สามารถใช้ Club Talk ในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้หรือไม่?

ปัจจุบัน Club Talk รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ภาษาอื่น ๆ จะสามารถใช้ได้เร็ว ๆ นี้

ช่องทางอื่นในการขอความช่วยเหลือ

ไลฟ์แชท

เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24/7

อีเมลหาเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล