บราซิล (2)
สาธารณรัฐเช็ก (1)
  • + 0

    1 ลีก

    ฟุตบอล, สาธารณรัฐเช็ก, 1 ลีก

อังกฤษ (4)
ฝรั่งเศส (1)
เยอรมนี (2)
นานาชาติ (2)
สโมสรนานาชาติ (2)
ไอร์แลนด์ (1)
อิตาลี (2)
เนเธอร์แลนด์ (1)
นอร์เวย์ (1)
สเปน (2)
สวีเดน (1)