กรีซ (1)
อิตาลี (1)
รัสเซีย (3)
สเปน (1)
ตุรกี (2)