• 🇳🇿
  10:06
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  5. Franco Cornel (5)

  3.25

  1.85

  1.40

  4. Olive Cook (4)

  3.50

  1.95

  1.45

  6. Sophia Bromac (6)

  4.33

  2.25

  1.60

  10. Philadelphia Filly (1)

  7.50

  3.40

  2.20

  2. Sarasota Sunset (2)

  9.00

  4.00

  2.45

  3. Beeps (3)

  13.00

  5.50

  3.20

 • 🇦🇺
  34:06
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  4. Rioterra (4)
  D: David MurphyT: David Murphy

  2.20

  1.45

  1.20

  7. Savvy Kyvalley (7)
  D: Chris AlfordT: Brent Lilley

  4.00

  2.05

  1.50

  6. Kyvalley Surfrider (6)
  D: Chris AlfordT: Katrina Fitzpatrick

  6.50

  2.90

  1.90

  3. Jessicas Story (3)
  D: Jack MackinnonT: Ray Cross

  7.50

  3.30

  2.10

  5. Ima Ziabee (5)
  D: Josh DugganT: Glenn Sharp

  9.50

  4.00

  2.40

  8. Major Max (1)
  D: Jack SullivanT: Jack Sullivan

  9.50

  4.00

  2.40

 • 🇳🇿
  48:06
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  13. Franco Marek (10)

  2.60

  1.60

  1.32

  7. Lumen Caeli (7)

  3.90

  2.15

  1.55

  11. Dashing Major (10)

  5.50

  2.70

  1.90

  12. Corravally Star (10)

  8.00

  3.70

  2.40

  3. Buckskin (3)

  14.00

  6.00

  3.60

  10. Sam's Town (10)

  14.00

  6.00

  3.60

 • 🇦🇺
  06/02 03:37
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  8. Montana Pride (1)
  D: James HerbertsonT: Ashleigh Herbertson

  3.10

  1.80

  1.40

  2. Soar (2)
  D: Trevor PatchingT: Trevor Patching

  4.80

  2.45

  1.70

  9. Kamendable Feeling (2)
  D: Corey BellT: Alannah Logie

  5.00

  2.60

  1.75

  6. Got The Goods (6)
  T: Ben Yole

  5.50

  2.70

  1.85

  5. Johnny Redcoat (5)
  D: Jackie Barker (c,cl)T: Jim Barker

  6.00

  2.90

  1.95

  1. Rakareplay (1)
  D: John CaldowT: Julie Douglas

  10.00

  4.40

  2.70

 • 🇳🇿
  06/02 03:46
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  7. Tu Tangata (10)

  2.75

  1.60

  1.24

  11. Eurokash (20)

  3.30

  1.75

  1.32

  3. Spells Of Love (3)

  3.40

  1.80

  1.32

  12. Prince Teka (20)

  5.00

  2.35

  1.55

  6. Sods Law (3)

  13.00

  5.00

  2.70

  2. Natives Inferno (2)

  14.00

  5.50

  2.80

 • 🇦🇺
  06/02 03:52
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  1. Izanagi (1)
  D: Michael A SmithT: Ray Holberton

  1.45

  1.07

  2. Lochinvar Ruler (2)
  D: Kaela HryhorecT: Todd Weidenbach

  2.25

  1.18

  5. Major West (5)
  D: David SmithT: Ingrid Smith

  16.00

  3.20

  7. Authentic (7)
  D: Samantha PascoeT: Samantha Pascoe

  17.00

  3.30

  4. Highway Writer (4)
  D: Bernadette PageT: Matt Maguire

  61.00

  10.00

  3. One More Star (3)
  D: Tony MartlewT: Tony Martlew

  81.00

  13.00

 • 🇦🇺
  06/02 04:16
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  4. Jaccka Connor (4)
  D: Jack LaugherT: Julie Douglas

  1.32

  1.08

  2. Magnetize (2)
  D: John CaldowT: Maree Caldow

  5.50

  2.10

  8. Frank Burns (1)
  D: Glen CravenT: Kelvin Barker

  7.00

  2.45

  1. Hes Goneski (1)
  T: Peter A Taylor

  9.50

  3.10

  6. Senna Storm (6)
  D: James HerbertsonT: Gary Murnane

  13.00

  3.90

  3. Iamnopet (3)
  T: Ben Yole

  19.00

  5.50

 • 🇳🇿
  06/02 04:23
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  2. I'm Your Huckleberry (2)

  3.10

  1.75

  4. Theresa Love (4)

  3.40

  1.85

  6. First Class (6)

  3.60

  1.90

  1. American Sniper (1)

  6.50

  2.90

  10. El Chico (1)

  7.00

  3.10

  5. Acento (5)

  8.50

  3.60

 • 🇦🇺
  06/02 04:33
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  5. Sheza Manipulator (5)
  D: Danielle HillT: Aaron Bain

  1.24

  1.03

  3. Paige One (3)
  D: Darren BillingerT: Stephen Acourt

  3.20

  1.32

  4. Bettor Be Lively (4)
  D: Nicholas BrownT: Peta Brown

  9.50

  2.20

  1. Tidal Surge (1)
  D: Corey Johnson (c,3)T: Lane Johnson

  16.00

  3.20

  2. Fiftyshadesofhay (2)
  D: Jamie WilliamsT: Jamie Williams

  51.00

  8.00

 • 🇳🇿
  06/02 04:48
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  1. Ruby's A Delight (1)

  3.40

  1.95

  1.45

  5. Itz Magical Meg (5)

  3.80

  2.10

  1.55

  9. Betterwithbling (9)

  5.00

  2.60

  1.80

  10. Morries Girl (1)

  6.50

  3.10

  2.10

  12. Watch That Man (3)

  8.50

  3.90

  2.50

  2. Razors Edge (2)

  9.50

  4.20

  2.70

 • 🇦🇺
  06/02 04:51
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  10. Keayang Cancun (3)
  D: Lochie CookT: Margaret Lee

  2.90

  1.70

  1.32

  9. Didshedoit (2)
  D: Jack LaugherT: Julie Douglas

  3.30

  1.85

  1.38

  1. Emer (1)
  D: Declan MurphyT: John Murphy

  3.70

  1.95

  1.45

  4. Broadways Girl
  D: Connor ClarkeT: Stephen Clarke

  7.50

  3.30

  2.10

  2. Top Gun Tilly (2)
  D: James HerbertsonT: Gary Murnane

  11.00

  4.60

  2.70

  8. Merry Dancer (1)
  D: John CaldowT: Ian Caruana

  11.00

  4.60

  2.70

 • 🇦🇺
  06/02 05:12
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  7. Uncle Louis (30)
  D: Samantha Pascoe (c,3)T: Paul Cavallaro

  1.50

  1.14

  4. Our Spitfire
  D: Terry BrownT: Peta Brown

  4.00

  1.80

  3. Aru And Me
  D: Gaita PullicinoT: Todd Weidenbach

  8.50

  3.00

  1. Winsome Ruby
  D: Stephen GraceT: Suzanne Grace

  9.00

  3.20

  6. Orlandos Gift (20)
  D: Michael A SmithT: Bronte Giorgio

  9.50

  3.30

  5. Kyvalley Surfergirl
  D: Darren BillingerT: Reg Trevean

  16.00

  5.00

 • 🇦🇺
  06/02 05:16
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  5. Evas Image (30)
  D: Emily SuvaljkoT: Michael Young

  1.55

  1.15

  1. Our Maestoso
  D: Chris LewisT: Barry Howlett

  4.00

  1.80

  3. Im Gavoche
  D: Chris VoakT: Dean Chandler

  6.50

  2.50

  7. Peachee (80)
  D: Nigel JohnsT: Nigel Johns

  8.00

  2.90

  4. Chicago H (30)
  D: Callan SuvaljkoT: Callan Suvaljko

  11.00

  3.70

  6. Westland Peak (40)
  D: Frank BennettT: Karen Bennett

  12.00

  4.00

 • 🇦🇺
  06/02 05:33
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  8. Chrissy Chic (1)
  D: Mark PittT: Emma Stewart

  1.30

  1.08

  1.03

  4. Keayang Silvagni (4)
  D: Jason LeeT: Margaret Lee

  6.00

  2.25

  1.50

  2. El Boston (2)
  D: Michelle Phillips (c,3)T: Ken Tippet

  6.50

  2.40

  1.55

  9. Tupelo Beach (2)
  D: Ellen TormeyT: John Tormey

  9.00

  3.00

  1.80

  3. Gojoe (3)
  D: Jack LaugherT: Julie Douglas

  13.00

  4.00

  2.15

  1. Delightful Mia (1)
  D: Kerryn ManningT: Tarah Mcnamara

  23.00

  6.50

  3.10

 • 🇦🇺
  06/02 05:47
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  3. Mangana Joe (3)
  D: Ryan HryhorecT: Ryan Hryhorec

  1.67

  1.18

  4. So Vogue (4)
  D: Danielle HillT: Luke Oneill

  3.80

  1.75

  1. Major Creation (1)
  D: Danielle HillT: Luke Oneill

  4.60

  1.95

  5. Atout (5)
  T: Luke Oneill

  7.00

  2.60

  2. Graywoods Diamond (2)
  D: David SmithT: Ingrid Smith

  8.00

  2.80

  6. Ellies Image (6)
  D: Mark ChampionT: Mark Champion

  126.00

  34.00

แข่งขันไปกับอัตราต่อรองและการตลาดที่ดีที่สุดใน Sportsbet.io

ติดตามฝีเท้าของผู้ชนะเมื่อคุณเดิมพันกับผู้นำคนโปรดของคุณกับการแข่งขันใน Sportsbet.io’s Horse Racing! วางเดิมพันบนกีฬาแข่งม้าและสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวด์ โดย Triple Crown Races, Prix de l'Arc de Triomphe หรือ Champion Stakes และทัวร์นาเมนท์ที่น่าตื่นเต้นของการแข่งสัตว์

มีให้เลือกมากมาย เช่น ม้าแข่ง ม้าพันธุ์แท้ และแม้แต่เกรย์ฮาวด์ ในสนามแข่งทั่วจากทั่วโลก ดูอัตราต่อรองที่ดีที่สุดและสายการวางเดิมพัน เมื่อคุณเลือกจากลุ่มของเดอร์บี้ใน เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป และอื่นๆ

อยู่เหนือผู้อื่นเมื่อคุณเลือกวางเดิมพันกีฬาที่มีการแข่งขันมากที่สุดใน Sportsbet.io เดิมพันด้วยตัวเอง

Bet on your own pace

Sportsbet.io ให้นักเล่นม้าได้วางเดิมพันในกีฬาแข่งขันที่สำคัญถึงสามรายการ วางเดิมพันของคุณบน แข่งม้า แข่งม้าพันธ์แท้ แข่งเกรย์ฮาวด์ หรือวางเดิมพันทั้งหมดโดยใช้ Multibet feature! ของเรา

1. แข่งม้า

กีฬาการแข่งขันม้ารายการนี้คือการแข่งที่ได้รับความนิยมที่สุด ควบโดยจ็อกกี้ ม้าพันธ์ดีแข่งข้ามลู่ที่มีไว้ให้พวกมันก้าวข้าม ควบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแซงคู่แข่งเข้าสู่เส้นชัย

2. แข่งม้าพันธ์แท้

ม้าพันธ์แท้เป็นจุดเด่นของการแข่งรายการนี้ ในขณะที่ม้าแชมป์เปี้ยนดึงผู้ขี่ลงบนสนาม พวกมันสามารถแข่งแบบวิ่งเยาะๆ ก้าวกระโดด และแต่วิ่งควบ

3. แข่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวด์

การแข่งขันกีฬานี้ให้ผู้เล่นที่จะจูงเป็นคนฝึกเกรย์ฮาวด์ การแข่งขันจะใช้เหยื่อเทียมเพื่อล่อให้สุนัขวิ่งไล่ล่าไปตามสนามวงกลม

สนามที่เปิดทำการแข่งขัน

นอกจากประเภทของการแข่งขันแล้ว คุณยังจะได้เห็นสนามที่เปิดทำการแข่งขันและตารางสำหรับวันถัดๆ ไป เพื่อความสะดวกของคุณ การแข่งขันแต่ละสนามจะขึ้นอยู่กับประเทศและทวีป รวมไปถึงเวลาและตารางของการแข่งขันด้วย

คู่มือกีฬาของเราครอบคลุมไปในหลายๆ ทัวร์นาเมนต์แตกต่างกันแต่ละสนามทั่วโลก บางรายการครอบคลุมไปถึงประเภทของการแข่งขัน ในขณะที่บางรายการจัดขึ้นมาเฉพาะม้าบางสายพันธ์

เลือกอัตราต่อรองและตลาดที่ดีที่สุด เมื่อคุณเข้าร่วมการแข่งขันและสนามที่มีชื่อเสียงที่สุด ต่อไปนี้เป็นสนามที่เรามีในคู่มือกีฬาของเรา 

แข่งม้า

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- สนามแข่งม้า ดูมเบน
- สนามแข่งม้า เวร์วิกค์
- สนามแข่งม้า เกว์เลอร์
- สนามแข่งม้า แซนดาวน์
- สนามแข่งม้า เอสคอท

เอเชีย

- คานาซาว่า ฮอร์ส พาร์ก
- นาโกยา เรสคอร์ส
- คาวาซากิ เคะอิบะ
- มิซูซาว่า เรส แทรกค์
- มองเบทซึ เรส แทรกค์
- โซโนดะ เรสคอร์ส

สหรัฐอเมริกา

- สนามวิว โรเจอร์ ดาวน์
- เทมปา เบย์ ดาวน์

นานาชาติ

- สนามวิว โรเจอร์ ดาวน์
- เทมปา เบย์ ดาวน์

นานาชาติ

- โบร พาร์ก เรสคอร์ส

แข่งม้าพันธ์แท้

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- อัลเบียน พาร์ก เรสคอร์ส
- บอลลาเรท เทิร์ฟ คลับ
- คิลมัวร์ เรสซิ่ง คลับ
- โกลบ เดอร์บี้ พาร์ก กลูเชสเตอร์ พาร์ก
- เรดคลิฟฟ์ พีชเวย์
- เชฟพาร์ตัน เรสคอร์ส
- เวจก้า เรสคอร์ส

สหรัฐอเมริกา

- วิลล์ โรเจอส์ ดาวน์
- โกลเด้น เกต ฟิลด์
- ลอส อาลามิตอส เรสคอร์ส
- โอ๊คลาวน์ เรสซิ่ง คาสิโน รีสอร์ท

นานาชาติ

- ฮิปโปโดรม เดอ ลา กลาเซียร์เออ / เชอร์บอร์ก เรส
- คอร์ส ฮิปโปโดรม เดอ วิคชี่ / วิคชี่ เรสคอร์ส
- ฮิปโปโดรม เดอ ลา ไพรริเอร์ / เรสคอร์ส เคียน

นานาชาติ

- เฮจมาย์เร็น เรส แทรกค์

แข่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวด์

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

- แองเจิล พาร์ก กีลอง เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คลับ
- ฮอสแฮม เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คอมแพลกซ์
- อิปสวิช เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คลับ Inc.
- ลิสมัวร์ เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม
- มันดูราห์ เรสคอร์ส / เกรย์ฮาวด์ WA (สเตเดียม)
- เดอะ การ์เดนส์ เกรย์ฮาวด์ แอนด์ สปอร์ตติ้ง คอมแพลกซ์ เดอะ แมโดวส์ (MGRA)
- ทาวน์สวิว เกรย์ฮาวด์ เรสซิ่ง คลับ Inc.
- วาร์รากุล เกรย์ฮาวด์ คลับ

สหรัฐอเมริกา

- เบอร์มิ่งแฮม เรส คอร์ส
- นาเบิลส์-ฟอร์ท เมย์เยอส์ เกรย์ฮาวด์ แทรกค์
- คาเลียนท์ เกรย์ฮาวด์ พาร์ก

ยุโรป

- น็อตติ้งแฮม เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม
- คอร์รัล รอมฟอร์ด เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม
- เชลบอร์น พาร์ก เกรย์ฮาวด์ สเตเดียม

Betting Lobby (ล็อบบี้เดิมพัน)

อัตราต่อรองและตัวเลือก

    เดิมพันคงที่

เดิมพันคงที่จะกำหนดเวลาครั้งสุดท้ายตอนที่คุณวางเดิมพัน อย่างไรก็ตาม การถอนตัวยังมีผลต่อการหักเงินเดิมพันคงที่ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความไม่คาดคิดจากความยากของม้าหรือความผิดพลาดของผู้ฝึกก่อนหรือตอนเริ่มการแข่งขัน

    เดิมพันเปิดหรือท็อท

เดิมกันท็อทคือการใช้ระบบของการคำนวณยอดรวมของเงินเดิมพันที่วางซึ่งเงินเดิมพันนั้นจะถูกคำนวณเข้าด้วยกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของกองเงิน รางวัลชนะอาจจะเป็นทั้งสูงกว่าหรือต่ำกว่าขึ้นอยู่กับการเลือกประเภทชนะ

    Win or Place (ชนะหรือวาง)

ผู้เดิมพันสามารถวางเดิมพันบนฝั่งของแชมป์เปียน(ชนะ) และแม้แต่ผู้เล่นคนอื่นๆ ก็จัดอันดับตำแหน่งหลังจากต่ำแหน่งแรก (วาง) การแข่งสัตว์ยังมีคนจากภายนอกคนที่มีโอกาสน้อยที่จะชนะในเกมและกลุ่มคนโปรดคนที่ถูกเลือกให้เป็นผู้ชนะในการแข่งขัน

มีการเปรียบเทียบรางวัลที่ใหญ่กว่าเพื่อเป็นผู้ชนะจากผู้วางเดิมพันข้างนอกในขณะที่ผู้เดิมพันบนกลุ่มคนโปรดส่วนใหญ่จะชนะแน่นอน

    Quinella และ Exacta

ผู้เดิมพันวางเงินเดิมพันทั้งม้าและสุนัขเกรย์ฮาวด์สองตัวที่พวกเขาคิดว่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองในการแข่ง การเดิมพันบนตลาด Exacta ต้องคาดการณ์ให้แน่นอนของผู้ที่จะชนะในอันดับหนึ่งและสองในต่ำแหน่งที่ถูกต้องตามลำดับ ในทางกลับกัน ผู้พนันแบบ Quinella จะมองข้างลำดับตราบใดที่นักแข่งอยู่ในสองอันดับแรก

     Trifecta และ Quartet

สายการพนันเหล่านี้กำหนดให้นักพนันต้องเดิมพันนักวแข่งสามหรือสี่คนซึ่งจะจบลงในสามหรือสี่ตำแหน่งแรกของการแข่งขัน เช่นเดียวกับตลาด Exacta ก่อนหน้านี้ ลำดับของม้าและสุนัขจะรวมอยู่ในการเดิมพัน เงินเดิมพันจะชนะก็ต่อเมื่อนักแข่งอยู่ในอันดับที่ถูกต้องเข้าสู่เส้นชัยก่อน

สี่ตลาดสุดท้ายมีการจ่ายเงินที่สูงขึ้นเนื่องจากการเดิมพันจะยากขึ้นเพราะมีผู้เข้าแข่งขันมากขึ้น

Sportsbet.io ให้คุณได้เข้าถึงเดิมพันของคุณทั้งหมดด้วยคุณสมบัติของ Betslip สร้างความตื่นเต้นต่อไปด้วยการได้เห็น Betting History ของคุณจริงๆ สำหรับรอบสุดท้ายหรือรอผลการแข่งกับม้าตัวโปรดของคุณ ในการแข่งม้าพันธ์หรือเกรย์ฮาวด์ 

การถ่ายทอดสดแข่งขันม้า

เดิมพันใน places and win แม้ว่าหลังจากแผงจะเปิดไปแล้ว คุณไม่ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากในการเดิมพันเนื่องจาก Sportsbet.io นำเสนอคุณสมบัติการเดิมพันขณะเล่นและการสตรีมสดสำหรับคุณ

ด้วยการวางเดิมพันของเรา คุณสามารถป้องกันเงินเดิมพันของคุณบนม้าได้อย่างง่ายดายด้วยตัวคุณเอง แม้แต่กำลังมีการแข่งขันอยู่ คุณยังสามารถเพื่อมโอกาสการชนะของคุณโดยผ่าน price boosts ที่เรามีให้บริการในทุกๆ กีฬา ทุกวัน!

ดูม้าของคุณที่กุมบังเหียนในขณะที่คุณยังทำการแข่งต่อไปโดยดูตารางจากคู่มือของเรา daily promotions and bonuses การใช้เทคโนโลยีเงินสกุลอิเล็กทรอนิก Sportsbet.io มุ่งมั่นให้คุณได้พบกับประสบการณ์ที่ สนุก เร็ว และยุติธรรม อย่างต่อเนื่องเพื่อความคุ้มค่าของลูกค้าเรา

ด้วยแอพ Sportsbet.io app ประสบการณ์การเดิมพันทุกการแข่งขันที่คุณชื่นชอบจากทั่วโลกอยู่ในมือมือคุณแล้ว

การแข่งขันเดอร์บี้เป็นที่ต้องการมากที่สุดด้วยอัตราต่อรองและการตลาดที่ยอดเยี่ยมใน Sportsbet.io.