รายการกำลังแข่ง

 • 🇺🇸
  III
  01:22
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  ทายติดอันดับ
  Lord Protector
  Stallion ∙ Z10 ∙ LV383

  4.90

  2.50

  Forgive my Rection
  Mare ∙ Z11 ∙ LV373

  7.20

  3.40

  There Abouts
  Filly ∙ Z19 ∙ LV372

  7.20

  2.70

  The Evil One
  Filly ∙ Z16 ∙ LV364

  7.80

  2.60

  Arcadian High
  Filly ∙ Z10 ∙ LV376

  8.00

  2.30

  Majestyy
  Colt ∙ Z11 ∙ LV376

  8.00

  2.60

 • 🇺🇸
  II
  01:42
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  ทายติดอันดับ
  Fresh State
  Stallion ∙ Z19 ∙ LV481

  4.20

  2.50

  Perfect Jackie
  Filly ∙ Z4 ∙ LV493

  5.90

  2.50

  Stinky Kenneth
  Colt ∙ Z14 ∙ LV500

  7.20

  2.30

  Brook Lucky
  Stallion ∙ Z5 ∙ LV480

  8.20

  2.80

  Light the Torch
  Filly ∙ Z11 ∙ LV475

  8.40

  2.80

  Wall-E
  Colt ∙ Z12 ∙ LV462

  10.00

  2.70

 • 🇺🇸
  IV
  02:29
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  ทายติดอันดับ
  Master Pandu
  Stallion ∙ Z61 ∙ LV277

  6.20

  2.70

  Geegees Helper
  Filly ∙ Z60 ∙ LV274

  6.40

  2.70

  Pandu's Triumph
  Mare ∙ Z53 ∙ LV283

  7.00

  2.70

  Sam Old Sam Old
  Colt ∙ Z55 ∙ LV295

  8.40

  2.70

  Geegees Bingo
  Filly ∙ Z42 ∙ LV278

  8.80

  3.00

  CatchYa
  Colt ∙ Z46 ∙ LV270

  9.00

  3.00

 • 🇦🇺
  I
  02:30
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  ทายติดอันดับ
  Happy Mind
  Stallion ∙ Z12 ∙ LV661

  2.60

  1.50

  Palmerston
  Stallion ∙ Z6 ∙ LV569

  6.00

  2.00

  El Mocambo
  Colt ∙ Z2 ∙ LV680

  8.40

  2.50

  Beating Records
  Stallion ∙ Z5 ∙ LV628

  9.20

  1.70

  Fat Jamboree
  Colt ∙ Z7 ∙ LV585

  9.40

  3.50

  Child Of The Century
  Stallion ∙ Z16 ∙ LV501

  16.00

  4.60

 • 🇫🇷
  II
  03:14
  แก้ไขแล้ว
  ผู้ชนะ
  ทายติดอันดับ
  Ducky The Third
  Stallion ∙ Z7 ∙ LV422

  4.80

  2.80

  Bogeyman
  Stallion ∙ Z3 ∙ LV481

  5.20

  2.50

  Banksleep
  Colt ∙ Z25 ∙ LV500

  5.70

  2.50

  Better Bet
  Colt ∙ Z11 ∙ LV467

  8.40

  2.90

  Foul
  Filly ∙ Z14 ∙ LV460

  10.50

  3.10

  Atomic Code
  Filly ∙ Z17 ∙ LV481

  12.00

  3.00