รายการกำลังแข่ง

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  02:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  6. Viola Rumble (6)
  T: Stephen Kavanagh

  2.35

  1.45

  1.18

  8. Force (8)
  T: George Kadniak

  4.50

  2.20

  1.50

  2. Velocity Elaine (2)
  T: Peter Wilson

  4.80

  2.30

  1.50

  1. Sirius Andrew (1)
  T: Darren Johnstone

  5.00

  2.35

  1.55

  5. Groovy Georgie (5)
  T: Marie Madeleine Westwood

  7.00

  3.00

  1.83

  4. Get Rowdy (4)
  T: Grant Franklin

  12.00

  4.75

  2.50

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  05:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  6. Right Side Up (6)
  T: Michael Chilcott

  2.50

  1.45

  3. Head Hunter (3)
  T: Bernie Ender

  2.50

  1.45

  8. Causing Rubble (8)
  T: Julia Creed

  3.40

  1.67

  2. Flying Bessie (2)
  T: Troy Dorrington

  11.00

  3.80

  4. My Boy Ted (4)
  T: Kylie Norton

  14.00

  4.75

  1. Our Boy Roo (1)
  T: Simon Smith

  31.00

  9.50

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  09:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  7. Remo Trigger (7)
  T: Steven Colpoys

  2.30

  1.45

  1.20

  3. Sam's Girl (3)
  T: Peter Fulton

  4.20

  2.10

  1.45

  6. Sophie's Beast (6)
  T: David Peckham

  4.50

  2.20

  1.50

  2. Saint Sally (2)
  T: David Fennell

  6.00

  2.70

  1.73

  1. Cadillac Queen (1)
  T: Captain Abbott

  8.00

  3.40

  2.05

  8. Bounce To Burn (8)
  T: Kyle Goodwin

  14.00

  5.50

  2.90

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  13:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  2. Fumbles (2)
  T: James Porter

  2.30

  1.40

  1.15

  6. Calla Rusty (6)
  T: Sam Simonetta

  2.90

  1.60

  1.22

  7. Butker (7)
  T: Tess Simmons

  4.80

  2.20

  1.45

  4. We Will See (4)
  T: Beverley Wood

  4.80

  2.20

  1.45

  9. Oh Indeed
  T: Lynn Maney

  16.00

  5.50

  2.70

  1. Angry Shayla (1)
  T: Jake Forbes

  17.00

  6.00

  2.80

 • แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  6. Opawa Hazel (6)

  4.00

  2.10

  2. Mayfield Manu (2)

  4.60

  2.35

  8. Mitcham Xena (8)

  4.80

  2.40

  1. Homebush Harper (1)

  4.80

  2.40

  4. Impressive Elf (4)

  5.50

  2.70

  3. Homebush Daisy (3)

  5.50

  2.70

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  18:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  5. Long Time Friend (5)
  T: David Campbell

  2.20

  1.36

  1.14

  7. Shamrock Lady (7)
  T: Michael Lalicz

  2.60

  1.50

  1.18

  8. Little Jasper (8)
  T: Joshua Priest

  5.00

  2.25

  1.45

  1. Alpha Sunshine (1)
  T: Malcolm Cuneo

  8.00

  3.10

  1.80

  2. Sirius Roy (2)
  T: Darren Johnstone

  9.00

  3.50

  1.91

  4. Batman Returns (4)
  T: George Kadniak

  23.00

  7.50

  3.60

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  29:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  8. Ronny Allsorts (8)
  T: Peter Fulton

  2.15

  1.32

  4. Maybe Spaghetti (4)
  T: Peter Fulton

  2.20

  1.32

  2. Cawbourne Millie (2)
  T: Julie Green

  6.50

  2.50

  1. Rise As One (1)
  T: Richard Clayfield

  7.00

  2.62

  6. Quantum Leap (6)
  T: Donna Beasley

  9.50

  3.30

  3. Cawbourne Baxter (3)
  T: Julie Green

  51.00

  15.00

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  33:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  4. Better Banjo (4)
  T: Raymond Cunneen

  1.45

  1.12

  1.04

  1. Myall Mannered (1)
  T: Phillip Vogelzang

  4.60

  2.00

  1.40

  7. He's So Tough (7)
  T: Pasquale Derubeis

  7.00

  2.62

  1.65

  6. Arandt About (6)
  T: Max Zammit

  11.00

  3.70

  2.10

  8. Why Not Jules (8)
  T: Leigh Carter

  12.00

  4.00

  2.20

  3. Nigerian Kaboom (3)
  T: Paul Hofman

  17.00

  5.50

  2.75

 • แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  5. Let Him Cook (5)

  2.25

  1.45

  1.20

  7. Who's Jealous (7)

  5.50

  2.60

  1.70

  3. Opawa Archer (3)

  5.50

  2.60

  1.70

  8. Sefton Heights (8)

  6.00

  2.75

  1.80

  6. Opawa Kyle (6)

  6.00

  2.75

  1.80

  4. Mitcham Johnny (4)

  8.00

  3.50

  2.10

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  37:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  4. Wildash Bloom (4)
  T: Robert Giltinan

  3.00

  1.70

  2. Bingo And Bluey (2)
  T: Ty Henzell

  3.70

  1.91

  3. Firefly Schooner (3)
  T: Malcolm Cuneo

  3.90

  2.00

  6. Free Range (6)
  T: Ned Snow

  5.00

  2.38

  5. Black Eye (5)
  T: George Kadniak

  5.50

  2.50

  8. Sirius Josh (8)
  T: Darren Johnstone

  9.00

  3.75

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  40:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  8. Extreme Force (8)
  T: Rob Tyler

  1.40

  1.09

  1.03

  4. What's Thy Name (4)
  T: Kayla Jane Coleman

  3.80

  1.65

  1.22

  5. Super Aussie (5)
  T: Noelene Holloway

  4.80

  1.85

  1.28

  7. Lightning Sharp (7)
  T: Narelle Sharp

  16.00

  4.40

  2.10

  2. World Gone Mad (2)
  T: James Porter

  26.00

  6.50

  2.88

  1. Lepidoptera (1)
  T: Adam Wade

  31.00

  8.00

  3.25

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  44:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  1. Cadillac Landau (1)
  T: Kerry Lucy Hawker

  3.40

  1.85

  8. Cadillac Burns (8)
  T: Captain Abbott

  3.50

  1.91

  2. Nando Commando (2)
  T: Peter Fulton

  4.50

  2.30

  6. Typhoon Thomas (6)
  T: Peter Keane

  5.50

  2.62

  4. Marionvale Gal (4)
  T: Scott Millard

  6.00

  2.80

  7. Cadillac Lloyd (7)
  T: Kerry Lucy Hawker

  9.50

  4.00

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  48:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  1. Leonardo Zeal (1)
  T: Kathryne Tabb

  2.30

  1.45

  1.18

  8. Donegal Express (8)
  T: Donna Furey

  4.00

  2.00

  1.40

  5. Little Whip (5)
  T: Pasquale Derubeis

  4.80

  2.30

  1.50

  3. Waltzing Blaze (3)
  T: Gavin Ithier

  4.80

  2.30

  1.50

  7. Havana Bluebird (7)
  T: Jason Sharp

  7.00

  3.00

  1.83

  4. Whisper Pie (4)
  T: Frank Toth

  18.00

  6.50

  3.30

 • แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  7. Not Dark Yet (7)

  2.60

  1.57

  6. Dalton Baxter (6)

  3.75

  1.95

  1. Homebush Gena (1)

  5.00

  2.40

  8. Big Time Doncic (8)

  5.50

  2.60

  2. Homebush Bubbles (2)

  7.50

  3.30

  3. Homebush Mitch (3)

  11.00

  4.50

 • 🇦🇺
  EXOTIC
  57:05
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  1. Do Run Bandi (1)
  T: Adam Mcintosh

  1.73

  1.22

  1.09

  6. Rumble Twister (6)
  T: Stephen Kavanagh

  4.20

  2.00

  1.40

  4. Uncle Mickey (4)
  T: Michael Edwards

  6.50

  2.70

  1.70

  3. Destini Nanette (3)
  T: Keith Boan

  7.50

  3.00

  1.80

  8. Alpha True Blue (8)
  T: Malcolm Cuneo

  8.50

  3.30

  1.95

  7. Sirius Charlie (7)
  T: Darren Johnstone

  10.00

  3.80

  2.10