ฟุตบอล

                                              กฎทั่วไป

1. การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้น พักครึ่งเวลา ครึ่งแรกของการแข่งขัน ต่อเวลา และการยิงลูกโทษ) จะพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาปกติเท่านั้น


2. ถ้าการแข่งขันมีการหยุดลงและเริ่มขึ้นอีกภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้วการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินด้วยผลสุดท้ายของการแข่งขัน มิฉะนั้นแล้ว การเดิมพันทั้งหมดที่ยังไม่ประกาศจะถือเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

3. ในช่วงเวลาปกติ 90 นาที: การเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลา 90 นาทีเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ซึ่งได้รวมถึงการทดเวลาบาดเจ็บใด ๆหรือ การหยุดเวลา แต่ไม่รวมถึงการต่อเวลาพิเศษ เวลาสำหรับการยิงลูกโทษหรือโกลเด้นโกล

4. ในกรณีของรอบระยะเวลาไม่ปกติ (เช่น 3 รอบระยะเวลา มี 30 นาทีในแต่ละรอบเวลา) นั้นการเดิมพันจะมีระยะเวลารวมของการแข่งขันตามกฎอยู่ระหว่าง 45 นาทีและ 120 นาที

5. หากประตูถูกทำคะแนนหลังจากที่เดิมพันยอมรับแล้ว เดิมพันนั้นจะยังมีผลอยู่ กฎการชำระเงินและการยกเลิก

 กฎการชำระเงินและการยกเลิก

1. ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น: การยิงประตูใบแดง หรือ ใบเหลือง-แดง และลูกโทษ แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

2. ในกรณีที่แมทช์การแข่งขันถูกยกเลิกก่อนครบ 90 นาที การแข่งขันที่ ยังไม่สรุปผล ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

3. ถ้าการเดิมพันเปิดโดยมีใบแดงที่ไม่ถูกต้อง หรือ ที่ไม่ได้ให้ แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

4. ถ้ามีการเสนอราคาต่อรองในเวลาที่ไม่ถูกต้อง (มากกว่า 5 นาที) เราขอสงวนสิทธิ์ให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

5. ถ้ามีการป้อนคะแนนที่ไม่ถูกต้อง การเดิมพันทั้งหมดจะทำการยกเลิกในเวลาที่มีการแสดงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง

6. ถ้าการแข่งขันมีการหยุดชะงัก หรือเลื่อนและ ไม่กลับมาแข่งขันอีกภายใน 48 ชั่วโมง นับจากวันที่เริ่มแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ

7. ถ้าชื่อหรือประเภทของทีมมีการแสดงอย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ หากชื่อไม่ใช่ข้อผิดพลาดที่ชัดเจน การเดิมพันจะยังคงอยู่

การยกเลิกการแข่งขัน-สด

1. การแข่งขันใดๆที่มีการยกเลิกก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 90 นาทีจะถือเป็นโมฆะยกเว้นสำหรับตั๋วที่ได้มีการกำหนดผลการแข่งขัน ณ เวลาของการยกเลิก

คะแนนการเดิมพัน

1. ใบเหลืองนับเป็น 1 บัตรและใบสีแดง หรือ ใบเหลือง-แดง นับเป็น 2บัตรทั้งนี้ไม่มีพิจารณาใบเหลืองใบที่ 2 สีเหลืองสำหรับผู้เล่นคนเดียวกันซึ่งจะนำไปสู่ใบเหลือง-แดงดังนั้นผู้เล่นคนหนึ่งไม่สามารถทำได้มากกว่า 3บัตร

2. การชำระเงินจะทำตามหลักฐานของบัตรที่มีอยู่ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขันปกติ 90 นาที

3. ไม่พิจารณาบัตรที่นำมาแสดงหลังจากการแข่งขัน

4. ไม่พิจารณาบัตรของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้เล่นที่ทำการเปลี่ยนตัวแล้ว ผู้จัดการ ผู้เล่นสำรอง

คะแนนการเดิมพัน

1. ใบเหลืองนับเป็น 10 แต้ม และ ใบแดง หรือ ใบเหลือง-แดง เป็น 25แต้ม

2. ไม่มีการพิจารณาใบเหลืองใบที่ 2 สำหรับผู้เล่นคนเดียวซึ่งนำไปสู่ใบเหลือง-แดง ดังนั้นผู้เล่นคนหนึ่งไม่สามารถมีมากกว่า35แต้ม

3. จะทำการชำระเงินตามหลักฐานที่มีทั้งหมดคือใบที่นำมาแสดงในระหว่างการแข่งขันปกติ 90 นาที จะไม่พิจารณาใบที่นำมาแสดงหลังจากการแข่งขัน

4. ไม่พิจารณาใบของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้เล่นที่ทำการเปลี่ยนตัวแล้ว ผู้จัดการ ผู้เล่นสำรอง)

การเดิมพันการเตะมุม

1. จะไม่พิจารณาในกรณีที่กรรมการให้มีการเตะมุม แต่ผู้เล่นไม่ได้ทำการเตะมุมจริง

ผู้ยิงประตูถัดไป

1. ในการเดิมพันว่าใครจะสามารถทำประตูถัดไปนั้นจะไม่นับรวมถึงการยิงลูกเข้าประประตูตัวเอง

2. ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขันตั้งแต่เริ่มเกม หรือ ยิงประตูก่อนหน้า จะถือว่าเป็นผู้แข่งขัน

3. ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขัน จะต้องมีการลงทะเบียนไว้แล้ว

4. หากด้วยเห็นผลใดก็ตาม ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ยิงประตูได้ การเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้เล่นที่ลงทะเบียนไว้ จะถือว่ายังคงใช้ได้อยู่

5. และจะทำการตัดสินการเดิมพันโดยอ้างอิงจากภาพในโทรทัศน์ และ สถิติที่นำเสนอโดยสมาคมผู้สื่อข่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนแสดงว่าสถิติเหล่านั้นไม่ถูกต้อง

ผู้ยิงประตูในระหว่างการแข่งขัน

1. ในการเดิมพันว่าใครจะสามารถทำประตูได้ในระหว่างการแข่งขันนั้น จะไม่นับรวมถึงการยิงลูกเข้าประตูตัวเอง

2. ทั้งนี้ ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้แข่งขัน

3. หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เล่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ยิงประตูได้ การเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้เล่นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จะถือว่ายังคงใช้ได้อยู่

4. หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่ได้ทำประตูแล้วก็ตาม

5. จะทำการตัดสินการเดิมพันโดยอ้างอิงจากภาพในโทรทัศน์ และ สถิติที่นำเสนอโดยสมาคมผู้สื่อข่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนแสดงว่าสถิติเหล่านั้นไม่ถูกต้อง

การเดิมพันเป็นในช่วงเวลา

1. จะทำการชำระเงินการเดิมพันโดยอิงอยู่กับเวลาที่ทำประตูที่ประกาศในโทรทัศน์ หากไม่มี ให้ใช้เวลาในเกมการแข่งขันแทน

2. การชำระเงินในการเดิมพันจะอิงอยู่กับเวลาที่ลูกบอลข้ามเส้นประตู และไม่ใช่เวลาที่ทำการเตะ

3. การชำระเงินในการเดิมพันการเตะมุมก็จะอิงอยู่กับเวลาที่เตะมุมจริง ไม่ใช่เวลาที่กรรมการให้ทำการเตะมุม

ตลาด Interval

1. ตลาดจะตัดสินตามเวลาเป้าหมายที่ประกาศโดยทีวี หากไม่สามารถใช้งานได้จะมีการพิจารณาเวลาตามนาฬิกาการแข่งขัน ตลาดเป้าหมายจะตัดสินตามเวลาที่ลูกบอลข้ามเส้นไม่ใช่เวลาที่มีการเตะ ตลาดช่วงเวลาของการเตะมุมจะตัดสินตามเวลาที่เตะเข้ามุมและไม่ใช่เวลาที่ยอมรับหรือได้รับการเตะมุม

2. การเดิมพันตลาด Intervalจะตัดสินตามเวลาที่แสดงบัตรไม่ใช่เวลาที่มีการละเมิด

3.ส่วนนอกจะตัดสินตามเวลาที่ผู้ตัดสินตัดสิน กฎนี้จะนำไปใช้กับสถานการณ์ผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) ใด ๆ ตลาดการลงโทษจะตัดสินตามเวลาที่ผู้ตัดสินตัดสิน กฎนี้จะนำไปใช้กับสถานการณ์ผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) ใด ๆ บทลงโทษที่ได้รับ แต่ไม่ได้นำมาพิจารณาจะไม่ถูกพิจารณา สำหรับตลาดช่วงเวลา

4. 5 นาที 15 นาทีที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา 41-45 / 31-45 เหตุการณ์ (เป้าหมายมุม) ในการบาดเจ็บเพิ่มหรือเวลาหยุดการแข่งขันจะถูกนำมาพิจารณา กิจกรรมจะต้องเกิดขึ้นระหว่าง 0:00 น. - 09:59 น. ในช่วง 10 นาทีแรก (เช่นช่วงเวลา 11 ถึง 20 นาทีคือ 10:00 น. - 19:59 น.) ระยะเวลา 10 นาทีที่กำหนดจะต้องทำให้เสร็จสิ้นเพื่อให้การเดิมพันมีผล (เว้นแต่จะมีการกำหนดผลลัพธ์ของตลาดนั้นโดยเฉพาะ)

ต่อให้ (เอเชียน แฮนดิแคป)

โดยปกติแล้วเมื่อคุณวางเดิมพันผลฟุตบอล คุณจะเลือกระหว่างชนะ แพ้ หรือเสมอ เมื่อพูดถึงผลการแข่งขันแบบเต็มเวลา ต่อให้ จะตัดสิทธิ์การเสมอออก คุณจะมีตัวเลือกในการเดิมพันสองแบบ ได้แก่ เจ้าบ้านชนะ หรือ ทีมเยือนชนะ เราจะกำหนด "แต้มต่อ" ที่มีน้ำหนักซึ่งทำให้ทีมรองบ่อนได้เปรียบและเป็นที่โปรดปรานของแฮนดิแคป

การเดิมพัน ต่อให้ มีอยู่หลายประเภท ตั้งแต่ครึ่งลูกถึงเต็มลูก สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของทีมมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ก็ยังบอกด้วยว่าคุณจะเริ่มวางเดิมพันอย่างไร ผลลัพธ์และเดิมพัน ต่อให้ อาจหมายถึงการชนะเดิมพันของคุณโดยสิ้นเชิง การได้รับเงินวางเดิมพันคืนทั้งหมด (Push) ชนะครึ่งหนึ่งแล้วรับเงินวางเดิมพันคืนครึ่งหนึ่งของคุณกลับไป (Half Win) การสูญเสียครึ่งหนึ่งของเงินวางเดิมพันของคุณและรับอีกครึ่งหนึ่งกลับไป (Half Lose) หรือแพ้

เอเชียนแฮนดิแคปจะปรากฏในเว็บไซต์แบบนี้:


ด้านล่างคือตัวอย่างบางส่วนของ ต่อให้ แต่ละประเภทพร้อมกับสถานการณ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการวางเดิมพันของคุณซึ่งขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ

ต่อให้ 0.5/1.0

หากคุณดูข้อมูลตามปรากฏนี้ เกมจะเริ่มต้นด้วยคะแนน 0.75 (ต่อให้ 3/4 ลูก) ทีมรองบ่อนมีความได้เปรียบครึ่งควบลูก

ตัวอย่าง - Newcastle United +0.5/+1 Vs Arsenal FC -0.5/-1


คุณเดิมพัน Newcastle United จะชนะที่ +0.5/+1 ต่อให้

 • หาก Newcastle United ชนะ คุณก็จะชนะเดิมพัน
 • หากแมทช์เสมอ คุณจะได้เงิน คุณชนะเดิมพันเนื่องจากการนำครึ่งควบลูก
 • หาก Arsenal FC ชนะเกมหนึ่งลูก คุณจะเสียเงินวางเดิมพันของคุณครึ่งนึง แล้วอีกครึ่งนึงจะกลับคืนไป (Half Lose)
 • หาก Arsenal FC ชนะเกม สองลูกหรือมากกว่า คุณจะเสียเดิมพันไป

ในขณะเดียวกัน หากคุณเดิมพัน Arsenal FC จะชนะที่ -0.5/-1 ต่อให้

 • หาก Arsenal FC แพ้ คุณจะเสียเดิมพันไป
 • หากแมทช์เสมอ คุณเสียเดิมพันเนื่องจากครึ่งควบลูก
 • หาก Arsenal FC ชนะหนึ่งลูก เงินเดิมพันของคุณครึ่งนึงจะกลับคืนไป และอีกครึ่งนึงจ่ายค่าอัตราต่อ (Half Win)
 • หาก Arsenal FC ชนะ สองลูกหรือมากกว่า คุณก็จะชนะเดิมพัน

ต่อให้ -1
ในเคสนี้ เกมที่ชื่นชอบเริ่มต้นด้วย ต่อให้ แบบเต็มลูกเดียว เนื่องจากทีมรองบ่อนเสียเปรียบทั้งลูก มีความเป็นไปได้ที่ว่าเงินเดิมพันคุณจะถูกคืนท้งหมด(ดูในตัวอย่าง):

ตัวอย่าง - โมเตน่า เอฟซี -1 Vs ยูเอสดี กลาสเซ่ +1


คุณเดิมพัน โมเตน่า เอฟซี จะชนะที่ -1 ต่อให้

 • หาก โมเตน่า เอฟซี ชนะ สองลูกหรือมากกว่า คุณจะชนะเดิมพัน (ตามที่ -1 ต่อให้ ครอบเอาไว้)
 • หาก โมเตน่า เอฟซี ชนะ หนึ่งลูก จะคืนเงินเดิมพันของคุณ
 • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณจะเสียเดิมพันไป
 • หาก ยูเอสดี กลาสเซ่ ชนะ คุณจะเสียเดิมพันไป

ในขณะเดียวกัน คุณเดิมพัน แอตเลติโก มาดริด จะชนะที่ +1 ต่อให้

 • หาก ยูเอสดี กลาสเซ่ ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
 • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณก็จะชนะเดิมพันเนื่องจากได้เปรียบหนึ่งลูก
 • หาก ยูเอสดี กลาสเซ่ แก้เพียงลูกเดียว คุณจะได้เงินเดิมพันคืนไป (ทั้งนี้เพราะล้างผลการได้เปรียบลูกเดียวไป)
 • หาก โมเตน่า เอฟซี ชนะ สองลูกหรือมากกว่า คุณจะเสียเดิมพันไป(ครอบเอาไว้ให้ได้เปรียบแค่ลูกเดียว)

ต่อให้ 0/0.5
ด้วยจำนวน ต่อให้ นี้ ทีมรองบ่อนจะได้เปรียบควบลูก:
ตัวอย่าง - Manchester United 0/+0.5 Vs Chelsea FC 0/-0.5


คุณเดิมพัน Manchester United จะชนะที่ 0/+0.5 ต่อให้

 • หาก Chelsea FC ชนะ คุณจะเสียเดิมพัน
 • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณได้เปรียบควบลูก หมายความว่าคุณจะได้รับเงินเดิมพันครึ่งนึงกลับไปและอีกครึ่งนึงจ่ายค่าอัตราต่อ (Half Win)
 • หาก Manchester United ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน

ในขณะเดียวกัน คุณเดิมพัน Chelsea FC จะชนะที่ 0/-0.5 ต่อให้

 • หาก Chelsea FC ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
 • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณเสียเปรียบควบลูก หมายความว่าคุณจะเสียเงินเดิมพันครึ่งนึงและได้รับคืนอีกครึ่งนึง (Half Lose)
 • หาก Manchester United คุณจะเสียเดิมพัน

ต่อให้ 0.5
ด้วยจำนวน ค่าต่อให้ นี้ ทีมรองบ่อนจะได้เปรียบครึ่งลูก การเดิมพันด้วยจำนวนนี้จะลบความเป็นไปได้ของเงินเดิมพัน (หรือส่วนเดิมพัน) ที่จะถูกคืนไป:

Example - Chelsea +0.5 Vs วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ -0.5 - Chelsea +0.5 Vs Liverpool -0.5


คุณเดิมพัน แอตเลติโก พาราเนนเซ่ พีอาร์ จะชนะที่ 0.5 ต่อให้

 • หาก แอตเลติโก พาราเนนเซ่ พีอาร์ ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
 • หาดแมทช์ออกมาเสมอ คุณจะชนะเดิมพันเนื่องจะได้เปรียบครึ่งลูกI
 • หาก วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ ชนะ คุณจะเสียเดิมพัน

ในชณะเดียวกัน คุณเดิมพัน วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ จะชนะที่ -0.5 ต่อให้

 • หาก วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
 • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณจะเสียเดิมพันเนื่องจากเสียบเปรียบ -0.5 ต่อให้
 • หาก แอตเลติโก พาราเนนเซ่ พีอาร์ ชนะ คุณจะเสียเดิมพัน

ข้อมูลเพิ่มเติมใน ต่อให้
บางครั้งการแข่งขันจะมีการแข่งขันเพียงพอที่จะมี ต่อให้ จำนวน "0" ผลการเดิมพันมีผลแบบเดียวกับตลาด 'Draw no Bet' ซึ่งการเลือกทีมใดจะชนะจะส่งผลให้การเดิมพันของคุณชนะตามผลที่คุณเลือก ในกรณีที่เสมอ จะคืนเงินเดิมพันของคุณทั้งหมด

นอกจากนี้คุณยังอาจเห็น จำนวนที่ 'มากกว่า' จำนวนที่ยกตัวอย่างมาในบางแมทช์ เช่น 1.75, 2.25 ฯลฯ มันเป็นจำนวนควบและครึ่งควบ ซึ่งทีมตัวเต็ง/ทีมรองบ่อนจะได้ ต่อให้/การได้เปรียบ หลักการของการทำงานของผลลัพธ์เหล่านี้เหมือนกับการทำงานในตัวอย่างข้างต้น

ช่องทางอื่นในการขอความช่วยเหลือ

ไลฟ์แชท

เราให้ความช่วยเหลือตลอด 24/7

อีเมลหาเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล