Kurallar ve Şartlar: Sportsbet.io Ortaklık Programı

Güncellendi: 27.01.2021

Tanımlar

 • Ortak: Sportsbet.io'nun Ortaklık Programı'na başvurmuş ve program kurallar ve şartlarına uymak kaydıyla başvurusu kabul edilmiş özel veya tüzel kişi.
 • Ortaklık Hesabı: Teknik olarak performansını izleme ve raporlama maksatlı kullanılan ve arayüz hesabı. Bu hesap ile pazarlama materyallerine ve çeşitli finansal raporlara erişim imkanı sağlanır.
 • Ortaklık Networkü: Ortak kişinin Ortalık Programına dahil etmiş olduğu hesaplar ve sahipleri..
 • Ortaklık Programı: Sportsbet.io tarafından sunulan ve ilgili özel veya tüzel kişiler arasında işbu sözleşmenin konusu olan program.
 • Ortaklık Sitesi: Ortak tarafından Sportsbet.io'ya kullanıcı trafiği sağlayan websitesi.
 • Sözleşme: Şirket ve Ortak arasında uyulması gereken kuralları ve şartları belirleyen bu sözleşme ve ekleri.
 • Şirket: means mBet Solutions N.V.
 • İçerik: mŞirket tarafından tedarik edilen her türlü pazarlama materyali (Alt Ortak linkleri ile birlikte).
 • FTD (İlk yatırım): Sportsbet.io Ortaklık programına ait link üzerinden başarılı kayıt sonrası yapılan ilk yatırım.
 • Genel Kurallar ve Şartlar: Sportsbet.io genel kurallar ve şartları
 • Ana Ortak: Sportsbet.io tarafından onaylanmış olması kaydıyla kendisine Alt Ortaklar çalıştırabilen ve Alt Ortakların kurallar ve şartlara uyumu ile ilgili her türlü sorumluluğu üstlenmiş temel Ortak.
 • Net Bahis Geliri: Aylık cirodan maliyetlerin çıkarılması sonucu elde edilen gelir. Fakat finansal işlem ücretlerini, bonusları, loyalty ödüllerini, oyun vergileri ve oyun sağlayıcı harçlarını içermez.
 • Yeni Müşteriler: Sportsbet.io'da henüz bir hesabı bulunmadan ve ortaklık linkine tıklayarak ziyaret edip başarılı bir şekilde kayıt olan müşteriler.
 • Gerçek Para Oyuncuları: Başarılı bir şekilde hesabını açtıktan sonra hesabına minimum yatırım limitinin üzerinde gerçek para transferi ile Sportsbet.io hesabına en az bir adet yatırım yapmış olan kullanıcı.
 • Alt Ortak: Sportsbet.io'nun Ortaklarından birine bağlı olarak çalışan ve kurallar ve şartlara uyması tamamen kendi Ana Ortağına sorumlu olan Ortak. Performansını kendisine Ana Ortağı tarafından tahsis edilmiş link ile yürütüp komisyon kazanan kişi.
 • Takip linki: Ortaklık hesabına mahsus yaratılmış ve üzerinden Sportsbet.io'ya kaydolunan her müşteriyi kaydeden link.
 • Kullanıcı Hesabı: Sportsbet.io ile Ortalık ilişkisine sahip ve bu ilişkiden komisyon kazanabilmek için tarafımıza yapılan başvurusu onaylanmış hesap.
 • Gizlilik Politikası: Sportsbet.io’nun gizlilik politikası.


Bu doküman (Ortaklık Sözleşmesi) uyulması gereken kurallar ve şartları aşadağıki taraflar arasında belirler:

Curacao yasalarının verdiği lisans ve yetki ile kurulmuş mBet Solutions N.V. (Burdan itibaren ''Şirket'' veya ''Sportsbet.io'' olarak geçen), ve ilgili başvuru sonucu belirlenmiş kişi (burdan itibaren ''Ortak'' olarak geçen) , arasında Ortalık Programı'na dahil olmak (Burdan itibaren ''Program'' olarak geçen) ve bunu kurallar ve şartlara uygun şekilde yürütmek içindir.

Sportsbet.io Ortaklık Programı ( “Ortaklık Programı” ve/veya “Program”) ortaklık başvurusunu tamamlayan ve “Kullanım Koşullarını kabul ediyorum” (“Kullanım Koşulları” ve/veya “Koşullar) seçeneğini işaretleyen kimseler (Buradan itibaren “Ortaklar”) işbu Sözleşmede belirtilmiş olan bütün hüküm ve koşullara bağlı kalacaklarını teyit eder. İşbu sözleşmenin 20. MADDESİ uyarınca belirlenmiş olan komisyon oran ve koşulları, sözleşmenin mütemmim cüzzünü teşkil eder. Sportsbet.io, Ortaklara herhangi bir ön ihbarda bulunmadan herhangi bir vakitte ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu sözleşmenin herhangi bir maddesi üzerinde değişiklik yapma, herhangi bir maddesini silme ya da herhangi bir maddenin hükümlerini tevsi etme hakkını saklı tutar.

İşbu sözleşmeyi kabul eden kimseler, aşağıdaki maddelere riayet edecekleri için:

1. Ortaklık Programına katılım
2. (Bu noktada tanımlandığı haliyle) Sportsbet.io Ortaklık sitesinin ve/veya Sportsbet.io pazarlama araçlarının kullanımı
3. Sportsbet.io’dan alınan herhangi bir Ortaklık komisyonunun, işbu Sözleşme’yi ve üzerinde yapılabilecek herhangi bir değişikliği geri alınamaz biçimde onayladığınıza dair kanıt teşkil ettiğinin kabulü

İşbu Sözleşme hükümlerine, Sportsbet.io internet sitesinin Genel Kullanıcı Hükümlerine ve Gizlilik Sözleşmesine ve dikkatlerine sunulabilecek herhangi başka bir kural ve/veya talimata da sürekli biçimde riayet etmekle mükellef olacaklardır. Taraf Şirket ile Ortak arasındaki anlaşma, ortaklık başvurusunun onaylandığı tarihten itibaren geçerlilik kazanacaktır.

1. Amaç:

1.1. Bu sözleşmeye taraf olan ortak, internet üzerinde bir veya birden fazla internet sitesi (Bu noktadan itibaren müşterek biçimde “İnternet Sitesi”) işleterek ve/veya potansiyel müşterilere başka mecralar aracılığıyla ulaşarak ortaklıktan yararlanır.

1.2. İşbu Sözleşme, www.sportsbet.io sitesinin, (Bu noktadan itibaren “Sportsbet.io”) Ortak tarafından işbu Sözleşme uyarınca ve Sözleşme esasları dahilinde Sportsbet.io’ya yönlendirdiği ziyaretçi sayısıyla orantılı olarak alacağı komisyon karşılığında tanıtımının yapılmasına dair hüküm ve koşulları belirler.

1.3.“Net Bahis Geliri” teriminin tanımı, işbu Sözleşmenin 20. MADDESİ dahilinde yapılmıştır. Sözleşme tarihinden itibaren yeni bir ürün ya da bir grup ürünün piyasaya sürülmesi takdirinde Sportsbet.io, her ürün için “Net Bahis Geliri” teriminin ayrı bir tanımını yapma hakkını saklı tutar.

2. Ortakların Kabulü

2.1. Şirket, yegane ve mutlak takdiri uyarınca herhangi bir Ortaklık kaydını reddetme hakkını saklı tutar.

3. Ortaklar

a) Bulundukları idari bölge içerisinde Antlaşma yapmak için gerekli rüşt yaşını geçkin olduklarını,

b) Bağlayıcı Antlaşmalara girebilecek yasal yetkinlik ve ehliyet sahibi olduklarını,

c) İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Sportsbet.io’nun tanıtımını ve reklamını yapmaları için gerekli bütün haklar, lisanslar ve ruhsatlara malik olduklarını,

d) Sportsbet.io’nun tanıtımı doğrultusunda geçerli olabilecek bütün kurallara, kanunlara ve yönetmeliklere uyacaklarını,

e) İşbu Antlaşma hükümlerini bütünüyle anlayıp kabul ettiklerini, teyit ve beyan ederler.

4. Şirketin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

4.1. Şirket, takip bağlantısının uygulamaya geçirilmesi için gerekli bütün bilgi ve pazarlama materyalini Ortak’a sağlayacaktır.

4.2. Şirket, takip bağlantıları aracılığıyla sağlanan ciroyu idare edecek, bağlantı aracılığıyla elde edilen geliri ve komisyon miktarını kayıt altına alacak, Ortak’a komisyonla ilgili istatistikleri sağlayacak ve söz konusu iktisadi faaliyetle alakalı bütün müşteri hizmetlerini yönetecektir. Siteye yönlendirilen her bir kullanıcı için ayrı bir kimlik numarası belirlenecektir.

4.3. Şirket, işbu Antlaşma hükümleri uyarınca Ortak’ın siteye kazandırdığı ziyaretçi sayısına bağlı olarak kazandığı komisyonu tediye edecektir.

4.4. Şirket, Ortak’a 1 Temmuz 2016 (birtemmuzikibinonaltı) tarihinden başlayarak Sportsbet.io’yla alakalı bütün istatistiki bilgileri sağlayacaktır.

5. Ortak'ın Sorumluluk ve Yükümlülükleri

5.1. Ortak:

a) Tarafların elde edeceği yararı azami ölçeğe çekecek biçimde Sportsbet.io’yu mümkün olduğunca geniş bir kitleye etkin ve etkili şekilde tanıtmak ve reklamını yapmak hususunda azami çaba sarf edeceğini ve kendisine zaman zaman bildirildiği veyahut internette paylaşıldığı şekliyle Şirket’in belirlediği esaslara bağlı kalacağını,

b) Sportsbet.io’ya potansiyel kullanıcıları olası masraflar kendisine ait olmak üzere yönlendireceğini; kendi tanıtım etkinliklerinin dağıtımı, içeriği ve yöntemi hususlarında yegane sorumlu olacağını; bütün tanıtım etkinliklerinin profesyonel, münasip ve ilgili yasalara uygun bir çizgide ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağdaşacak biçimde gerçekleştirileceğini;

c) Yalnızca Ortaklık Programı kapsamında kendisine sağlanan takip bağlantısını kullanacağını, aksi takdirde yapılacak kayıtlar ve satışlar üzerinde herhangi bir hak talep edemeyeceğini, Şirket’ten yazılı izin almadan herhangi bir bağlantı ya da tanıtım materyali üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yapmayacağını,

d)İnternet sitesinin ve sitede yer alan bütün materyalin geliştirilmesi, işletimi ve bakımı hususlarında sorumluluk sahibi olacağını, bütün taraflara karşı teyit ve temin eder.

> e) Hakaret, ayrımcılık ya da teşhircilik içeren veya başka herhangi bir şekilde uygunsuz olan, veyahut cinsel içerikli, müstehcen, muzır ya da aşırı şiddet içeren içerikler kullanmayacağını,

f) Kumar oynamak için yasal yaşın altında herhangi bir kişiyi aktif olarak hedeflemeyeceğini.

g) Kumar ve kumarın tanıtımının yasalara aykırı olduğu herhangi bir kaza çevresini bilerek ve isteyerek hedef kitlesi olarak almayacağını,

h) Sportsbet.io için aşağıdakiler başta olmak üzere herhangi yasa dışı ya da hileli bir yolla ziyaretçi artışı sağlamayacağını:

I. Spam ileti yollayarak.

II. Sahta meta etiketleri kullanarak.

III. Kullanıcı kaydı yapıp kendi şahsi kullanımı ve/veya akraba, arkadaş, çalışan ya da diğer üçüncü şahısların kullanımı için kendi takip bağlantıları aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak siteye para yatırarak veyahut başka herhangi bir yöntemle kendisine ödenecek komisyonu yapay olarak arttırarak veyahut Şirketi başka herhangi bir şekilde aldatarak (Bu maddenin ihlali dolandırıcılık olarak kabul edilecektir)

i) İnternet sitesini, Sportsbet.io’yla ve/veya Şirketle herhangi bir şekilde karıştırılabilecek ya da akdeden tarafın sitesinin bir kısmının ya da tamamının Sportsbet.io ve/veya Şirket dahilinde yer aldığı izlenimini verebilecek şekilde tanıtmayacağını,

j) Şirket tarafından gönderilen ve/veya https://partners.sportsbet.io sitesinde yayınlanan tanıtım materyalleri müstesna olmak kaydıyla Şirket’in yazılı izni olmadan Sportsbet.io’yu veyahut Şirket’e ait herhangi başka bir terim, marka ya da diğer fikrî mülkiyet hakkını kullanmayacağını, bütün taraflara karşı teyit ve temin eder.

k) Sözkonusu Ortak, bu program boyunca Sportsbet.io isim hakkına zarar getirebilecek veya risk oluşturabilecek bir isim, kelime, kısaltma, anahtar kelime veya deyim içeren herhangi bir domain satın alamaz veya Sportsbet.io'nun herhangi bir bölümünü pay per click formatında (PPC) arama motorlarında kullanamaz.

6. Alt Ortaklık

6.1 Alt ortaklık, sizin Ortak olarak kendi elinizde bulundurduğunuz ve sizin için çalışan ortaklara denir. Tüm alt ortaklar bağlı bulundukları ana ortak ile bağlantılı kabul edilir. (ve bu durumda siz Ana Ortak olursunuz) Tüm alt ortaklar sizin referans linklerinizi kullanmak zorundadır. Ana Ortak olabilmek için tarafımıza başvuruda bulunup, ilgili linkleri tarafımızdan alabilmeniz için başvurunuzun onaylanması gerekmektedir.

6.2 Alt Ortak olabilmek için kişinin size tarafımızdan tahsis edilmiş Alt Ortaklık linkini kullanması gerekilidir. Alt Ortak olacak kişinin doğru bir şekilde kayıt olması tamamiyle sizin sorumluluğunuzdadır. Kayıt aşamalarında oluşacak herhangi bir yanlışlık durumunda Alt Ortak size bağlı sayılmaz.

6.3 Alt Ortak komisyonu her başarılı kayıt için %5'tir. Şirket bu komisyon oranını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Eğer bir Alt Ortak negatif performans sergiler ise, bu negatif performanstan da Ana Ortak sorumlu tutulur ve gereği yapılır.

6.4 Şirket herhangi bir Alt Ortağı önceden haber vermeksizin her türlü soruşturmaya tabi tutabilir ve sözleşmenin şartlarına aykırı hareketlere dair şüpheli aktivitelerini araştırabilir. Şirket tek taraflı olarak sözleşmeyi tamamen kendi insiyatifiyle feshedebilir ve gerekli gördüğü takdirde ilgili hesapları kapatabilir.

6.5 Tüm Alt Ortaklar sözleşmenin kurallar ve şartlarına tabidir ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdürler.

6.6 Şirket, Ana Ortak ile Alt Ortaklar arasındaki ilişkilerden ve herhangi bir anlaşmazlıktan sorumlu değildir. Aradaki tüm iletişim tamamiyle Ana Ortak ve Alt Ortak arasında kalır.

7.Ödeme Koşulları

7.1. Şirket, Ortak’ın sitesi tarafından ve/veya başka mecralar aracılığıyla Sportsbet.io’ya yönlendirilen Yeni Müşterilerden elde edilen Net Bahis Geliri’yle orantılı bir komisyonu Ortak’a ödemeyi temin eder. Şirket’in Sportsbet.io üzerinde bahis hesabı olmayıp da Ortak’a sağlanan takip bağlantısı aracılığıyla siteye erişim sağlayan, usulüne uygun biçimde kayıt olan ve Sportsbet.io bahis hesaplarına asgarî yükleme miktarına eş değerde Bitcoin transferi yapan müşterileri, Yeni Müşterilerdir. Katma değer vergisi veya tatbik edilebilecek başka herhangi bir vergi, komisyona dahil kabul edilecektir.

7.2. Komisyon, her bir ürün için ayrı ayrı belirlenecek olan Komisyon Şartları’nda belirtilen yüzdede verilecektir. Komisyon, her ürüne özgü Komisyon Şartlarında belirtildiği biçim ve miktarda olacak ve her ürün için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

7.3. Komisyon, her ayın sonunda hesaplanacak ve 50 mBTC’yi aştığı takdirde her Takvim Ayı’nın beşinci günü ödenecektir. Belirtilen asgari sınırın altında kalan ödemeler, sonraki aya devredecek ve toplam miktar asgari sınırı aşdığı vakitte ödenecektir.

7.4. Komisyon ödemeleri yalnızca belirlenmiş Ortaklık hesabına ve Bitcoin cinsinde yapılacaktır. İlgili hesap, “Ortaklık Programı” arkayapısındaki “Komisyon Ödemeleri” sayfası aracılığıyla Ortak tarafından belirlenecektir. Komisyon hesaplamaları hatalı gerçekleştiği takdirde Şirket, bu hesaplamaları düzeltme hakkını saklı tutar ve düzeltmenin hemen akabinde Ortak’ın hesabına para yükleyerek ya da hesaptan para çekerek komisyon miktarını doğru değere çekeceğini temin eder.

7.5. Ortak tarafından ödemenin kabulü, belirtilen döneme ait bakiyenin nihai ve tam tediyesi olarak kabul edilecektir.

7.6. Ortak, kendisine bildirilen bakiyeyi kabul etmediği takdirde Şirkete 7 (yedi) gün içerisinde [email protected] adresi aracılığıyla bir e-posta yollayacak ve kabul etmeme sebeplerini bildirecektir. Belirtilen süre içerisinde e-posta yollanmaması, işbu döneme ait bakiyenin cayılması mümkün olmayan biçimde ikrarı olarak kabul edilecektir.

7.7. Şirket, ilgili işlemlerin Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uygunluğunu teyit etmesi gerektiği takdirde, Ortak’a yapacağı ödemeleri 60 (altmış) güne kadar geciktirebilir

7.8. Siteye çekilen ziyaretçilerin yasa dışı yollarla elde edilmesi ya da işbu Sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal ettiği durumlarda herhangi bir ödeme yükümlülüğü bulunmayacaktır.

7.9. Ortak, hileli ya da tahrif edilmiş işlemler sonucunda kazandığı komisyonların tamamını ve ek olarak, yasalar dahilinde kendisine karşı yürütülen bütün yasal işlem masraflarını Şirket’e geri ödeyeceğini kabul eder.

7.10. Taraflar, işbu Sözleşmenin herhangi bir tarafça feshi durumunda Ortak’ın, kazanmış olduğu ancak henüz kendisine ödenmemiş olan komisyonların ödenmesinin ardından Şirket’ten başka herhangi bir komisyon ödemesi alma hakkı olmayacağını kabul eder.

7.11. Şirket’in takdirine bağlı olarak Ortak’a komisyon alma biçimini değiştirme fırsatı sunulabilir. Alternatif komisyon türlerinden biri, Satış Başına Komisyon ödemesidir (SBK). Şirket, işbu madde dahilinde yalnızca bir Komisyon alma biçiminden yararlanmasının mümkün olduğunu ve iki farklı komisyon türünden aynı anda yararlanılamayacağını bildirir. Dolayısıyla Şirket’in MADDE 20’de belirtilen standart komisyon alma biçimine alternatif olarak getirdiği yöntem önerisini kabul eden Ortaklar, önerilen yeni komisyon biçim ve miktarının önceki komisyon ödeme biçiminin yerini alacağının ayırdında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. İşbu madde hükümleri haricinde Sözleşmece Ortak’a yüklenmiş olan yükümlülüklerin tamamı, Sözleşme’nin feshine değin ve Sözleşme hüküm ve şartları gerektirdiği takdirde Sözleşme’nin feshinden sonra geçerliliklerini sürdürecektir.

7.12. Ortak, işbu Sözleşme uyarınca kendisine ödenen komisyondan doğan her türlü vergi, prelevman, harç ve ücretin veyahut ödemek zorunda olduğu başka herhangi bir paranın yurtiçi ve/veya yurtdışındaki her türlü vergi mercii, dairesi ya da yetkili başka herhangi bir makama ödenmesi hususunda münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder. Şirket, Ortak tarafında ödenmesi gereken ancak ödenmemiş olan herhangi bir ücret için her ne şekilde olursa olsun sorumlu tutulamaz ve Ortak, Şirketi bu hususta tazmin eder.

8. Sonlandırma

8.1. İşbu Sözleşme, iki taraftan herhangi biri tarafından diğer tarafa 30 (otuz) gün önceden yazılı uyarı verildiği takdirde feshedilebilir. Yazılı uyarılar, e-posta aracılığıyla verilebilir.

8.2. İlgili taraflar, Sözleşmenin feshi halinde:

a) Ortak’ın, kendisine ait internet siteleri ve/veya diğer pazarlama mecra ve araçlarından, bu araçların ticari amaçlı olup olmamaları fark etmeksizin, Sportsbet.io’ya dair tüm atıfları kaldıracağını,

b) Ortak’a işbu Sözleşme hükümlerince verilmiş olan bütün lisansların derhal sona ereceğini, bu lisansların bütün haklarının lisans sağlayıcılarına geri döneceğini ve Ortak’ın, Şirket’e ait bütün ticari markaları, hizmet markalarını, logoları ve diğer tasarım araçlarını kullanmayı keseceğini;

c) Ortak’ın yalnızca Sözleşmenin geçerli fesih tarihi itibariyle kazanmış olduğu ancak kendisine ödenmeyen komisyon miktarında hak iddiası olacağını, Şirket’in Ortak’a yapılacak olan son ödemeyi doğru miktarda ödeme yapıldığından emin olmak için münasip bir müddet boyunca geciktirebileceğini, Ortak’ın fesih tarihinden itibaren komisyon kazanamayacağını ve tahsil edemeyeceğini,

d) İşbu Sözleşme, Ortak’ın Sözleşme hükümlerini ihlali sonucunda Şirket tarafından feshedildiği takdirde Şirket’in, Ortak’ın kazanmış olduğu ancak fesih tarihi itibariyle kendisine ödenmeyen komisyonları, söz konusu ihlallerden doğabilecek yasal hakların karşılığında teminat olarak alıkoyma hakkı doğacağını, buna ek olarak Ortak’ın Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal ettiği durumlarda Sözleşme’nin Şirket tarafından feshinin MADDE 8.1’de belirtilen uyarı süresine tabi olmayacağını ve Şirket’in, Ortak’a bildirmesinin ardından derhal geçerlilik taşıyacağını,

e) Ortak’ın; kendi mülkiyetinde, nezaretinde ve hakimiyetinde olan Şirket’e ait gizli bilginin tamamını (ayrıca bu bilginin bütün kopyalarını ve bilgiden türetilen bütün belgeleri) Şirket’e geri teslim edeceğini,

f) Ortak’ın, Şirket’i fesihten sonra da devam etmesi gereken yükümlülükler müstesna olacak şekilde fesih tarihinden itibaren oluşan bütün yükümlülük ve mükellefiyetlerden azat edeceğini, feshin Ortak’ı işbu Sözleşme’nin feshinden önce ihlalinden veyahut söz konusu ihlal Sözleşme’nin feshinden sonra gerçekleşmiş olsa dahi Şirket’e ait gizli bilginin ihlalinden doğacak herhangi bir mükellefiyetten azat etmeyeceğini, Ortak’ın Şirket’e karşı sahip olduğu gizlilik yükümlülüğünün işbu Sözleşme’nin feshinden sonra da devam edeceğini kabul eder.

8.3. Hesabınız inaktif olduğu takdirde, Sözleşmeniz ve Ortaklık Programı’na olan katılımınız otomatikman feshedilecektir. İşbu madde dahilinde “İnaktif”, 180 (yüzseksen) gündür yeni Para Karşılığı Bahis kullanıcısı kayıt ettirmediğiniz durumları kapsar. Otomatik fesih durumunda hesabınızdaki paranın dondurulduğuna dair sizi bilgilendireceğiz. 180 (yüzseksen) gün içerisinde sizden haber alamadığımız durumlarda Ortaklık Hesabınızda kalan bütün para, bize geri dönecektir.

9. Taahhütler

9.1. Ortak, internet kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu ve işbu ortaklık programı hizmetinin sarahaten ya da imaen başka herhangi bir garanti ya da koşula bağlı olmadan, kendisine bildirildiği şekliyle sağlandığını alenen kabul ve teyit eder.

9.2. Şirket, hiçbir koşulda www.sportsbet.io internet sitesinde ya da ortaklık programında gerçekleşen hataların, gecikmelerin ya da kesintilerin tamamen ya da kısmen sebep olduğu herhangi bir yanlışlık, hata, eksiklik, kayıp, ya da hasardan ötürü Ortak’a ya da başka herhangi bir kimseye karşı sorumlu tutulamaz.

10. Teminatlar

10.1. Ortak, Şirket’i ve iştiraklerini, haleflerini, memurlarını, çalışanlarını, mümessillerini, yöneticilerini, hissedarlarını ve yasal temsilcilerini:

a) İşbu Sözleşme uyarınca Ortak’ın temsil, teminat ya da akit haklarının ihlalinden,

b) Ortak’ın pazarlama materyallerini (olası kötüye) kullanımından

c) Ortak’ın kullanıcı kimlik numarası ve şifresiyle gerçekleşen bütün davranış ve etkinliklerden,

d)Ortak’ın internet sitesinde ya da Ortak’ın kişisel bilgilerinin içerisinde bulunan herhangi bir onur kırıcı, hakaretamiz ya da yasadışı materyalden,

e) Ortak’ın internet sitesinin ya da kişisel bilgilerinin herhangi bir üçüncü şahsın patent, telif hakkı, ticari marka ya da başka herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğine ya da herhangi bir üçüncü şahsın gizlilik ya da kamusallık haklarını çiğnediğine dair ortaya çıkabilecek her türlü iddia ya da ihtilaftan,

f) Ortak’ın internet sitesine ya da kişisel bilgilerine üçüncü şahıslar tarafından erişim sağlanmasından,

g) Ortak’ın internet sitesiyle alakalı herhangi bir iddiadan,

h) İşbu Sözleşme hükümlerinin herhangi bir şekilde ihlalinden doğabilecek ya da bu maddelerle alakalı her tür iddia ve ihtilaftan korumayı, tazmin etmeyi ve zarara uğramalarını önlemeyi kabul eder.

10.2. Şirket, herhangi bir hususun müdafaasında masrafları kendisine ait olmak üzere müdahil olma hakkını saklı tutar.

11. Şirket'in Hakları

11.1.Şirket ve/veya Sportsbet.io, Şirket’in ve/veya Sportsbet.io’nun ilkeleri ve/veya Şirket’in menfaati gerektirdiği takdirde herhangi bir kullanıcıyı reddedebilir ya da herhangi bir kullanıcının hesabını kapatabilir.

11.2. Şirket, Şirket’in ilkeleri ve/veya menfaati gerektirdiği takdirde herhangi bir ortaklık başvurusunu reddedebilir ya da herhangi bir Ortak’ın hesabını kapatabilir. Ortak’ın, işbu Sözleşme’yi, Şirket’in Kullanım Hükümlerini ya da başka kuralları ihlal ettiği durumlarda Şirket, menfaatini korumak için yasal sınırlar dahilinde Ortak’ın hesabını kapatmak dışında tedbirlere de başvurabilir.

12. Tabi Olunan Kanun

12.1.İşbu Sözleşme, Curaçao yasalarına uygun şekilde idare ve tefsir edilecektir. Sözleşme’yle alakalı herhangi bir ihtilaf Curaçao’daki yetkili mercilere bildirilmelidir. Ortak, Sözleşme’nin tefsiri hususunda cayılamaz biçimde Curaçao mahkemelerinin yetkilerine muvafakat etmiş sayılır.

12.2. Sportsbet.io ile ilgili her türlü talep, anlaşmazlık veya dava konusu olabilecek konular Curacao devletinin yasalarına tabidir ve Curacao mahkemeleri bu konulardaki tek yetkilidir.

13. Sözleşmenin Devri

13.1.Ortak, işbu Sözleşme’yi, Şirket’in önceden yazılı iznini almadan kanun hükümleri dahilinde veyahut başka bir şekilde devredemez. Bir Ortak’ın, Sportsbet.io’nun bir diğer ortağını ihraz ettiği ya da başka bir şekilde yönetimini elde ettiği durumlarda iki hesap ayrı koşullar dahilinde ve münferit biçimde Sportsbet.io bünyesinde var olacaktır.

13.2. Şirket, işbu Sözleşme’yi kanun hükümleri dahilinde veyahut başka bir şekilde Ortak’ın önceden iznini almadan devredebilir.

14. Feragat Durumu

14.1. Şirket’in; Ortak’ın işbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uymasını sağlayamaması durumu, Şirket’in söz konusu koşulları herhangi bir vakitte uygulatma hakkından feragatini teşkil etmez.<

15. Mücbir Sebepler

15.1. İş anlaşmazlıkları, grevler, iş sahasındaki karışıklıklar, takdir-i İlahi adledilebilecek olaylar, terör eylemleri, sel baskınları, yıldırım çarpması, hizmet ya da iletişim sistemlerindeki arızalar, depremler ya da başka afetler gibi tarafların makul hükmü dışında kalan ve tarafların suçu olmayan mücbir sebeplerden ötürü iki Taraf’tan birinin işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmede geciktiği ya da bu yükümlülüklerini yerine getiremediği durumlarda, yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf sorumlu tutulamaz. Mücbir Sebeplere dahil bir olayın meydana gelmesi durumunda, bu olaydan etkilenen taraf bu olayın etkilediği yükümlülükten muaf saylır. Bunun yanında, mücbir sebeplerin 30 (otuz) günden uzun sürmesi durumunda her iki taraf da Sözleşme’yi önceden haber vermeksizin feshedebilir.

16. Taraflar Arasındaki İlişki

16.1.İşbu Sözleşme’ye dahil olan herhangi bir hüküm, veyahut bu Sözleşme’nin taraflarından birinin gerçekleştirdiği herhangi bir eylem taraflardan birinin (ya da ilgili tarafın çalışan, mümessil ve temsilcilerinden herhangi birinin) diğer taraf ile kurduğu bir çalışan-işveren ya da yasal vekilet ilişkisini teşkil etmez, taraflar arasında ya da içerisinde herhangi bir ortaklık, müşterek teşebbüs ya da birliktelik olduğu anlamına gelmez, veyahut iki taraftan herhangi birine diğer taraf adına herhangi bir Sözleşme ya da taahhüte girme (ya da herhangi bir yükümlülük yükleme) yetkisini alenen ya da imaen tanımaz.

17. Bölünebilirlik / Feragat

17.1. İşbu Sözleşme’nin her hükmünün ilgili mevzuat dahilinde yasal geçerlilik taşıdığı var sayılacak olup; bu hükümlerden herhangi birinin geçersiz, yasalara aykırı ya da herhangi bir şekilde uygulanamaz olduğu durumlarda ilgili hükümler yalnızca bu geçersizlik, yasalara aykırılı ya da uygulanamazlık durumunun gerektirdiği biçim ve ölçüde geçersiz kılınacak ve bu geçersizlik durumu Sözleşme’nin kalanını hükümsüz kılmayacaktır. Tarafların davranışları ya da Sözleşme uyarınca kendilerine tanınan hakları icra edememeleri, bu haklardan feragat olarak sayılmayacak ve haklardan feragat edileceği takdirde bunun geçerli olması için yazıyla bildirilmesi gerekecektir.

18. Gizlilik

18.1. Mali veriler, müşteri ve alıcı bilgileri, fiyat ve satış bilgileri ve ürünler, kayıtlar, faaliyetler, iş planları, süreçler, ürün bilgileri, teknik ya da mantıksal bilgi birikimi, ticari sırlar, iş fırsatları ve kişisel bilgiler başta olmak üzere Şirket’e ait verinin tamamının gizliliği korunacaktır. İşbu veriler, ticari yarar sağlamak için ya da başka amaçlarla kullanılmamalı ve Şirket’in önceden aleni yazılı izni olmadan herhangi başka bir kimse ya da üçüncü şahısla paylaşılmamalıdır. İşbu hüküm, Sözleşme’nin feshinin ardından geçerliliğini korur.

18.2. Ortak, gizli bilgileri bu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerini yerine getirmek dışında herhangi bir amaçla kullanmamakla yükümlüdür.

19. Sözleşme Üzerinde Değişiklikler

19.1. Şirket, işbu Sözleşme hükümlerini herhangi bir vakitte, yegane takdirine bağlı olacak şekilde ve Ortak’a bu Sözleşme hükümlerince belirtilen durumlar dışında önceden haber vermeden değiştirme, kaldırma ya da hükümlere ekleme yapma hakkını saklı tutar. Bu hükme uyan bütün değişiklikler, Sportsbet.io’da yayınlanacaktır.

19.2. Bu Sözleşme’nin başka dillere tercüme edilmiş kopyalarıyla arasında doğabilecek olan anlam farklılıklarında, İngilizce kopyanın hükümleri geçerli olacaktır.

20. Markalar

20.1. İşbu Sözleşme’de bahsi geçen hiçbir hüküm, iki taraftan birine diğer tarafın ticari markaları, isim hakları, hizmet markaları ya da fikri mülkiyet hakları [İşbu noktadan itibaren “Markaları”] üzerinde herhangi bir hak, mülkiyet ya da hisse sağlamaz. Sözleşmenin geçerlilik süresince ya da sonrasında, iki taraf da diğer tarafa ya da diğer tarafın içinde bulunduğu şirketler topluluğuna ait olan markalar üzerinde hak talep etmeyeceklerini, edilmesine yardım etmeyeceklerini ve izin vermeyeceklerini, ilgili markaları tescilletmeyeceklerini ya da tescilletmeye çalışmayacaklarını temin ederler. İşbu madde hükümleri aynı zamanda taraflardan herhangi birinin, diğer tarafa ya da tarafın içinde bulunduğu şirketler grubuna ait markalardan herhangi biriyle neredeyse aynı ya da kafa karışıklığı yaratacak derecede benzer olan bir marka tescilletmeye çalıştığı durumlar için de geçerlidir.

21. Komisyon Yapısı

Ortaklık komisyonları, Net Bahis Geliri üzerinden yüzde ile ödenir. Bu yüzdeler seviyelere göre değişiklik gösterip aşağıda Ek-1 kısmında belirtilmiştir.

Ek-1: Sportsbet.io Komisyonları

Komisyonların tam olarak ödenme şekli FTD (First Time Deposit) yani yapılan ilk yatırımlara bağlı olup aşağıdaki gibi ödenir:

 • Seviye 1 = 1 - 15 arası FTD için 25% komisyon
 • Seviye 2 = 16 - 40 arası FTD için 30% komisyon
 • Seviye 3 = 40 üzeri FTD için 35% komisyon

Diğer yardım alma yolları

Canlı Sohbet

7/24 destek sunuyoruz

Bize yazın

Bize e-posta ile ulaşın