สกุลเงินทั่วไปหรือ FIAT คืออะไร?

สกุลเงินทั่วไปหรือ Fiat เป็นสกุลเงินที่ออกโดยรัฐบาลซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากสินค้าทางกายภาพ เช่น ทองคำหรือเงิน แต่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่ออกเงินดังกล่าว

มูลค่าของเงินทั่วไป มาจากความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานกับความมั่นคงของรัฐบาลที่ออก มากกว่ามูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่สนับสนุนเช่นเดียวกับเงินสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินกระดาษสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินทั่วไป รวมถึง ดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร, และสกุลเงินหลักอื่นๆ ทั่วโลก

ช่องทางอื่นในการขอความช่วยเหลือ

ไลฟ์แชท

เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24/7

อีเมลหาเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล