• 🇦🇺
  00:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  7. Opal Reef (7)
  T: Chris Darmanin

  1.57

  1.14

  8. You Yang Yaala (8)
  T: Jason Wickham

  4.20

  1.75

  1. Whiskey Reef (1)
  T: Ricky Coleman

  5.00

  1.95

  4. French Wood (4)
  T: David Kerr

  6.50

  2.35

  6. Aeroplane Lexi (6)
  T: Kim Hollway

  34.00

  9.00

  2. Mahogany Flame (2)
  T: Alfred King

  67.00

  17.00

 • แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  5. Ww's Kristoff (5)
  T: Vicente Lopez

  2.15

  1.38

  3. Dancin Bluegrass (3)
  T: Marcos Gonzalez

  4.20

  2.05

  1. Bgr Kessler (1)
  T: Walter Lawson

  5.00

  2.35

  2. Ww Sprite Rite (2)
  T: Candelario Villanueva

  5.00

  2.35

  6. Lk's Lone Pine (6)
  T: Karen Sadulski

  6.50

  2.80

  7. Jerimiah Jonson (7)
  T: Walter Lawson

  6.50

  2.80

 • 🇦🇺
  09:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  2. Seven Sinners (2)
  T: Colin Graham

  1.85

  1.24

  1.08

  1. Be Desired (1)
  T: Amy Broadrick

  3.10

  1.60

  1.20

  8. Hot Barrels (8)
  T: Gerry Crisci

  4.00

  1.80

  1.28

  6. Balmain Juror (6)
  T: Terry Duncan

  8.50

  3.10

  1.70

  5. Always Broke (5)
  T: Anne Clelland

  23.00

  7.00

  3.10

  4. Little Miss Judy (4)
  T: Terrence Priest

  31.00

  9.00

  3.80

 • 🇦🇺
  22:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  2. Grumpy Grange (2)
  T: Delaine Vigor

  3.00

  1.75

  1.36

  4. Ramstein Bale (4)
  T: Deborah Coleman

  4.20

  2.20

  1.55

  8. Jayville Menace (8)
  T: Jason Formosa

  4.80

  2.45

  1.65

  7. Lala Noel (7)
  T: Donna Knight

  6.50

  3.10

  1.95

  6. Kanji Length (6)
  T: Donna Knight

  7.50

  3.40

  2.15

  10. Off Centre
  T: Sophie Fitzgerald

  8.00

  3.60

  2.25

 • 🇦🇺
  29:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  3. Mink Lake (3)
  T: Corey Mutton

  1.60

  1.16

  1.06

  7. Mr. Singha (7)
  T: Neil Catchpole

  2.90

  1.50

  1.18

  9. Beauty Edition (9)
  T: Austin Dillon

  9.00

  3.10

  1.75

  4. Sunshine Banjo (4)
  T: Neil Catchpole

  10.00

  3.30

  1.85

  1. You May Annie (1)
  T: Lynette Williams

  11.00

  3.60

  1.95

  2. Hot Tattoo (2)
  T: Reginald Hazelgrove

  29.00

  8.50

  3.70

 • 🇦🇺
  34:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  8. Atomic Jax (8)
  T: Raymond Cunneen

  1.73

  1.20

  1.08

  6. Fernandes Mac (6)
  T: Vanessa Johnson

  3.00

  1.55

  1.22

  1. My Girl Daisy (1)
  T: Tristan Dales

  7.00

  2.70

  1.65

  2. Black Pistol (2)
  T: Malcolm Carr

  8.00

  3.00

  1.75

  3. Mt. View Bentley (3)
  T: Trevor Whitford

  15.00

  5.00

  2.45

  5. Junior Pistol (5)
  T: John Carr

  19.00

  6.00

  2.90

 • 🇦🇺
  37:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  10. Off Centre
  T: Sophie Fitzgerald
  8. Salience (8)
  T: Shara Quinlan

  3.20

  1.80

  1.38

  2. King Lebron (2)
  T: Michele Berry

  3.90

  2.10

  1.50

  1. Aston Delight (1)
  T: Mark Giddings

  4.00

  2.10

  1.50

  5. Smirkey (5)
  T: Darren Petersen

  7.00

  3.20

  2.05

  4. Afro Puff (4)
  T: Jason Formosa

  8.50

  3.80

  2.30

 • 🇦🇺
  54:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  4. Agent Jesse (4)
  T: Raymond Cunneen

  1.85

  1.24

  1.08

  2. Skye Rocket (2)
  T: Lyn Smith

  3.10

  1.55

  1.19

  1. Jayville Bolt (1)
  T: Pasqualino Romagnino

  3.60

  1.70

  1.24

  3. Dusty Old Road (3)
  T: Corey Fulford

  11.00

  3.70

  1.95

  8. Dr. Xian (8)
  T: Marcus Mcmahon

  21.00

  6.50

  2.90

  5. Platinum Bow (5)
  T: Michelle Wilkins

  26.00

  8.00

  3.30

 • 🇦🇺
  57:43
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  1. Mort For Short (1)
  T: Bradley Northfield

  1.85

  1.26

  1.10

  6. He's So Cool (6)
  T: Robert Jacobsen

  2.88

  1.55

  1.22

  2. Rosdue Tyson (2)
  T: Terrence Chapman

  7.00

  2.80

  1.70

  3. Kelso Queen (3)
  T: Jamie Mchugh

  8.00

  3.10

  1.85

  4. Buck Or Two (4)
  T: John Judd

  17.00

  5.50

  2.90

  8. Break And Enter (8)
  T: Malcolm Cuneo

  18.00

  6.00

  3.00

 • 🇦🇺
  06/02 03:49
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  10. Off Centre
  T: Sophie Fitzgerald
  1. Lala Santa (1)
  T: Donna Knight

  2.40

  1.50

  1.22

  2. Our Danny (2)
  T: Wendy Hansen

  4.00

  2.05

  1.50

  6. Bushman's Prayer (6)
  T: Jason Formosa

  4.80

  2.35

  1.60

  7. Big Bluey Rocks (7)
  T: Cassandra Rademaker

  8.50

  3.70

  2.20

  4. Spicy Piper (4)
  T: Chloe Kerr

  9.50

  4.00

  2.40

 • 🇦🇺
  06/02 03:54
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  1. My Shout Boys (1)
  T: David Kerr

  1.83

  1.24

  1.09

  2. Myall Mannered (2)
  T: Raymond Gilmore

  3.25

  1.65

  1.24

  4. Smooth Vixen (4)
  T: David Kerr

  4.60

  2.00

  1.38

  5. Cool Summer (5)
  T: Lui Forte

  6.50

  2.60

  1.55

  7. You're In Luck (7)
  T: Lina Repici

  16.00

  5.50

  2.50

  3. In Transit (3)
  T: James Absalom

  29.00

  9.00

  3.90

 • 🇦🇺
  06/02 03:57
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  5. Canya Burn (5)
  T: Austin Dillon

  2.45

  1.45

  1.19

  1. Quick Blast (1)
  T: Reginald Hazelgrove

  3.00

  1.65

  1.26

  4. She's So Gnarley (4)
  T: Jan Warner

  3.40

  1.80

  1.32

  2. Cherokee Chant (2)
  T: Neil Catchpole

  10.00

  3.90

  2.15

  3. Roulette (3)
  T: Michael Campbell

  13.00

  4.80

  2.60

  6. Modulating (6)
  T: Terry Duncan

  16.00

  6.00

  2.90

 • 🇦🇺
  06/02 04:06
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  5. Royal Nangar (5)
  T: Raymond Smith

  1.95

  1.20

  1. Nonstop Lomar (1)
  T: Nathan Mcmenamin

  2.35

  1.30

  8. First Up (8)
  T: Peter Sims

  4.00

  1.65

  7. Bad Move (7)
  T: Raymond Smith

  9.00

  2.70

  2. To Be Fair (2)
  T: Paul Rollins

  91.00

  21.00

 • 🇦🇺
  06/02 04:09
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  3. Drop Fifty (3)
  T: Paul Herry

  2.30

  1.38

  4. Lenny Coaster (4)
  T: Cameron Morris Flynn

  3.30

  1.70

  2. Rebel's Spark (2)
  T: Shaun Baulch

  3.60

  1.75

  1. He's Tremendous (1)
  T: Neville Lenehan

  4.40

  2.00

  6. Link's Odyssey (6)
  T: Lisa Farquhar

  20.00

  6.50

  7. Lektra Kit (7)
  T: Philip Lenehan

  26.00

  8.50

 • 🇦🇺
  06/02 04:14
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  3. We Are Cousins (3)
  T: Brad Sands

  2.62

  1.50

  5. Sapphire Speed (5)
  T: Maxwell Williams

  2.80

  1.55

  8. Magic Bee (8)
  T: Phillip Pollutro

  3.00

  1.60

  7. Lewy Baby (7)
  T: Loren Dalziel

  8.50

  3.20

  4. Echo Chamber (4)
  T: Trevor Whitford

  10.00

  3.60

  1. Blazin' Fury (1)
  T: Emilio Prazza

  29.00

  9.00

แข่งขันไปกับอัตราต่อรองและการตลาดที่ดีที่สุดใน Sportsbet.io

ติดตามฝีเท้าของผู้ชนะเมื่อคุณเดิมพันกับผู้นำคนโปรดของคุณกับการแข่งขันใน Sportsbet.io’s Horse Racing! วางเดิมพันบนกีฬาแข่งม้าและสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวด์ โดย Triple Crown Races, Prix de l'Arc de Triomphe หรือ Champion Stakes และทัวร์นาเมนท์ที่น่าตื่นเต้นของการแข่งสัตว์

มีให้เลือกมากมาย เช่น ม้าแข่ง ม้าพันธุ์แท้ และแม้แต่เกรย์ฮาวด์ ในสนามแข่งทั่วจากทั่วโลก ดูอัตราต่อรองที่ดีที่สุดและสายการวางเดิมพัน เมื่อคุณเลือกจากลุ่มของเดอร์บี้ใน เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอื่นๆ

อยู่เหนือผู้อื่นเมื่อคุณเลือกวางเดิมพันกีฬาที่มีการแข่งขันมากที่สุดใน Sportsbet.io เดิมพันด้วยตัวเอง

Bet on your own pace

Sportsbet.io ให้นักเล่นม้าได้วางเดิมพันในกีฬาแข่งขันที่สำคัญถึงสามรายการ วางเดิมพันของคุณบน แข่งม้า แข่งม้าพันธ์แท้ แข่งเกรย์ฮาวด์ หรือวางเดิมพันทั้งหมดโดยใช้ Multibet feature! ของเรา

1. แข่งม้า

กีฬาการแข่งขันม้ารายการนี้คือการแข่งที่ได้รับความนิยมที่สุด ควบโดยจ็อกกี้ ม้าพันธ์ดีแข่งข้ามลู่ที่มีไว้ให้พวกมันก้าวข้าม ควบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแซงคู่แข่งเข้าสู่เส้นชัย

2. แข่งม้าพันธ์แท้

ม้าพันธ์แท้เป็นจุดเด่นของการแข่งรายการนี้ ในขณะที่ม้าแชมป์เปี้ยนดึงผู้ขี่ลงบนสนาม พวกมันสามารถแข่งแบบวิ่งเยาะๆ ก้าวกระโดด และแต่วิ่งควบ

3. แข่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวด์

การแข่งขันกีฬานี้ให้ผู้เล่นที่จะจูงเป็นคนฝึกเกรย์ฮาวด์ การแข่งขันจะใช้เหยื่อเทียมเพื่อล่อให้สุนัขวิ่งไล่ล่าไปตามสนามวงกลม

สนามที่เปิดทำการแข่งขัน

นอกจากประเภทของการแข่งขันแล้ว คุณยังจะได้เห็นสนามที่เปิดทำการแข่งขันและตารางสำหรับวันถัดๆ ไป เพื่อความสะดวกของคุณ การแข่งขันแต่ละสนามจะขึ้นอยู่กับประเทศและทวีป รวมไปถึงเวลาและตารางของการแข่งขันด้วย

คู่มือกีฬาของเราครอบคลุมไปในหลายๆ ทัวร์นาเมนต์แตกต่างกันแต่ละสนามทั่วโลก บางรายการครอบคลุมไปถึงประเภทของการแข่งขัน ในขณะที่บางรายการจัดขึ้นมาเฉพาะม้าบางสายพันธ์

เลือกอัตราต่อรองและตลาดที่ดีที่สุด เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันและสนามที่มีชื่อเสียงที่สุด ต่อไปนี้เป็นสนามที่เรามีในคู่มือกีฬาของเรา 

แข่งม้า

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- สนามแข่งม้า ดูมเบน
- สนามแข่งม้า เวร์วิกค์
- สนามแข่งม้า เกว์เลอร์
- สนามแข่งม้า แซนดาวน์
- สนามแข่งม้า เอสคอท

เอเชีย

- คานาซาว่า ฮอร์ส พาร์ก
- นาโกยา เรสคอร์ส
- คาวาซากิ เคะอิบะ
- มิซูซาว่า เรส แทรกค์
- มองเบทซึ เรส แทรกค์
- โซโนดะ เรสคอร์ส

สหรัฐอเมริกา

- สนามวิว โรเจอร์ ดาวน์
- เทมปา เบย์ ดาวน์

นานาชาติ

- สนามวิว โรเจอร์ ดาวน์
- เทมปา เบย์ ดาวน์

นานาชาติ

- โบร พาร์ก เรสคอร์ส

แข่งม้าพันธ์แท้

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- อัลเบียน พาร์ก เรสคอร์ส
- บอลลาเรท เทิร์ฟ คลับ
- คิลมัวร์ เรสซิ่ง คลับ
- โกลบ เดอร์บี้ พาร์ก กลูเชสเตอร์ พาร์ก
- เรดคลิฟฟ์ พีชเวย์
- เชฟพาร์ตัน เรสคอร์ส
- เวจก้า เรสคอร์ส

สหรัฐอเมริกา

- วิลล์ โรเจอส์ ดาวน์
- โกลเด้น เกต ฟิลด์
- ลอส อาลามิตอส เรสคอร์ส
- โอ๊คลาวน์ เรสซิ่ง คาสิโน รีสอร์ท

นานาชาติ

- ฮิปโปโดรม เดอ ลา กลาเซียร์เออ / เชอร์บอร์ก เรส
- คอร์ส ฮิปโปโดรม เดอ วิคชี่ / วิคชี่ เรสคอร์ส
- ฮิปโปโดรม เดอ ลา ไพรริเอร์ / เรสคอร์ส เคียน

นานาชาติ

- เฮจมาย์เร็น เรส แทรกค์

แข่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวด์

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- แองเจิล พาร์ก กีลอง เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คลับ
- ฮอสแฮม เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คอมแพลกซ์
- อิปสวิช เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คลับ Inc.
- ลิสมัวร์ เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม
- มันดูราห์ เรสคอร์ส / เกรย์ฮาวด์ WA (สเตเดียม)
- เดอะ การ์เดนส์ เกรย์ฮาวด์ แอนด์ สปอร์ตติ้ง คอมแพลกซ์ เดอะ แมโดวส์ (MGRA)
- ทาวน์สวิว เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คลับ Inc.
- วาร์รากุล เกรย์ฮาวด์ คลับ

สหรัฐอเมริกา

- เบอร์มิ่งแฮม เรส คอร์ส
- นาเบิลส์-ฟอร์ท เมย์เยอส์ เกรย์ฮาวด์ แทรกค์
- คาเลียนท์ เกรย์ฮาวด์ พาร์ก

ยุโรป

- น็อตติ้งแฮม เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม
- คอร์รัล รอมฟอร์ด เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม
- เชลบอร์น พาร์ก เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม

Betting Lobby (ล็อบบี้เดิมพัน)

อัตราต่อรองและตัวเลือก

    เดิมพันคงที่

เดิมพันคงที่จะกำหนดเวลาครั้งสุดท้ายตอนที่คุณวางเดิมพัน อย่างไรก็ตาม การถอนตัวยังมีผลต่อการหักเงินเดิมพันคงที่ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความไม่คาดคิดจากความยากของม้าหรือความผิดพลาดของผู้ฝึกก่อนหรือตอนเริ่มการแข่งขัน

    เดิมพันเปิดหรือท็อท

เดิมกันท็อทคือการใช้ระบบของการคำนวณยอดรวมของเงินเดิมพันที่วางซึ่งเงินเดิมพันนั้นจะถูกคำนวณเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของกองเงิน รางวัลชนะอาจจะเป็นทั้งสูงกว่าหรือต่ำกว่าขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทชนะ

    Win or Place (ชนะหรือวาง)

ผู้เดิมพันสามารถวางเดิมพันบนฝั่งของแชมป์เปียน(ชนะ) และแม้แต่ผู้เล่นคนอื่นๆ ก็จัดอันดับตำแหน่งหลังจากต่ำแหน่งแรก (วาง) การแข่งสัตว์ยังมีคนจากภายนอกคนที่มีโอกาสน้อยที่จะชนะในเกมและกลุ่มคนโปรดคนที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

มีการเปรียบเทียบรางวัลที่ใหญ่กว่าเพื่อเป็นผู้ชนะจากผู้วางเดิมพันข้างนอกในขณะที่ผู้เดิมพันบนกลุ่มคนโปรดส่วนใหญ่จะชนะแน่นอน

    Quinella และ Exacta

ผู้เดิมพันวางเงินเดิมพันทั้งม้าและสุนัขเกรย์ฮาวด์สองตัวที่พวกเขาคิดว่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองในการแข่ง การเดิมพันบนตลาด Exacta ต้องคาดการณ์ให้แน่นอนของผู้ที่จะชนะในอันดับหนึ่งและสองในต่ำแหน่งที่ถูกต้องตามลำดับ ในทางกลับกัน ผู้พนันแบบ Quinella จะมองข้างลำดับตราบใดที่นักแข่งอยู่ในสองอันดับแรก

     Trifecta และ Quartet

สายการพนันเหล่านี้กำหนดให้นักพนันต้องเดิมพันนักวแข่งสามหรือสี่คนซึ่งจะจบลงในสามหรือสี่ตำแหน่งแรกของการแข่งขัน เช่นเดียวกับตลาด Exacta ก่อนหน้านี้ ลำดับของม้าและสุนัขจะรวมอยู่ในการเดิมพัน เงินเดิมพันจะชนะก็ต่อเมื่อนักแข่งอยู่ในอันดับที่ถูกต้องเข้าสู่เส้นชัยก่อน

สี่ตลาดสุดท้ายมีการจ่ายเงินที่สูงขึ้นเนื่องจากการเดิมพันจะยากขึ้นเพราะมีผู้เข้าแข่งขันมากขึ้น

Sportsbet.io ให้คุณได้เข้าถึงเดิมพันของคุณทั้งหมดด้วยคุณสมบัติของ Betslip สร้างความตื่นเต้นต่อไปด้วยการได้เห็น Betting History ของคุณจริงๆ สำหรับรอบสุดท้ายหรือรอผลการแข่งกับม้าตัวโปรดของคุณ ในการแข่งม้าพันธ์หรือเกรย์ฮาวด์ 

การถ่ายทอดสดแข่งขันม้า

เดิมพันใน places and win แม้ว่าหลังจากแผงจะเปิดไปแล้ว คุณไม่ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากในการเดิมพันเนื่องจาก Sportsbet.io นำเสนอคุณสมบัติการเดิมพันขณะเล่นและการสตรีมสดสำหรับคุณ

ด้วยการวางเดิมพันของเรา คุณสามารถป้องกันเงินเดิมพันของคุณบนม้าได้อย่างง่ายดายด้วยตัวคุณเอง แม้แต่กำลังมีการแข่งขันอยู่ คุณยังสามารถเพื่อมโอกาสการชนะของคุณโดยผ่าน price boosts ที่เรามีให้บริการในทุกๆ กีฬา ทุกวัน!

ดูม้าของคุณที่กุมบังเหียนในขณะที่คุณยังทำการแข่งต่อไปโดยดูตารางจากคู่มือของเรา daily promotions and bonuses การใช้เทคโนโลยีเงินสกุลอิเล็กทรอนิก Sportsbet.io มุ่งมั่นให้คุณได้พบกับประสบการณ์ที่ สนุก เร็ว และยุติธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อความคุ้มค่าของลูกค้าเรา

ด้วยแอพ Sportsbet.io app ประสบการณ์การเดิมพันทุกการแข่งขันที่คุณชื่นชอบจากทั่วโลกอยู่ในมือมือคุณแล้ว

การแข่งขันเดอร์บี้เป็นที่ต้องการมากที่สุดด้วยอัตราต่อรองและการตลาดที่ยอดเยี่ยมใน Sportsbet.io.