CA Patronato Parana

0-1

Kết thúc

Estadio Presbitero Bartolome Grella

Velez Sarsfield

G. Diaz 21'

  • Thị trường
  • Thống kê

Chú ý!

Thị trường hiện tại không sẵn sàng