การเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ (โปรแกรมการกำกับดูแลตนเอง)-ข้อกำหนดในการให้บริการ

โดยการขอเข้าร่วมระบบกันตัวเองกับ Sportsbet.io คุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คําขอสำหรับการเข้าร่วมระบบกันตัวเอง โปรดส่งอีเมลจากที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณไปยังทีม Safer Gaming ของเราที่ [email protected]

คําขอผ่านแชทจะไม่เป็นผลและไม่ถูกดําเนินการ อย่างไรก็ตามตัวฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะแนะนําคุณไปยังบริการอีเมลสนับสนุนของเรา

คําขอสำหรับการเข้าร่วมระบบกันตัวเองกับ Sportsbet.io ทั้งหมดที่ดำเนินการหลังจากวันที่ 20 มกราคม 2020 จะมีผลกับแพลตฟอร์มในเครือของเรา ประกอบด้วย Bitcasino.io และ Livecasino.io หากคุณมีบัญชีกับ Bitcasino.io หรือ Livecasino.io อยู่แล้ว บัญชีเหล่านั้นจะถูกเพิ่มลงในการนําไปใช้สำหรับการเข้าร่วมระบบกันตัวเองกับ Sportsbet.io หลังจากนั้นคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชี Sportsbet.io, Bitcasino.io หรือ Livecasino.io ในระหว่างกรอบเวลาการกันตัวเองที่เปิดดำเนอนการอยู่หรือถาวรในกรณีที่มีการร้องขอการกันตัวเองอย่างถาวร

เมื่อได้รับคําขอการกันตัวเองทางอีเมลจากบัญชีที่ลงทะเบียนและบัญชีที่เกี่ยวข้องใด ๆ ตามที่กําหนดโดย Sportsbet.io ขั้นตอนแรกบัญชีดังกล่าวจะถูกปิดการเข้าถึงเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อปิดกิจกรรมเพิ่มเติมใด ๆ โดยที่ Sportsbet.io จะตรวจสอบบัญชีและปิดการเข้างานตามเงื่อนไขเมื่อพบกิจกรรมเพิ่มเติม

เมื่อระยะเวลาการปิดการเข้าถึงบัญชีระยะแรกผ่านไป 24 ชั่วโมงแล้ว ในขณะที่บัญชีที่เกี่ยวข้องยังคงปิดอยู่ คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลเกี่ยวกับกรอบเวลาการกันตัวเอง 1 สัปดาห์ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และถาวร ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ในการดําเนินการตามขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการตอบกลับทางอีเมล หากเราไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงและไม่มีการระบุกรอบเวลาที่เฉพาะเจาะจงในคําขอเริ่มต้นของคุณบัญชีของคุณอาจถูกเปิดใหม่และจะมีการยืนยันทางอีเมล

หลังจากตรวจสอบตัวเลือกการกันตัวเองของเราแล้วหากคุณตัดสินใจว่าต้องการดําเนินการกันตัวเองอย่างถาวร โปรดแจ้งให้เราทราบโดยการตอบกลับ

บางครั้งเราอาจตัดสินใจที่จะใช้กรอบเวลาการกันตัวเองโดยไม่ต้องร้องขอ หากเราเชื่อว่าเป็นประโยชน์หรือจําเป็นสําหรับผู้เล่น โดยที่การดําเนินการนี้จะแจ้งผ่านทางอีเมลและข้อกําหนดและเงื่อนไขการกันตัวเองของ Sportsbet.io จะมีผลบังคับใช้

เมื่อคุณร้องขอ หรือเราเห็นว่าจําเป็นต้องเพิ่ม Sportsbet.io Bitcasino.io หรือ Livecasino.io ในการกันตัวเอง ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของคุณจะถูกส่งคืนให้คุณ เว้นแต่จะผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมกัน คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ถอนยอดเงินคงเหลือใด ๆ ในบัญชีของคุณในช่วงเวลาที่มีการกันตัวเอง

Sportsbet.io จะตรวจสอบการเดิมพันปัจจุบัน ภายในบัญชี Bitcasino.io ที่ได้รับการกันตัวเองตามดุลยพินิจของเรา

เมื่อมีการใช้การกันตัวเองกับบัญชีของคุณและบัญชีที่เกี่ยวข้องตามที่ Sportsbet.io กําหนด ระบบจะมีผลบังคับใช้จนกว่ากรอบเวลาที่ร้องขอจะเสร็จสิ้น โดยที่บัญชีจะไม่ถูสามารถกลบออกหรือเพิกถอนด้วยเหตุผลใด ๆ การกันตัวเองอย่างถาวรจะยังคงอยู่ในสถานเดิมตลอดไป

Sportsbet.io, Bitcasino.io และ Livecasino.io จะตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายการกันตัวเองจากการเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบ อย่างไรก็เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดหากคุณพยายามเปิดบัญชี Sportsbet.io Bitcasino.io หรือ Livecasino.io ใหม่หรือสามารถเดิมพันบนเว็บไซต์ใด ๆ ของเรา นอกจากนี้ Sportsbet.io, Bitcasino.io และ Livecasino.io จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด หากคุณยังคงฝากเงินและเดิมพันโดยใช้บัญชีเพิ่มเติมซึ่งไม่มีการเปิดเผยกับเราก่อนหน้านี้ การเดิมพัน เงินรางวัลและรายการใด ๆ ในอนาคตในโปรโมชั่นใด ๆ ในช่วงระยะเวลาการกันตัวเองที่ร้องขอจะเป็นโมฆะและจะไม่มีการคืนเงินเดิมพันหรือการจ่ายเงินรางวัล รวมทั้งผู้เล่นจะไม่ถูกคืนสถานะเมื่อการกันตัวเองเสร็จสิ้น

คุณยอมรับว่า:

  • คุณจะไม่พยายามฝากหรือวางเดิมพันใด ๆ บนบัญชี Sportsbet.io, Bitcasino.io หรือ Livecasino.io ที่คุณร้องขอเข้ากระบวนการกันตัวเองในระหว่างช่วงเวลาการกันตัวเองที่คุณเลือก
  • คุณไม่ควรพยายามหรือดําเนินการเปิดบัญชี Sportsbet.io, Bitcasino.io หรือ Livecasino.io ใหม่ในระหว่างกรอบเวลาการกันตัวเองของคุณหรือตลอดไปหากมีการเลือกการกันตัวเองอย่างถาวร
  • หากคุณสามารถดำเนินการเปิดบัญชี Sportsbet.io, Bitcasino.io หรือ Livecasino.io ใหม่ในระหว่างกรอบเวลาการกันตัวเอง เราจะพยายามปิดบัญชีดังกล่าวทั้งหมดอย่างเร็วที่สุด
  • Sportsbet.io, Bitcasino.io และ Livecasino.io มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้คุณเดิมพันกับเรา นอกจากนี้ยังเป็นความรับผิดชอบของผู้เล่นที่จะละเว้นจากการละเมิดข้อกําหนดที่ตกลงกันเหล่านี้
  • Sportsbet.io, Bitcasino.io และ Livecasino.io อาจไม่สามารถตรวจสอบสถานะของคุณกับทะเบียนการกันตัวเองได้ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ระหว่างการกันตัวเองและมีสิทธิ์เข้าร่วมในการเดิมพัน
  • นี่เป็นคําขอโดยสมัครใจของคุณ หากคุณดําเนินการละเมิดข้อตกลงนี้ Sportsbet.io Bitcasino.io Livecasino.io หรือพนักงานทั้งหมดจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจได้รับ ตลอดช่วงระยะเวลาการกันตัวเองของคุณจะไม่ได้รับเงินคืน

นี่เป็นข้อตกลงโดยสมัครใจ ดังนั้นหากคุณดําเนินการละเมิดข้อกําหนดภายในการเดิมพันทั้งหมดจะได้รับการจัดการตามดุลยพินิจของ Sportsbet.io หากเรามีข้อสงสัยหรือการตรวจสอบเพิ่มเติมให้หลักฐานว่าคุณได้พยายามปลอมแปลงแหล่งที่มาของบัญชีหรือบัญชีของคุณซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการระบุและบล็อกบัญชีของคุณทันที โดยจะได้รับการจัดการตามดุลยพินิจของ Sportsbet.io

เมื่อการกันตัวเองเสร็จสิ้นตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจะติดต่อที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปิดใช้งานบัญชีอีกครั้ง

ช่องทางอื่นในการขอความช่วยเหลือ

ไลฟ์แชท

เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24/7

อีเมลหาเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล