ selection was available as an alternate selection or not. If a half or match finishes scoreless, then goal or point-scoring selections such as First or Last Tryscorer for that period will be settled as losers.

การต่อเวลาพิเศษ

การแข่งขันรักบี้ลีกทั้งหมดจะตัดสินตามผลที่ประกาศอย่างเป็นทางการ รวมถึงการต่อเวลาพิเศษใดๆ

ตลาดครึ่งหลัง

การเลือกตลาดครึ่งหลังทั้งหมดจะรวมการต่อเวลาพิเศษหากเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การเลือกคะแนนรวมในครึ่งหลังจะรวมคะแนนที่ทำได้ในครึ่งหลังและช่วงต่อเวลาพิเศษ

ตลาดผู้เล่นเฉพาะ

All player selections will be considered active if a player takes to the field of play as an active player at any point of the relevant match, regardless of whether the selection in question references a specific period of the match. If a player never enters the field of play during a match, selections specific to that player will be void. For instance, a selection on a certain player to score in the second half would be active (and therefore settled as a loser) if that player played the first two minutes of a match, was injured, and did not return to the game, regardless of having never been on the field during the second half. However, if that player was injured shortly before the game commenced, was withdrawn from the starting lineup (or substitutes) and never took the field, the selection and therefore bet would be void.

การแข่งขันที่เลื่อนหรือขัดจังหวะ

Where a match is postponed or incomplete, and subsequently resumed or played within 48 hours (inclusive) of the original scheduled start time, all bets will stand. All bets placed on games played which commence more than 48 hours past the originally scheduled start time will be void. Once the 48 hours have expired, all bets are void and stakes will be refunded.

การแข่งขันถูกยกเลิก

If a game is abandoned prior to commencement, it falls within the 48-hour rule for postponed matches as described above. If it is abandoned after commencing but before its natural end point, the following rules apply:

 • Placed bets will be void if they include at least one selection involving a player who has not yet been on the field for at least one play. The rules outlined below are all applied subject to and subsequent to the application of this rule.
 • If every selection within an BetBuilder on the game is already a winner where the fact of abandonment had no impact on the outcome of each selection, the BetBuilder in its entirety will be treated as a winner. For example, a 2-leg BetBuilder containing an over total points selection and a certain player to score a touchdown, in a game where the required points have been reached and the player did score a touchdown before the game was subsequently abandoned, will be treated as a winner. In this case, the abandonment had no impact on either selection. The same would not apply to an under total points selection where a game is abandoned while the total score is still under the chosen number, as the abandonment would impact that outcome.
 • If a single selection of an BetBuilder has lost and a match is then abandoned, the bet will be treated as a loser, where regardless of the fact of abandonment, the selection(s) in question had been irrevocably concluded. For example, a BetBuilder including a first team to score selection, in a game where the other team scored first and the match was subsequently then abandoned, will be treated as a loser. In this case, the bet had already lost, and this outcome could not be affected in any way by whether the game was subsequently abandoned or not.
 • If there are no losing selections within a BetBuilder and at least one void selection at the time of a match abandonment, the BetBuilder will be treated as void. This rule applies where one or more selections are still undecided at abandonment, and may have won or lost if the game had been completed as scheduled. For example, a BetBuilder including an over total points selection, in a game abandoned while the total points are still below the required amount, will be treated as void. In this case, the total points selection was still undecided and may have won or lost but for the abandonment, so the bet will be voided.

การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

รักบี้ยูเนี่ยน

ตลาดและผลการเดิมพัน

All rugby union BetBuilder selections must win (no ties, draws or pushes) for a bet to be deemed a winner. A selection that does not win, unless explicitly specified within this document, will be settled as a loser.

For instance, selections on a team to win a match where the game finishes in a draw, whether the final result has been determined with or without extra time, and even where the draw or tie may not have been offered through BetBuilder, will be settled as losers. Similarly, ‘Race to X’ selections where neither team reaches the selected score will be settled as losers, regardless of whether a ‘neither team to reach X’ selection was available as an alternate selection or not. If a half or match finishes scoreless, then goal or point-scoring selections such as First or Last Tryscorer for that period will be settled as losers.

การต่อเวลาพิเศษ

All rugby union matches will be settled on the official declared result including any extra time.

ตลาดครึ่งหลัง

All second half market selections do include extra time if it occurs. For example, a total second half points selection would include the points scored in both the second half and extra time.

ตลาดผู้เล่นเฉพาะ

All player selections will be considered active if a player takes to the field of play as an active player at any point of the relevant match, regardless of whether the selection in question references a specific period of the match. If a player never enters the field of play during a match, selections specific to that player will be void. For instance, a selection on a certain player to score in the second half would be active (and therefore settled as a loser) if that player played the first two minutes of a match, was injured, and did not return to the game, regardless of having never been on the field during the second half. However, if that player was injured shortly before the game commenced, was withdrawn from the starting lineup (or substitutes) and never took the field, the selection and therefore bet would be void.

การแข่งขันที่เลื่อนหรือขัดจังหวะ

Where a match is postponed or incomplete, and subsequently resumed or played within 48 hours (inclusive) of the original scheduled start time, all bets will stand. All bets placed on games played which commence more than 48 hours past the originally scheduled start time will be void. Once the 48 hours have expired, all bets are void and stakes will be refunded.

การแข่งขันถูกยกเลิก

If a game is abandoned prior to commencement, it falls within the 48-hour rule for postponed matches as described above. If it is abandoned after commencing but before its natural end point, the following rules apply:

 • Placed bets will be void if they include at least one selection involving a player who has not yet been on the field for at least one play. The rules outlined below are all applied subject to and subsequent to the application of this rule.
 • If every selection within an BetBuilder on the game is already a winner where the fact of abandonment had no impact on the outcome of each selection, the BetBuilder in its entirety will be treated as a winner. For example, a 2-leg BetBuilder containing an over total points selection and a certain player to score a touchdown, in a game where the required points have been reached and the player did score a touchdown before the game was subsequently abandoned, will be treated as a winner. In this case, the abandonment had no impact on either selection. The same would not apply to an under total points selection where a game is abandoned while the total score is still under the chosen number, as the abandonment would impact that outcome.
 • If a single selection of an BetBuilder has lost and a match is then abandoned, the bet will be treated as a loser, where regardless of the fact of abandonment, the selection(s) in question had been irrevocably concluded. For example, a BetBuilder including a first team to score selection, in a game where the other team scored first and the match was subsequently then abandoned, will be treated as a loser. In this case, the bet had already lost, and this outcome could not be affected in any way by whether the game was subsequently abandoned or not.
 • If there are no losing selections within a BetBuilder and at least one void selection at the time of a match abandonment, the BetBuilder will be treated as void. This rule applies where one or more selections are still undecided at abandonment, and may have won or lost if the game had been completed as scheduled. For example, an BetBuilder including an over total points selection, in a game abandoned while the total points are still below the required amount, will be treated as void. In this case, the total points selection was still undecided and may have won or lost but for the abandonment, so the bet will be voided.

การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

ฮอคกี้น้ำแข็ง

ตลาดและผลการเดิมพัน

ตลาดฮ็อกกี้น้ำแข็ง SGM ทั้งหมดจะต้อง "ชนะ" การเดิมพันจึงจะถือว่า "ชนะ" (ไม่มีผลเสมอ เสมอ หรือการพุช) ตลาดที่ไม่ "ชนะ" จะถูกตัดสินเป็น "แพ้" เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเหล่านี้ หากหนึ่งตลาดหรือมากกว่าในการเดิมพันเป็นโมฆะด้วยเหตุผลบางอย่าง (เช่น หากผู้เล่นที่เลือกไม่ได้เล่นในการแข่งขัน – ดูส่วนที่ 4) การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

ตัวอย่างเช่น การเลือก "ทีมที่จะชนะ" การแข่งขันที่เสมอกันหลังจากช่วงต่อเวลา (เวลาปกติหากไม่มีการต่อเวลาพิเศษ) แม้ว่า BetBuilder จะมีตลาดที่เสมอหรือเสมอ จะถือว่า "แพ้" สิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องหากการแข่งขันของ NHL เข้าสู่จุดโทษหลังจากช่วงต่อเวลาพิเศษไทเบรก (ฤดูกาลปกติ) หรือหากมีการต่อเวลาตายกะทันหันแบบเปิดกว้าง (รอบตัดเชือก) แต่ลีกและการแข่งขันฮ็อกกี้น้ำแข็งอื่นๆ ในอาจเป็น ใช้ตามกฎการแข่งขันที่เกี่ยวข้อง ในทำนองเดียวกัน ในตลาด "X-point preemptive" หากทั้งสองทีมได้คะแนนตามที่คาดไว้ ไม่ว่า "ไม่มีทีมใดได้ X-point" ตลาดหรือไม่ก็เป็นทางเลือกอื่น จะถือว่า "แพ้" หากช่วงเวลาหนึ่งสิ้นสุดลงโดยไม่มีคะแนน ตลาดผู้ทำประตู เช่น ผู้ทำประตูคนแรกหรือผู้ทำประตูคนสุดท้ายในช่วงเวลานั้น จะถือว่า "แพ้"

Overtime / Shootouts

All ice hockey matches will be settled on the official declared result including any overtime and shootouts. Goals scored in shootouts are disregarded for settlement purposes. The goal assigned to the score of a winning team after a shootout (e.g. the only goal in a game that finishes 0-0 after overtime and therefore 1-0 after the shootout) counts for the purposes of total game score and total team goal selections, but is not assigned to a player and does not count towards the settlement of any player scoring markets.

Third period markets

All third period market selections do include overtime and the resultant goal from shootouts if they occur. For example, a total third period goals selection would include the goals scored in both the third period and the winning goal from either overtime or resulting from the shootout.

ตลาดผู้เล่นเฉพาะ

All player selections will be considered active if a player takes to the rink as an active player at any point of the relevant match, regardless of whether the selection in question references a specific period of the match. If a player never enters the rink during a match, selections specific to that player will be void. For instance, a selection on a certain player to score in the third period would be active (and therefore settled as a loser) if that player played the first two minutes of a match, was injured, and did not return to the game, regardless of having never been on the ice during the third period. However, if that player was injured shortly before the game commenced, was withdrawn from the starting lineup (or bench) and never took the ice, the selection and therefore bet would be void.

การแข่งขันที่เลื่อนหรือขัดจังหวะ

ในกรณีที่การแข่งขันถูกเลื่อนออกไปหรือไม่จบ และกลับมาเล่นต่อหรือเล่นต่อภายใน 24 ชั่วโมง (รวม) ของเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้เดิม การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงอยู่ เดิมพันทั้งหมดที่วางในเกมที่เล่นซึ่งเริ่มมากกว่า 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้เดิมจะถือเป็นโมฆะ เมื่อหมดเวลา 24 ชั่วโมง การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน

การแข่งขันถูกยกเลิก

กฎ 24 ชั่วโมงข้างต้นใช้กับการแข่งขันที่ถูกยกเลิกก่อนเริ่มการแข่งขัน กฎต่อไปนี้ใช้กับการแข่งขันที่ถูกยกเลิกและไม่เสร็จสิ้นหลังจากเริ่มการแข่งขัน:

 • SGMs will be void if they include at least one selection involving a player who has not yet entered the rink as an active player. The rules outlined below are all applied subject to and subsequent to the application of this rule.
 • If every selection within an SGM on the game is already a winner where the fact of abandonment had no impact on the outcome of each selection, the SGM in its entirety will be treated as a winner. For example, a 2-leg SGM containing an over total goals selection and a certain player to score, in a game where the required goals have been reached and the player did score before the game was subsequently abandoned, will be treated as a winner. In this case, the abandonment had no impact on either selection. The same would not apply to an under total goals selection where a game is abandoned while the total score is still under the chosen number, as the abandonment would impact that outcome.
 • If a single selection of an SGM has lost and a match is then abandoned, the SGM will be treated as a loser, where regardless of the fact of abandonment, the selection(s) in question had been irrevocably concluded. For example, an SGM including a first team to score selection, in a game where the other team scored first and the match was subsequently then abandoned, will be treated as a loser. In this case, the bet had already lost, and this outcome could not be affected in any way by whether the game was subsequently abandoned or not.
 • If there are no losing selections within an SGM and at least one void selection at the time of a math abandonment, the SGM will be treated as void. This rule applies where one or more selections are still undecided at abandonment, and may have won or lost if the game had been completed as scheduled. For example, an SGM including an over total goals selection, in a game abandoned while the total goals are still below the required amount, will be treated as void. In this case, the total goals selection was still undecided and may have won or lost for the abandonment, so the bet will be voided.


การเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน

การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

ช่องทางอื่นในการขอความช่วยเหลือ

ไลฟ์แชท

เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24/7

อีเมลหาเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล