กฎสำหรับกีฬาทุกประเภท


 • เดิมพันก่อนการแข่งขันทั้งหมดจะตัดสินหลังจากจบการแข่งขัน
 • หากไม่สามารถตรวจสอบผลของการเดิมพันอย่างเป็นทางการได้แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่จ่ายเงินจนกว่าจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
 • ถ้ามีการเสนอการเดิมพันในตลาดเมื่อผลทราบแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันนั้น ๆ
 • หากชื่อผิดแต่ไม่ใช่ความผิดพลาดที่ชัดเจน การเดิมพันจะไม่ถูกยกเลิก
 • ในกรณีที่มีการแสดงหรือคำนวณราคาใดๆที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน เราสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดิมพัน ซึ่งรวมถึงค่าเบี่ยงเบนที่มากกว่า 100% ในการจ่ายเงินเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการเดิมพันในตลาด
 • ถ้าการถ่ายทอดต้องทำการยกเลิก และการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นปกติ การเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้องสินจากผลสุดท้ายของการแข่งขัน ถ้าไม่สามารถตรวจสอบผลของการเดิมพันได้อย่างเป็นทางการแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันนั้นเป็นโมฆะ
 • ในกรณีที่มีการชำระเงินการเดิมพันอย่างไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้ตลอดเวลา
 • หากการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (เช่นระยะเวลาที่ไม่ปกติ การตรวจนับผล รูปแบบของการแข่งขัน เป็นต้น); เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้การเดิมพันใดๆเป็นโมฆะ
 • หากกฎหรือรูปแบบของการแข่งขันแตกต่างไปจากบรรทัดฐานที่ยอมรับได้ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้การเดิมพันใดๆเป็นโมฆะ
 • การเดิมพันทั้งหมดจะทำการพิจารณาสำหรับเวลาปกติเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นหรือไม่ได้ทำการแข่งขัน (เช่นขาดคุณสมบัติ หยุดชะงัก ถอนตัว เปลี่ยนแปลงในคัดตัว เป็นต้น)การเดิมพันที่ยังไม่ได้มีการตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • ในกรณีที่เรื่องใดๆไม่ได้ครอบคลุมโดยกฎต่างๆเหล่านี้ Sportsbet.io ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานสำหรับแต่ละรายการ และบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
 • การเดิมพันโดยมีทีมเต็ง (Outright markets)นั้นจะพิจารณาว่าจะเป็นไปตามที่เดิมพันทั้งหมดหรือไม่ (All In Run Or Not) ดังนั้น จะทำการตัดสินว่าเป็นการแพ้ ถ้ารายการนั้นๆไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน โดยจะนำกฎผู้แข่งขันเสมอกัน (Dead Heat rules) มาใช้แทน
 • การเลือกผู้เล่นทั้งหมดจะถือว่าใช้งานได้หากผู้เล่นลงสนาม/สนาม/ลานสเก็ต ฯลฯ ในฐานะผู้เล่นที่มีส่วนร่วม ณ จุดใด ๆ ของการแข่งขัน ไม่ว่าจะเล่นนานแค่ไหนก็ตาม
 • ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) - ในกรณีที่ Sportsbet.io ตัดสินการเดิมพันและเนื่องจากการตัดสิน VAR ครั้งต่อมาจะเห็นได้ว่าการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องเราขอสงวนสิทธิ์ในการย้อนกลับการตั้งถิ่นฐานดังกล่าว (หากว่าการตัดสิน VAR เกิดขึ้นก่อน ข้อสรุปของการแข่งขันหรือกรอบเวลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน) การเดิมพันที่เกิดขึ้นระหว่างการเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตรวจสอบ VAR และการตัดสินใจ VAR ที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นโมฆะเว้นแต่การตรวจสอบ VAR (และการตัดสินใจครั้งต่อไป) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในสนามหรือ VAR การตรวจสอบ (และการตัดสินใจที่ตามมา) เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในสนาม แต่ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเดิมพันที่เป็นปัญหา การเดิมพันทั้งหมดที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากรีวิว VAR จะยังคงมีผลอยู่

ช่องทางอื่นในการขอความช่วยเหลือ

ไลฟ์แชท

เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24/7

อีเมลหาเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล