ออสเตรีย (1)
อังกฤษ (3)
เยอรมนี (1)
ฮังการี (2)
นานาชาติ (5)
สโมสรนานาชาติ (2)
อิตาลี (2)
นอร์เวย์ (1)
สกอตแลนด์ (1)
สวีเดน (2)