รายการกำลังแข่ง

 • 🇺🇸
  04:17
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  7. Midnight Nolan
  D: Dave PaloneT: Dan Walski

  2.00

  1.30

  4. Faith Step
  D: Ridge WarrenT: Rick Beinhauer

  2.70

  1.50

  5. Andy B Worthy
  D: Brian ZendtT: Roger Hammer

  6.25

  2.60

  3. Cyclone Ben
  D: Brady BrownT: Steve Schoeffel

  8.50

  3.20

  6. Pembroke Faye
  D: Wilbur YoderT: Dean Collins

  18.00

  5.75

  1. She'll Come Back
  D: Aaron MerrimanT: Peter Stratton

  21.00

  5.75

 • 🇳🇿
  23/05 06:12
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  9. Black Mach (9)
  D: Sam Thornley(j)

  2.88

  1.75

  1.40

  5. Major Happy (5)

  5.50

  2.80

  1.95

  1. Timbimboo (1)

  6.00

  3.00

  2.05

  6. Absolute Dynamite (6)

  7.00

  3.40

  2.25

  3. Millwood Goddess (3)
  D: Seth Hill

  9.50

  4.40

  2.80

  4. Kink (4)
  D: Devon Dolan

  11.00

  5.00

  3.10

 • 🇳🇿
  23/05 06:42
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  2 อันดับแรก
  ทายติดอันดับ
  12. Obsession (3)
  D: Tim Williams

  2.70

  1.67

  1.35

  2. Joan's Rising Star (2)
  D: Seth Hill

  4.80

  2.50

  1.75

  5. Treacherous Miss (5)
  D: Robbie Close

  6.50

  3.20

  2.10

  4. Follow Your Dream (4)
  D: Bob Butt

  7.50

  3.50

  2.30

  9. Indiana Arden (9)
  D: Sam Thornley(j)

  8.00

  3.75

  2.40

  11. Topaz (2)
  D: Alana Cameron

  9.50

  4.33

  2.75