สมัครเข้าสู่ระบบ

กฎการเดิมพันโดยทั่วไป

 • หากไม่สามารถตรวจสอบผลของการเดิมพันอย่างเป็นทางการได้แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยังไม่จ่ายเงินจนกว่าจะมีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
 • ถ้ามีการเสนอการเดิมพันในตลาดเมื่อผลทราบแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันนั้น ๆ
 • ในกรณีที่มีการแสดงหรือคำนวณราคาใดๆที่ไม่ถูกต้องอย่างชัดเจน เราสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดิมพัน ซึ่งรวมถึงค่าเบี่ยงเบนที่มากกว่า 100% ในการจ่ายเงินเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของการเดิมพันในตลาด
 • ถ้าการถ่ายทอดต้องทำการยกเลิก และการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นปกติ การเดิมพันทั้งหมดจะถูกต้องสินจากผลสุดท้ายของการแข่งขัน ถ้าไม่สามารถตรวจสอบผลของการเดิมพันได้อย่างเป็นทางการแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันนั้นเป็นโมฆะ
 • ในกรณีที่มีการชำระเงินการเดิมพันอย่างไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขให้ถูกต้องได้ตลอดเวลา
 • หากการแข่งขันไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่ยอมรับกันโดยทั่วไป (เช่นระยะเวลาที่ไม่ปกติ การตรวจนับผล รูปแบบของการแข่งขัน เป็นต้น); เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้การเดิมพันใดๆเป็นโมฆะ
 • หากกฎหรือรูปแบบของการแข่งขันแตกต่างไปจากบรรทัดฐานที่ยอมรับได้ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการให้การเดิมพันใดๆเป็นโมฆะ
 • การเดิมพันทั้งหมดจะทำการพิจารณาสำหรับเวลาปกติเท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 • หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นหรือไม่ได้ทำการแข่งขัน (เช่นขาดคุณสมบัติ หยุดชะงัก ถอนตัว เปลี่ยนแปลงในคัดตัว เป็นต้น)การเดิมพันที่ยังไม่ได้มีการตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ
 • ในกรณีที่เรื่องใดๆไม่ได้ครอบคลุมโดยกฎต่างๆเหล่านี้ Sportsbet.io ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานสำหรับแต่ละรายการ และบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน
 • การเดิมพันโดยมีทีมเต็ง (outright markets)นั้นจะพิจารณาว่าจะเป็นไปตามที่เดิมพันทั้งหมดหรือไม่ (All In Run Or Not) ดังนั้น จะทำการตัดสินว่าเป็นการแพ้ ถ้ารายการนั้นๆไม่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน โดยจะนำกฎผู้แข่งขันเสมอกัน (Dead Heat rules) มาใช้แทน
 • ผู้ช่วยผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) - ในกรณีที่ Sportsbet.io ตัดสินการเดิมพันและเนื่องจากการตัดสิน VAR ครั้งต่อมาจะเห็นได้ว่าการตั้งถิ่นฐานดังกล่าวไม่ถูกต้องเราขอสงวนสิทธิ์ในการย้อนกลับการตั้งถิ่นฐานดังกล่าว (หากว่าการตัดสิน VAR เกิดขึ้นก่อน ข้อสรุปของการแข่งขันหรือกรอบเวลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน) การเดิมพันที่เกิดขึ้นระหว่างการเกิดเหตุการณ์ที่นำไปสู่การตรวจสอบ VAR และการตัดสินใจ VAR ที่เกี่ยวข้องจะถือเป็นโมฆะเว้นแต่การตรวจสอบ VAR (และการตัดสินใจครั้งต่อไป) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในสนามหรือ VAR การตรวจสอบ (และการตัดสินใจที่ตามมา) เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในสนาม แต่ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเดิมพันที่เป็นปัญหา การเดิมพันทั้งหมดที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากรีวิว VAR จะยังคงมีผลอยู่

 • 1. ฟุตบอล

  การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้น พักครึ่งเวลา ครึ่งแรกของการแข่งขัน ต่อเวลา และการยิงลูกโทษ) จะพิจารณาเฉพาะช่วงเวลาปกติเท่านั้น


  ถ้าการแข่งขันมีการหยุดลงและเริ่มขึ้นอีกภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้วการเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินด้วยผลสุดท้ายของการแข่งขัน มิฉะนั้นแล้ว การเดิมพันทั้งหมดที่ยังไม่ประกาศจะถือเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)
  ในช่วงเวลาปกติ 90 นาที: การเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลา 90 นาทีเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่น ซึ่งได้รวมถึงการทดเวลาบาดเจ็บใด ๆหรือ การหยุดเวลา แต่ไม่รวมถึงการต่อเวลาพิเศษ เวลาสำหรับการยิงลูกโทษหรือโกลเด้นโกล
  ในกรณีของรอบระยะเวลาไม่ปกติ (เช่น 3 รอบระยะเวลา มี 30 นาทีในแต่ละรอบเวลา) นั้นการเดิมพันจะมีระยะเวลารวมของการแข่งขันตามกฎอยู่ระหว่าง 45 นาทีและ 120 นาที
  หากประตูถูกทำคะแนนหลังจากที่เดิมพันยอมรับแล้ว เดิมพันนั้นจะยังมีผลอยู่

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่เมื่อมีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น: การยิงประตูใบแดง หรือ ใบเหลือง-แดง และลูกโทษ แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ
  ในกรณีที่มีการยกเลิกการแข่งขันก่อนครบเวลาการแข่งขัน90 นาที การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

  ถ้าการเดิมพันเปิดโดยมีใบแดงที่ไม่ถูกต้อง หรือ ที่ไม่ได้ให้ แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  ถ้ามีการเสนอราคาต่อรองในเวลาที่ไม่ถูกต้อง (มากกว่า 5 นาที) เราขอสงวนสิทธิ์ให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  ถ้ามีการป้อนคะแนนที่ไม่ถูกต้อง การเดิมพันทั้งหมดจะทำการยกเลิกในเวลาที่มีการแสดงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง
  ถ้าการแข่งขันมีการหยุดชะงัก หรือเลื่อนและ ไม่กลับมาแข่งขันอีกภายใน 48 ชั่วโมง นับจากวันที่เริ่มแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ
  ถ้าชื่อหรือประเภทของทีมมีการแสดงอย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  การยกเลิกการแข่งขัน-สด

  การแข่งขันใดๆที่มีการยกเลิกก่อนสิ้นสุดการแข่งขัน 90 นาทีจะถือเป็นโมฆะยกเว้นสำหรับตั๋วที่ได้มีการกำหนดผลการแข่งขัน ณ เวลาของการยกเลิก

  คะแนนการเดิมพัน

  ใบเหลืองนับเป็น 1 บัตรและใบสีแดง หรือ ใบเหลือง-แดง นับเป็น 2บัตรทั้งนี้ไม่มีพิจารณาใบเหลืองใบที่ 2 สีเหลืองสำหรับผู้เล่นคนเดียวกันซึ่งจะนำไปสู่ใบเหลือง-แดงดังนั้นผู้เล่นคนหนึ่งไม่สามารถทำได้มากกว่า 3บัตร

  การชำระเงินจะทำตามหลักฐานของบัตรที่มีอยู่ทั้งหมดในระหว่างการแข่งขันปกติ 90 นาที

  ไม่พิจารณาบัตรที่นำมาแสดงหลังจากการแข่งขัน
  ไม่พิจารณาบัตรของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้เล่นที่ทำการเปลี่ยนตัวแล้ว ผู้จัดการ ผู้เล่นสำรอง

  คะแนนการเดิมพัน

  ใบเหลืองนับเป็น 10 แต้ม และ ใบแดง หรือ ใบเหลือง-แดง เป็น 25แต้ม
  ไม่มีการพิจารณาใบเหลืองใบที่ 2 สำหรับผู้เล่นคนเดียวซึ่งนำไปสู่ใบเหลือง-แดง ดังนั้นผู้เล่นคนหนึ่งไม่สามารถมีมากกว่า35แต้ม
  จะทำการชำระเงินตามหลักฐานที่มีทั้งหมดคือใบที่นำมาแสดงในระหว่างการแข่งขันปกติ 90 นาที จะไม่พิจารณาใบที่นำมาแสดงหลังจากการแข่งขัน
  ไม่พิจารณาใบของบุคคลที่ไม่ใช่ผู้เล่น (ผู้เล่นที่ทำการเปลี่ยนตัวแล้ว ผู้จัดการ ผู้เล่นสำรอง)

  การเดิมพันการเตะมุม

  จะไม่พิจารณาในกรณีที่กรรมการให้มีการเตะมุม แต่ผู้เล่นไม่ได้ทำการเตะมุมจริง

  ผู้ยิงประตูถัดไป

  ในการเดิมพันว่าใครจะสามารถทำประตูถัดไปนั้นจะไม่นับรวมถึงการยิงลูกเข้าประประตูตัวเอง

  ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขันตั้งแต่เริ่มเกม หรือ ยิงประตูก่อนหน้า จะถือว่าเป็นผู้แข่งขัน

  ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขัน จะต้องมีการลงทะเบียนไว้แล้ว 

  หากด้วยเห็นผลใดก็ตาม ผู้เล่นที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ยิงประตูได้ การเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้เล่นที่ลงทะเบียนไว้ จะถือว่ายังคงใช้ได้อยู่

  และจะทำการตัดสินการเดิมพันโดยอ้างอิงจากภาพในโทรทัศน์ และ สถิติที่นำเสนอโดยสมาคมผู้สื่อข่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนแสดงว่าสถิติเหล่านั้นไม่ถูกต้อง

  ผู้ยิงประตูในระหว่างการแข่งขัน

  ในการเดิมพันว่าใครจะสามารถทำประตูได้ในระหว่างการแข่งขันนั้น จะไม่นับรวมถึงการยิงลูกเข้าประตูตัวเอง

  ทั้งนี้ ผู้เล่นทั้งหมดที่เข้าร่วมในการแข่งขันจะถือว่าเป็นผู้แข่งขัน

  หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เล่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ยิงประตูได้ การเดิมพันทั้งหมดที่เกี่ยวกับผู้เล่นที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จะถือว่ายังคงใช้ได้อยู่

  หากการแข่งขันไม่เสร็จสิ้นภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะแม้ว่าจะมีผู้เล่นที่ได้ทำประตูแล้วก็ตาม

  จะทำการตัดสินการเดิมพันโดยอ้างอิงจากภาพในโทรทัศน์ และ สถิติที่นำเสนอโดยสมาคมผู้สื่อข่าว เว้นแต่จะมีหลักฐานที่ชัดเจนแสดงว่าสถิติเหล่านั้นไม่ถูกต้อง

  การเดิมพันเป็นในช่วงเวลา

  จะทำการชำระเงินการเดิมพันโดยอิงอยู่กับเวลาที่ทำประตูที่ประกาศในโทรทัศน์ หากไม่มี ให้ใช้เวลาในเกมการแข่งขันแทน
  การชำระเงินในการเดิมพันจะอิงอยู่กับเวลาที่ลูกบอลข้ามเส้นประตู และไม่ใช่เวลาที่ทำการเตะ

  การชำระเงินในการเดิมพันการเตะมุมก็จะอิงอยู่กับเวลาที่เตะมุมจริง ไม่ใช่เวลาที่กรรมการให้ทำการเตะมุม

  ตลาด Interval

  ตลาดจะตัดสินตามเวลาเป้าหมายที่ประกาศโดยทีวี หากไม่สามารถใช้งานได้จะมีการพิจารณาเวลาตามนาฬิกาการแข่งขัน ตลาดเป้าหมายจะตัดสินตามเวลาที่ลูกบอลข้ามเส้นไม่ใช่เวลาที่มีการเตะ ตลาดช่วงเวลาของการเตะมุมจะตัดสินตามเวลาที่เตะเข้ามุมและไม่ใช่เวลาที่ยอมรับหรือได้รับการเตะมุม

  การเดิมพันตลาด Intervalจะตัดสินตามเวลาที่แสดงบัตรไม่ใช่เวลาที่มีการละเมิด

  ส่วนนอกจะตัดสินตามเวลาที่ผู้ตัดสินตัดสิน กฎนี้จะนำไปใช้กับสถานการณ์ผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) ใด ๆ ตลาดการลงโทษจะตัดสินตามเวลาที่ผู้ตัดสินตัดสิน กฎนี้จะนำไปใช้กับสถานการณ์ผู้ตัดสินวิดีโอ (VAR) ใด ๆ บทลงโทษที่ได้รับ แต่ไม่ได้นำมาพิจารณาจะไม่ถูกพิจารณา สำหรับตลาดช่วงเวลา 5 นาที 15 นาทีที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา 41-45 / 31-45 เหตุการณ์ (เป้าหมายมุม) ในการบาดเจ็บเพิ่มหรือเวลาหยุดการแข่งขันจะถูกนำมาพิจารณา กิจกรรมจะต้องเกิดขึ้นระหว่าง 0:00 น. - 09:59 น. ในช่วง 10 นาทีแรก (เช่นช่วงเวลา 11 ถึง 20 นาทีคือ 10:00 น. - 19:59 น.) ระยะเวลา 10 นาทีที่กำหนดจะต้องทำให้เสร็จสิ้นเพื่อให้การเดิมพันมีผล (เว้นแต่จะมีการกำหนดผลลัพธ์ของตลาดนั้นโดยเฉพาะ)


  ต่อให้ (เอเชียน แฮนดิแคป)

  โดยปกติแล้วเมื่อคุณวางเดิมพันผลฟุตบอล คุณจะเลือกระหว่างชนะ แพ้ หรือเสมอ เมื่อพูดถึงผลการแข่งขันแบบเต็มเวลา ต่อให้ จะตัดสิทธิ์การเสมอออก คุณจะมีตัวเลือกในการเดิมพันสองแบบ ได้แก่ เจ้าบ้านชนะ หรือ ทีมเยือนชนะ เราจะกำหนด "แต้มต่อ" ที่มีน้ำหนักซึ่งทำให้ทีมรองบ่อนได้เปรียบและเป็นที่โปรดปรานของแฮนดิแคป


  การเดิมพัน ต่อให้ มีอยู่หลายประเภท ตั้งแต่ครึ่งลูกถึงเต็มลูก สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของทีมมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่ก็ยังบอกด้วยว่าคุณจะเริ่มวางเดิมพันอย่างไร ผลลัพธ์และเดิมพัน ต่อให้ อาจหมายถึงการชนะเดิมพันของคุณโดยสิ้นเชิง การได้รับเงินวางเดิมพันคืนทั้งหมด (Push) ชนะครึ่งหนึ่งแล้วรับเงินวางเดิมพันคืนครึ่งหนึ่งของคุณกลับไป (Half Win) การสูญเสียครึ่งหนึ่งของเงินวางเดิมพันของคุณและรับอีกครึ่งหนึ่งกลับไป (Half Lose) หรือแพ้

  เอเชียนแฮนดิแคปจะปรากฏในเว็บไซต์แบบนี้:


  ด้านล่างคือตัวอย่างบางส่วนของ ต่อให้ แต่ละประเภทพร้อมกับสถานการณ์ของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการวางเดิมพันของคุณซึ่งขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ

  ต่อให้ 0.5/1.0

  หากคุณดูข้อมูลตามปรากฏนี้ เกมจะเริ่มต้นด้วยคะแนน 0.75 (ต่อให้ 3/4 ลูก) ทีมรองบ่อนมีความได้เปรียบครึ่งควบลูก
  ตัวอย่าง - Newcastle United +0.5/+1 Vs Arsenal FC -0.5/-1


  คุณเดิมพัน Newcastle United จะชนะที่  +0.5/+1  ต่อให้

  • หาก Newcastle United ชนะ คุณก็จะชนะเดิมพัน
  • หากแมทช์เสมอ คุณจะได้เงิน คุณชนะเดิมพันเนื่องจากการนำครึ่งควบลูก
  • หาก Arsenal FC  ชนะเกมหนึ่งลูก คุณจะเสียเงินวางเดิมพันของคุณครึ่งนึง แล้วอีกครึ่งนึงจะกลับคืนไป (Half Lose)
  • หาก Arsenal FC  ชนะเกม สองลูกหรือมากกว่า คุณจะเสียเดิมพันไป


  ในขณะเดียวกัน หากคุณเดิมพัน Arsenal FC จะชนะที่ -0.5/-1 ต่อให้

  • หาก Arsenal FC  แพ้ คุณจะเสียเดิมพันไป
  • หากแมทช์เสมอ คุณเสียเดิมพันเนื่องจากครึ่งควบลูก
  • หาก Arsenal FC ชนะหนึ่งลูก เงินเดิมพันของคุณครึ่งนึงจะกลับคืนไป และอีกครึ่งนึงจ่ายค่าอัตราต่อ (Half Win)
  • หาก Arsenal FC ชนะ สองลูกหรือมากกว่า คุณก็จะชนะเดิมพัน


  ต่อให้ -1
  ในเคสนี้ เกมที่ชื่นชอบเริ่มต้นด้วย ต่อให้ แบบเต็มลูกเดียว เนื่องจากทีมรองบ่อนเสียเปรียบทั้งลูก มีความเป็นไปได้ที่ว่าเงินเดิมพันคุณจะถูกคืนท้งหมด(ดูในตัวอย่าง):
  ตัวอย่าง - โมเตน่า เอฟซี -1 Vs ยูเอสดี กลาสเซ่  +1  คุณเดิมพัน โมเตน่า เอฟซี จะชนะที่  -1 ต่อให้

  • หาก โมเตน่า เอฟซี ชนะ สองลูกหรือมากกว่า คุณจะชนะเดิมพัน (ตามที่ -1 ต่อให้ ครอบเอาไว้)
  • หาก โมเตน่า เอฟซี ชนะ หนึ่งลูก จะคืนเงินเดิมพันของคุณ
  • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณจะเสียเดิมพันไป
  • หาก ยูเอสดี กลาสเซ่  ชนะ คุณจะเสียเดิมพันไป

  ในขณะเดียวกัน คุณเดิมพัน แอตเลติโก มาดริด จะชนะที่ +1 ต่อให้

  • หาก ยูเอสดี กลาสเซ่  ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
  • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณก็จะชนะเดิมพันเนื่องจากได้เปรียบหนึ่งลูก
  • หาก ยูเอสดี กลาสเซ่  แก้เพียงลูกเดียว คุณจะได้เงินเดิมพันคืนไป (ทั้งนี้เพราะล้างผลการได้เปรียบลูกเดียวไป)
  • หาก โมเตน่า เอฟซี ชนะ สองลูกหรือมากกว่า คุณจะเสียเดิมพันไป(ครอบเอาไว้ให้ได้เปรียบแค่ลูกเดียว)


  ต่อให้ 0/0.5
  ด้วยจำนวน ต่อให้ นี้ ทีมรองบ่อนจะได้เปรียบควบลูก:
  ตัวอย่าง - Manchester United 0/+0.5 Vs Chelsea FC 0/-0.5


  คุณเดิมพัน Manchester United จะชนะที่ 0/+0.5 ต่อให้

  • หาก Chelsea FC ชนะ คุณจะเสียเดิมพัน
  • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณได้เปรียบควบลูก หมายความว่าคุณจะได้รับเงินเดิมพันครึ่งนึงกลับไปและอีกครึ่งนึงจ่ายค่าอัตราต่อ (Half Win)
  • หาก Manchester United  ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน


  ในขณะเดียวกัน คุณเดิมพัน Chelsea FC จะชนะที่ 0/-0.5 ต่อให้

  • หาก Chelsea FC  ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
  • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณเสียเปรียบควบลูก หมายความว่าคุณจะเสียเงินเดิมพันครึ่งนึงและได้รับคืนอีกครึ่งนึง (Half Lose)
  • หาก Manchester United คุณจะเสียเดิมพัน


  ต่อให้ 0.5
  ด้วยจำนวน ค่าต่อให้ นี้ ทีมรองบ่อนจะได้เปรียบครึ่งลูก การเดิมพันด้วยจำนวนนี้จะลบความเป็นไปได้ของเงินเดิมพัน (หรือส่วนเดิมพัน) ที่จะถูกคืนไป:
  Example - Chelsea +0.5 Vs วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ -0.5
  คุณเดิมพัน แอตเลติโก พาราเนนเซ่ พีอาร์ จะชนะที่ 0.5 ต่อให้

  • หาก แอตเลติโก พาราเนนเซ่ พีอาร์  ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
  • หาดแมทช์ออกมาเสมอ คุณจะชนะเดิมพันเนื่องจะได้เปรียบครึ่งลูกI
  • หาก วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ ชนะ คุณจะเสียเดิมพัน


  ในชณะเดียวกัน คุณเดิมพัน วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ จะชนะที่ -0.5 ต่อให้

  • หาก วาสโก ดา กาม่า อาร์เจ ชนะ คุณจะชนะเดิมพัน
  • หากแมทช์ออกมาเสมอ คุณจะเสียเดิมพันเนื่องจากเสียบเปรียบ -0.5 ต่อให้
  • หาก แอตเลติโก พาราเนนเซ่ พีอาร์  ชนะ คุณจะเสียเดิมพัน

  ข้อมูลเพิ่มเติมใน ต่อให้

  บางครั้งการแข่งขันจะมีการแข่งขันเพียงพอที่จะมี ต่อให้ จำนวน "0" ผลการเดิมพันมีผลแบบเดียวกับตลาด 'Draw no Bet' ซึ่งการเลือกทีมใดจะชนะจะส่งผลให้การเดิมพันของคุณชนะตามผลที่คุณเลือก ในกรณีที่เสมอ จะคืนเงินเดิมพันของคุณทั้งหมด
  นอกจากนี้คุณยังอาจเห็น จำนวนที่ 'มากกว่า' จำนวนที่ยกตัวอย่างมาในบางแมทช์ เช่น 1.75, 2.25 ฯลฯ มันเป็นจำนวนควบและครึ่งควบ ซึ่งทีมตัวเต็ง/ทีมรองบ่อนจะได้ ต่อให้/การได้เปรียบ หลักการของการทำงานของผลลัพธ์เหล่านี้เหมือนกับการทำงานในตัวอย่างข้างต้น


  2. เทนนิส

  ในกรณีของการเลิกเล่น และ มีเอาชนะของผู้เล่นคนใดก็ตาม การเดิมพันที่ยังไม่ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ


  ในกรณีที่มีความล่าช้า (ฝนตก ความมืด...) นั้น การเดิมพันจะถือว่ายังไม่สิ้นสุด และจะยังดำเนินต่อไปเมื่อการแข่งขันได้เริ่มขึ้นใหม่

  ถ้ากรรมการมีการตัดแต้มแล้ว การเดิมพันทั้งหมดในเกมนั้นก็จะยังคงอยู่


  ในกรณีที่การแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่ คะแนน/เกมส์ จะคำนวณเสร็จสิ้นนั้น ให้ถือว่า คะแนน/เกม เป็นโมฆะ


  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าหากการเดิมพันเปิดด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  ถ้ามีการแสดงผู้เล่น/ทีม ที่ไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าผู้เล่นเลิกเล่น ถือว่าการเดิมพันที่ยังไม่ประกาศเป็นโมฆะ


  หากแข่งขันมีการตัดสินใจด้วยไทเบรคแล้ว จะถือว่าเป็นเซ็ตที่ 3


  ทุกไทเบรก หรือ การแข่งขันที่มีไทเบรก นับเป็น 1 เกม


  3. บาสเกตบอล

  ตลาดจะไม่พิจารณาการทดเวลาเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

      1. ใครทำคะแนนx คะแนน? (รวมทั้งการต่อเวลา) -ถ้าการแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่จะถึงคะแนนx คะแนน ก็ถือว่าการเดิมพันนี้เป็นโมฆะ (ยกเลิก)

      2. ทีมใดจะชนะการแข่งขันที่ x คะแนน? (รวมทั้งการต่อเวลา) –ถ้าการแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่จะถึงคะแนน x คะแนน จะถือว่าการเดิมพันนี้เป็นโมฆะ (ยกเลิก)

      3. จะมีการต่อเวลาหรือไม่? – จะมีการชำระเงินในส่วนของผลการเดิมพัน เมื่อสิ้นสุดเวลาแล้วผลออกมาเป็นเสมอ โดยไม่คำนึงถึงว่ามีการต่อเวลาหรือไม่

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการแข่งขันหยุดชะงักลงหรือเลื่อนและไม่กลับมาแข่งใหม่ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากวันที่แข่งขันครั้งแรกแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  ถ้ามีการเสนอราคาต่อรองไม่ตรงกับเวลาการแข่งขันที่ถูกต้อง (มากกว่า 2 นาที) แล้วเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ
  ถ้าการเดิมพันเปิดด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องอันส่งผลกระทบที่ต่อราคา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ
  ในกรณีที่การแข่งขันไม่ได้จบลงด้วยคะแนนที่เสมอกัน แต่มีการเล่นต่อเวลาเพื่อให้การแข่งขันมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการต่อรอง ก็มีการชำระเงินตามผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดเวลาปกติ


  4. อเมริกันฟุตบอล

  เว้นแต่ว่ามีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น การเดิมพันก่อนเกมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลจะมีการกำหนดบนพื้นฐานของผลการแข่งขันหลังจากการต่อ (เกิน) เวลา ทั้งนี้ไม่ได้ใช้กับการเดิมพันแบบสดๆ ที่จะมีการชำระเงินในการเดิมพันทั้งหมดหลังจากเวลาปกติเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  ในกรณีที่มีความล่าช้า (ฝนตก ความมืด...)นั้น การเดิมพันที่ยังไม่สิ้นสุด และ จะยังคงดำเนินต่อไปในทันทีที่การแข่งขันเริ่มขึ้นใหม่

  กฎการชำระเงินและยกเลิก

  ถ้าหากการเดิมพันเปิดด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อราคาแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  ถ้ามีการเสนอราคาต่อรองไม่ตรงกับเวลาการแข่งขันที่ถูกต้อง (มากกว่า 89วินาที) แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้ามีการแสดงคะแนนที่ไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะสำหรับกรอบเวลานั้น

  ถ้าการเดิมพันเปิดด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อราคา เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ
  ในกรณีที่การแข่งขันมีการยกเลิก หรือเลื่อนออกไปนั้น จะถือว่าการเดิมพันทั้งหมดเป็นโมฆะเว้นแต่ยังคงมีการแข่งขันในกำหนดการประจำสัปดาห์เดียวกันของNFL (วันพฤหัสบดี – วันพุธเวลาสนามกีฬาท้องถิ่น)
  ถ้ามีการแสดงชื่อทีมไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  5. ฮ็อกกี้น้ำแข็ง

  การเดิมพันทั้งหมดจะมีขึ้นในเวลาปกติ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุมาเป็นพิเศษ

  ถ้าการแข่งขันมีการหยุดชะงัก และ ทำการแข่งขันต่อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การชำระเงินของการเดิมพันจะขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันผลสุดท้ายเป็นเกณฑ์ มิฉะนั้น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ลงมติจะถือว่าเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ ในขณะที่ได้มีการทำประตูและมีการลงโทษเกิดขึ้นแล้ว: การทำประตูและการลงโทษแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  ถ้ามีการเสนอราคาต่อรองไม่ตรงกับเวลาการแข่งขันที่ถูกต้อง (มากกว่า 2 นาที) เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้ามีการใส่คะแนนผิด การเดิมพันทั้งหมดจะถูกยกเลิกในขณะที่มีการแสดงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง
 ถ้าการแข่งขันมีการหยุดชะงัก หรือเลื่อนออกไป และ ไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากวันที่เริ่มแข่งขันแล้ว การเดิมพันก็จะถือเป็นโมฆะ


  6. เบสบอล

  พิชเชอร์ผู้เริ่มเล่น ไม่ได้มีผลต่อการเสนอวางเดิมพันแต่อย่างใด การเดิมพันก่อนการแข่งขันทั้งหมดได้ รวมในส่วนของเอ็กซ์ตร้าอินนึ่งไว้แล้ว เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นทั้งนี้ไม่ได้ใช้กับการเดิมพันแบบสดๆซึ่งมีการชำระเงินของการเดิมพันทั้งหมดหลังจากเวลาปกติเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  1. ทีมใดชนะการแข่งขันที่x คะแนน?- ถ้าอินนิ่งสิ้นสุดก่อนได้คะแนน x คะแนน (รวมเอ็กซ์ตร้าอินนิ่ง) แล้วการเดิมพันนี้จะถือเป็นโมฆะ (ยกเลิก)

  2. ใครทำคะแนนได้x คะแนน - ถ้าอินนิ่งสิ้นสุดก่อนได้คะแนน x คะแนน (รวมเอ็กซ์ตร้าอินนิ่ง) แล้ว การเดิมพันนี้จะถือเป็นโมฆะ (ยกเลิก)

  ชื่อของการเดิมพันไม่ได้สะท้อนความหมายที่แท้จริงที่ใช้ในกีฬาเบสบอล กรุณาดูที่คำอธิบายต่อไปนี้สำหรับเงื่อนไขแท้จริงที่ใช้ในกีฬาเบสบอล:

  ชื่อของการเดิมพัน:

      • ระยะเวลา

      • การต่อเวลา (โอที)

      • คะแนน

      • ช่วงพักครึ่ง

  ศัพท์ที่ใช้ในเบสบอล:

      • อินนิ่ง

      • เอ็กซ์ตร้า อินนิ่ง

      • รันส์

      • ผลหลังจากฮาฟอินนิ่งที่ 9


  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขัน ณ เวลาหนึ่งเวลาใดแล้ว การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ ยกเว้นเกมที่มีการแข่งขันใหม่ภายใน 48 ชั่วโมงข้างหน้า เช่น ส่วนหนึ่งของ double-header

  ถ้าการแข่งขันมีการหยุดชะงัก หรือยกเลิก และจะไม่แข่งขันต่อในวันเดียวกันแล้ว การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ


  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้อง หรือสถานะการแข่งขันที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อราคาต่อรองแล้ว เราสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  7. แฮนด์บอล

  ทีมใดจะชนะการแข่งขันไปด้วย x คะแนน? – ถ้าการแข่งขันสิ้นสุดลงก่อนที่จะถึง x คะแนนแล้ว การเดิมพันนี้ถือว่าเป็นโมฆะ (ยกเลิก) (รวมทั้งการต่อเวลา)


  การเดิมพันทั้งหมดใช้สำหรับการแข่งขันในเวลาปกติเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  ถ้าการแข่งขันไปจนถึงการยิงประตู7 เมตรแล้ว; การเดิมพัน "ใครทำคะแนน x คะแนน?” และ "ทีมใดจะชนะการแข่งขันไปที่ X คะแนน" จะถือเป็นโมฆะ

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการแข่งขันถูกขัดจังหวะ หรือเลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)
  
 ถ้ามีการเสนอราคาต่อรองที่ไม่ตรงกับเวลาในการแข่งขัน (มากกว่า 3 นาที) แล้วเราขอสงวนสิทธิ์ให้การเดิมพันเป็นโมฆะ
 ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  8. วอลเลย์บอล

  การเดิมพันทั้งหมดใช้สำหรับการแข่งขันในเวลาปกติเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  ในกรณีที่การแข่งขันไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ การเดิมพันที่ยังไม่ตัดสินจะถือว่าเป็นโมฆะ


  Golden set จะไม่ได้รับทำการพิจารณาในกรณีใดๆของการเดิมพันที่กล่าวนี้

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ (การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)
  
ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ การตัดคะแนนอย่างเป็นทางการจะนำมาพิจารณาสำหรับการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินแล้วจะไม่ถูกพิจารณาสำหรับการตัดคะแนนแต่อย่างใด 


  9. วอลเลย์บอลชายหาด

  การเดิมพันทั้งหมดใช้สำหรับการแข่งขันในเวลาปกติเท่านั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

  ในกรณีที่การแข่งขันไม่เสร็จสิ้นนั้น การเดิมพันที่ยังไม่ตัดสินจะถือว่าเป็นโมฆะ

  Golden set จะไม่ได้ทำการพิจารณาในกรณีใดๆของการเดิมพันที่กล่าวนี้

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ
(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)
   ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าทีมมีการถอนตัว การเดิมพันทั้งหมดที่ยังไม่ได้ตัดสินจะถือว่าเป็นโมฆะ


  การตัดคะแนนอย่างเป็นทางการจะนำมาพิจารณาสำหรับการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมด ทั้งนี้การเดิมพันที่มีการตัดสินแล้วจะไม่นำเอาการตัดคะแนนมาพิจารณา


  10. ฟุตซอล

  การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้น เวลาพักครึ่ง การเดิมพันครึ่งแรก นช่วงต่อเวลา และการยิงลูกโทษ) ใช้สำหรับในเวลาปกติเท่านั้น
 ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันที่เปิดทั้งหมดจะทำการตกลงด้วยผลการแข่งขันสุดท้าย

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  หากยังมีการเปิดรับการเดิมพันอยู่เมื่อเหตุการณ์ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว: การยิงเข้าประตู ได้ใบแดง หรือ ใบเหลือง-แดง และ มีการลงโทษเกิดขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  หากมีการเปิดการเดิมพันมาด้วยการให้ใบแดงไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  หากมีการเสนอราคาต่อรองที่ไม่ตรงกับเวลาในการแข่งขัน (มากกว่า 3 นาที) เราขอสงวนสิทธิ์ให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  หากมีการใส่คะแนนที่ไม่ถูกต้อง การเดิมพันทั้งหมดจะทำการยกเลิกในเวลาที่มีการแสดงคะแนนที่ไม่ถูกต้อง

  หากการแข่งขันถูกขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขัน การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  หากชื่อทีมหรือประเภทถูกแสดงอย่างไม่ถูกต้อง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  11. แบดมินตัน

  ในกรณีที่การแข่งขันไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันที่ยังไม่ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากวันที่เริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะถือเป็นโมฆะ
(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าทีมมีการถอนตัว การเดิมพันทั้งหมดที่ยังไม่ได้ตัดสินจะถือว่าเป็นโมฆะ


  หากมีการแสดงชื่อถ้าผู้เล่น/ทีม อย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  การตัดคะแนนอย่างเป็นทางการจะนำมาพิจารณาสำหรับการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมด ทั้งนี้การเดิมพันที่มีการตัดสินแล้วจะไม่ถูกพิจารณาสำหรับการตัดคะแนนแต่อย่างใด


  12. รักบี้ยูเนียน + ลีก

  การเดิมพันทั้งหมด (ยกเว้นพักครึ่ง การเดิมพันครึ่งแรกของการแข่งขัน ช่วงต่อเวลา และ การยิงลูกโทษ) ใช้สำหรับในเวลาปกติเท่านั้น
 ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ และ ทำการแข่งขันต่อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันที่เปิดให้มีจะทำการตกลงโดยใช้ผลการแข่งขันสุดท้าย ไม่อย่างนั้นแล้วการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดให้ถือเป็นโมฆะ


  เวลาปกติ 80 นาที: การเดิมพันขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันเมื่อสิ้นสุดการเล่นในเวลา 80 นาทีเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งรวมถึงเวลาในการทดบาดเจ็บ หรือ การหยุดเวลา แต่ไม่รวมการต่อเวลาพิเศษ เวลาที่ใช้ในการยิงลูกโทษหรือ การทำประตูได้ก่อนในเวลาพิเศษ

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่เมื่อเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นแล้ว: การเปลี่ยนแปลงคะแนน หรือ ใบแดง เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้ามีการเปิดการเดิมพันด้วยการไม่ได้ให้ใบแดง หรือ การให้ใบแดงที่ไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้ามีการเสนอราคาต่อรองที่ไม่ตรงกับเวลาในการแข่งขัน (มากกว่า 2นาที) แล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  
ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากวันที่เริ่มต้นการแข่งขันแล้ว(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  การเดิมพันจะเป็นโมฆะ

  ถ้าชื่อทีมหรือประเภทที่ได้มีการแสดงอย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  13. ดาร์ท

  ในกรณีที่การแข่งขันไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันที่ยังไม่ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าผู้เล่น/ทีม ได้แสดงออกมาอย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าการแข่งขันไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ


  การนับเป้าเป็นเป็นการเช็คที่มีสีแดง


  14. สนุกเกอร์

  ในกรณีที่ผู้เล่นเลิกเล่น หรือ ขาดคุณสมบัติในการเล่น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ

  หากมีการวางลูกสนุกเกอร์ใหม่ การเดิมพันจะยังคงอยู่หากมีการลงเดิมพันผลก่อนการวางลูกใหม่

  จะไม่มีการฟาล์วหรือให้ลูกฟรีใดๆในการเดิมพันผลจากลูกที่เป็นสี

  ในกรณีที่มีการเริ่มต้นเฟรมแต่ยังดำเนินไปไม่เสร็จสิ้นนั้น เฟรมทั้งหมดที่เดิมพันจะถือเป็นโมฆะ ยกเว้นแต่ผลการแข่งขันที่ได้มีการกำหนดไว้แล้ว

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าหากการเดิมพันยังคงดำเนินอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อราคาต่อรอง เราขอสงวนสิทธิ์ให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  หากมีการแสดงผู้เล่น/ทีม อย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าการแข่งขันไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ


  15. เทเบิลเทนนิส

  ในกรณีที่การแข่งขันไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากวันที่เริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  หากมีการแสดงชื่อ ผู้เล่น/ทีม อย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  หากผู้เล่นเลิกเล่น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ


  การตัดคะแนนอย่างเป็นทางการจะนำมาพิจารณาสำหรับการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมด ทั้งนี้การเดิมพันที่มีการตัดสินแล้วจะไม่ถูกพิจารณาสำหรับการตัดคะแนนแต่อย่างใด


  16. โบลส์

  ในกรณีที่ผู้เล่นคนใดเลิกเล่นและ มีการเอาชนะจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดถือเป็นโมฆะ ทั้งนี้ถ้าการแข่งขันมีการหยุดชะงัก และ แข่งต่อภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากเวลาเริ่มต้นแข่งขันนั้นการเดิมพันที่เปิดอยู่จะตัดสินโดยใช้ผลการแข่งขันสุดท้าย นอกจากนี้ถือว่าการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดเป็นโมฆะ(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าผู้เล่น/ทีม ได้แสดงออกมาอย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าผู้เล่นเลิกเล่น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ


  17. คริกเก็ต ที20 + ODI

  ไม่ถือว่าการเดิมพันทั้งหมดเป็นซุปเปอร์โอเวอร์ (super overs)เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น


  Penalty runs ไม่ได้พิจารณาในการเดิมพันแบบโอเวอร์ (over) หรือ แบบดีลิเวิอร์รี่ใดๆ(delivery)(การเดิมพันสำหรับมัลทิเพิลโอเวอร์ (multiple overs) จะไม่นำมาพิจารณาสำหรับกฎนี้)

   • ยี่สิบ 20: โอเวอร์ที่กำหนดไว้ทั้งหมดต้องมีการเล่น สำหรับการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินเพื่อที่จะได้ทำการชำระเงินเว้นแต่อินนิ่งได้ผลสรุปตามธรรมชาติแล้ว

   • ODIs: อย่างน้อย 90% ของโอเวอร์ทั้งหมดที่จัดสรรสำหรับอินนิ่งต้องมีการเล่นในเวลาที่การเดิมพันมีการหยุด เพื่อทำการชำระเงินเว้นแต่อินนิ่งได้ผลสรุปตามธรรมชาติแล้ว

  ในกรณีที่สภาพอากาศมีผลกระทบต่อการแข่งขันนั้นให้ใช้วิธีการ duckworth lewis และการเดิมพันทั้งหมดจะมีการจ่ายเงินตามผลที่เป็นทางการของการแข่งขันที่กำหนด โดยกฎการแข่งขันที่เป็นทางการของหน่วยงานที่กำกับดูแล

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้ามีการยกเลิกการแข่งขันก่อนที่จะทำการเล่นใดๆแล้ว การเดิมพันทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะยกเว้นมีการแข่งขันเกิดขึ้นภายใน48 ชั่วโมงนับจากเวลาแข่งขันเริ่มต้นแรก


  ถ้าการแข่งขันเสมอกัน และกฎการแข่งขันอย่างเป็นทางการไม่ได้กำหนดผู้ชนะ; หรือ ถ้ากฎการแข่งขันกำหนดผู้ชนะโดยการโยนเหรียญหรือ การจับฉลากแล้ว การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ


  ในกรณีที่ การแข่งขัน (an over)ไม่เสร็จสมบูรณ์ การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดสำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะนี้ (specific over) ถือว่าเป็นโมฆะยกเว้น อินนิ่งได้ไปถึงข้อสรุปตามธรรมชาติของเกม เช่น การประกาศ ทุกทีมออกหมด (team all out) เป็นต้น


  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  18. สควอช

  ในกรณีที่การแข่งขันไม่เสร็จสิ้น การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

  กฎการชำระเงินและการยกเลิก

  ถ้าการแข่งขันมีการขัดจังหวะ หรือ เลื่อนออกไป และไม่มีการแข่งขันภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากวันที่เริ่มต้นการแข่งขันแล้ว การเดิมพันจะเป็นโมฆะ
(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  ถ้าการเดิมพันยังคงเปิดอยู่ด้วยคะแนนที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อราคาต่อรองแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ


  ถ้าผู้เล่น/ทีม ได้แสดงออกมาอย่างไม่ถูกต้องแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้การเดิมพันเป็นโมฆะ

  ถ้าผู้เล่นเลิกเล่นทำผิดกฎการแข่งขัน หรือถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันแล้ว การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดถือว่าเป็นโมฆะ


  การตัดคะแนนอย่างเป็นทางการจะนำมาพิจารณาสำหรับการเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมด ทั้งนี้การเดิมพันที่มีการตัดสินแล้วจะไม่นำเอาการตัดคะแนนมาพิจารณา


  ถ้ากรรมการทำการตัดคะแนนแล้ว การเดิมพันทั้งหมดในเกมนั้นจะยังคงมีผลอยู่


  19. กีฬาฤดูหนาว

  ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับการพิจารณาให้เริ่มการแข่งขัน ตามรายการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กฎเดทฮีท(Dead-heat) คือ การจ่ายเงินรางวัลจะแบ่งจ่ายตามจำนวนของผู้ชนะโดยคำนวณตามสัดส่วน

  การยกเลิกการแข่งขัน / การเลื่อนกำหนด

  หากรายการใดมีการยกเลิกเมื่อใดก็ตามการเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

  หากรายการเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันกีฬาเช่น การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว การเดิมพันทั้งหมดจะคงอยู่แม้ว่าการแข่งขันจะถูกเลื่อนออกไปตราบใดที่มีการจัดตารางแข่งขันอีกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดอย่างเป็นทางการ

  การแข่งขันที่ไม่ได้เล่นหรือถูกเลื่อนออกไปก่อนจะถือว่าเป็นโมฆะเว้นเสียแต่ว่าจะมีการเล่นภายใน 48 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มต้นที่ระบุไว้ นอกเสียจากว่ารายการนั้นๆเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาดังที่กล่าวมาข้างต้น

  ตัวต่อตัว

  การคาดการณ์ว่าคู่แข่งรายใดจะได้ตำแหน่งที่สูงที่สุด ผู้แข่งขันทุกคนต้องเริ่มต้นแข่งขันเพื่อลงเดิมพัน ในกรณีที่ผลครั้งที่สองถูกยกเลิก ผลจากกครั้งแรกจะถูกนำมาใช้ในการตัดสิน


  20. E-Sports


  ข้อบังคับทั่วไป

  การเดิมพัน eSports ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ตอนท้ายของแมทช์ เว้นแต่มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นหากการเสมอไม่ได้อยู่ในตัวเลือกที่ใช้งานได้ ระบบจะเพิ่มเวลาในการเล่นให้ ในกรณีที่เกม / การแข่งขันนั้นๆได้รับการประกาศว่าเป็นการเสมอแบบ "จนมุม" ในขณะที่การเสมอไม่ได้อยู่ในตัวเลือกที่ใช้งานได้ตามกฎของเกม การเดิมพันทั้งหมดจะยังมีผลต่อเมื่อมีการเล่นเกมอีกครั้งภายใน 48 ชั่วโมงเท่านั้น การชำระเงินทั้งหมดจะอิงตามผลลัพธ์ จากการแข่งขันอย่างเป็นทางซึ่งจะประกาศโดยผู้จัดการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับรายการแข่งขันนั้นๆ

  การแข่งขันที่ไม่ได้เล่นตามตาราง

  หากมีการสะกดชื่อของผู้เล่น / ทีมผิด การเดิมพันทั้งหมดจะยังคงอยู่ เว้นเสียแต่ว่าจะเห็นได้ชัดว่าผิดคนหรือผิดทีมจริงๆ หากผู้เล่นลงเล่นด้วยชื่อเล่นที่ไม่ถูกต้องหรือในบัญชีปลอม/รองในการแข่งขันแบบเป็นทางการ ผลลัพธ์จะยังคงมีผลใช้ได้อยู่นอกเสียจากว่าทางผู้จัดงานจะระบุว่าเป็นการละเมิดกฎการแข่งขัน

  การเดิมพันจะไม่ถูกยกเลิก ถึงแม้ว่าทีมกำลังเล่นอยู่กับสแตนอินหรือผู้ที่มาเล่นแทน หากทางผู้จัดงานการแข่งขันอนุญาต และมีผลการแข่งขันออกมาอย่างเป็นทางการการเดิมพันทั้งหมดจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ตามปกติ

  หากมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการแข่งขัน หรือเกมมีการเปลี่ยนแปลงการเดิมพันผู้ชนะในการแข่งขันนั้นๆจะได้รับเงินเดิมพันโดยอิงผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการตามที่ผู้จัดการแข่งขันได้ประกาศไว้ โดยการเดิมพันอื่นๆจะถือว่าเป็นโมฆะ

  การยกเลิก / การเลื่อนกำหนด

  ในกรณีที่ผลการแข่งขันถูกยกเลิก โดยผู้จัดการแข่งขันเนื่องจากเหตุการณ์ไม้คาดฝัน อย่างการโกงการเดิมพันทั้งหมดในการแข่งขันนั้นจะถือเป็นโมฆะและผู้เดิมพันจะได้รับเงินคืน

  หากการแข่งขันได้รับการประกาศ โดยองค์กรอย่างเป็นทางการว่าเป็นเกมที่มีผู้ชนะทันทีโดยไม่ต้องแข่งเพราะไม่มีคู่แข่ง (walkover win) การเดิมพันทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ

  หากทีมหรือผู้เล่นขอถอนตัวในระหว่างการแข่งขัน ผลลัพธ์เฉพาะจากเกมที่ผู้เล่น มีการเล่นเสร็จสมบูรณ์เท่านั้นจึงจะมีผลต่อการเดิมพันโดยจะใช้ผลการแข่งขันตามที่ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้น การเดิมพัน เช่น Match 2way, Match Handicap และ Match Totals ทั้งหมดนี้จะถือเป็นโมฆะจนกว่าการแข่งขันทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์

  การเดิมพันผลของทั้งลีก

  การเดิมพันผลการแข่งขันของทั้งลีกกลุ่มผู้เล่นหลายคนและการแข่งขัน ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งในตอนจบการแข่งขัน ขั้นตอนการคัดออกหรือการจัดอันดับของทีมและผู้เล่นจะถูกกำหนดเมื่อสิ้นสุดการแข่งขันที่กำหนดไว้

  เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้แบบอื่น การเดิมพันผลการแข่งขันของทั้งลีกถือว่าเป็นแบบการเดิมพันยังคงมีอยู่จะมีหรือไม่(All-inRun or not) เพราะฉะนั้นการเดิมพันจะคงอยู่กับทีมใดทีมหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ทำการแข่งขันจนเสร็จสมบูรณ์และถอนตัวหรือหรือสละสิทธิ์จากการแข่งขัน

  การเดิมพันแบบไลฟ์

  Counter Strike: Global Offensive

  สำคัญ

  หากการแข่งขันถูกขัดจังหวะหรือเลื่อนออกไปและไม่สามารถดำเนินการต่อได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการเริ่มต้นการแข่งขัน การเดิมพันที่ยังไม่ได้ตัดสินทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะ โดยที่การเดิมพันไม่ได้พิจารณาการต่อเวลานอกเสียจากว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  กฎการเดิมพันแบบไลฟ์และการยกเลิก

  1. รายการจะถูกตัดสินตามผลการประกาศอย่างเป็นทางการ

  2. หากการแข่งขันดังกล่าวไม่ถูกต้องเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลและถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ

  3. ในกรณีที่เป็น walkover หรือการสละสิทธิ์ รายการที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

  4. หากการแข่งขันไม่สามารถดำเนินไปจนเสร็จสมบูรณ์ได้ รายการที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

  5. หากต้องมีการแข่งขันอีกครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อหรือปัญหาทางเทคนิคที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เล่น รายการที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

  6. การแข่งขันที่มีการเล่นซ้ำจะถูกดำเนินการในอีกรูปแบบหนึ่ง

  7. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน maps ต่างออกไปจากที่ได้เสนอในการเดิมพัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลและถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ


  Dota 2

  สำคัญ

  หากการแข่งขันถูกขัดจังหวะหรือเลื่อนออกไปและไม่สามารถดำเนินการต่อได้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการเริ่มต้นการแข่งขัน การเดิมพันทั้งหมดที่ยังไม่ได้ตัดสินถือเป็นโมฆะ โดยที่การเดิมพันไม่ได้พิจารณาการต่อเวลานอกเสียจากว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น(การเดิมพันสามารถเป็นโมฆะก่อน 48 ชั่วโมงผ่านไป ในข้อตกลงระหว่างลูกค้าและ Sportsbet.io)

  กฎการเดิมพันแบบไลฟ์และการยกเลิก

  1. รายการจะถูกตัดสินตามผลการประกาศอย่างเป็นทางการ

  2. หากการแข่งขันดังกล่าวไม่ถูกต้องเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลและถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ

  3. ในกรณีที่เป็น walkover หรือการสละสิทธิ์ รายการที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ 4

  4. หากการแข่งขันไม่สามารถดำเนินไปจนเสร็จสมบูรณ์ได้ รายการที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

  5. หากต้องมีการแข่งขันอีกครั้งเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อหรือปัญหาทางเทคนิคที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เล่น รายการที่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจทั้งหมดจะถือว่าเป็นโมฆะ

  6. การแข่งขันที่มีการเล่นซ้ำจะถูกดำเนินการในอีกรูปแบบหนึ่ง

  7. หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน maps ต่างออกไปจากที่ได้เสนอในการเดิมพัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลและถือว่าการเดิมพันเป็นโมฆะ  21. ศิลปะต่อผู้ผสม (MMA)


  ตลาดทั้งหมดจะสรุปผลตามผลการแข่งล่าสุดเมื่อจบหารแข่งทันที  การอุทธรณ์ผลหรือการแก้ไขผลที่ตามมาจะไม่ถูกนำมาพิจารณาเพื่อจุดประสงค์ในการสรุปยอด

  การล้ม / เลื่อนแมทช์
  หากการต่อสู้ไม่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลใด ๆ ในวันที่กำหนด การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  หากนักสู้ทั้งสองฝ่ายใดไม่ตอบกระดิ่งในรอบถัดไป แล้วคู่ต่อสู้ของเขาจะถือว่าชนะในรอบก่อนหน้า หากมีการถอนตัวหรือเปลี่ยนตัวนักมวยที่เกี่ยวข้องการเดิมพันจะเป็นโมฆะ
  ในกรณีที่มีการต่อสู้ที่ประกาศว่าไม่มีการแข่งขันการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะ
  หากจำนวนรอบที่กำหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงก่อนการต่อสู้ การเดิมพัน“ ทั้งรอบ”,“ ผู้ชนะและรอบที่แน่นอน” และ“ วิธีการชนะ” จะถือเป็นโมฆะ

  ผู้ชนะ (ชนะการต่อสู้)
  ทายผลว่าคู่แข่งคนใดจะชนะการแข่งขัน ไม่มีตัวเลือกผลแข่งเสมอ
  สำหรับตลาดผู้ชนะที่ไม่มีการเลือกเสมอ การเดิมพันการเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะในกรณีที่มีการเสมอ (ซึ่งรวมถึงการต่อสู้ที่จบลงด้วยเสมอเสียงข้างมากหรือเสมอทางเทคนิค)

  1x2 (ผลการต่อสู้)
  ทายผลการแข่งขัน
  หากการต่อสู้จบลงด้วยการจับเสมอเสียงข้างมากหรือเสมอเทคนิคการจับสลากจะถูกตีเป็นการเลือกผู้ชนะ

  ทั้งหมด (สูง/ต่ำ)
  เดิมพันในรอบที่ผลการต่อสู้ถูกกำหนด

  สำหรับผลในการตัดสินซึ่งระบุครึ่งรอบที่เริ่มจาก 2 นาที 30 วินาทีของรอบนั้นจะกำหนดครึ่งหนึ่งเพื่อกำหนดสูงหรือต่ำ ดังนั้น 2.5 รอบจะเป็นสองนาทีและสามสิบวินาทีของรอบที่ 3 หากการต่อสู้จบที่ 2 นาที 30 วินาทีของรอบที่ 3 ผลการแข่งขันจะมีมากกว่า 2.5 รอบ

  วิธีการชนะ
  ทายผลวิธีที่จะตัดสินผลสรุปของการต่อสู้ การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินตามผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศไว้ การชนะโดยการขาดคุณสมบัติจะถูกนับตามการน็อคเอาท์ / การน็อคเอาท์ทางเทคนิค สำหรับผลของตลาดวิธีการชนะ, KO จะรวมผลต่อไปนี้

 • ผู้ตัดสินหยุดการประท้วงในขณะที่ผู้ต่อสู้ฝ่ายใดฝ่ายนึงหรือทั้งสองฝ่ายยืนนิ่งประท้วง
 • ผู้ตัดสินหยุดการประท้วงเนื่องจากการนัดหยุดงานในขณะที่นักสู้ทั้งคู่หรือทั้งคู่ต่อสู้อยู่บนแคาวา
 • หยุดโดยแพทย์
 • หยุดโดยทีมนักสู้/ผู้ดูแลมุมนักสู้
 • นักสู้ถอนตัวเนื่องจากการบาดเจ็บ
 • ชนะโดยขาดคุณสมบัติ

 • สำหรับผลของตลาดวิธีการขนะ มีผลดังต่อไปนี้

 • ผู้ตัดสินหยุดเนื่องจากการเคาะออก
 • ผู้ตัดสินหยุดเนื่องจากการส่งผลทางเทคนิค
 • นักสู้ยอมแพ้ด้วยวาจา (รวมถึงการส่งด้วยวาจาซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการสไตรค์)


  ผู้ชนะ&รอบที่แน่นอน

  ทายผลรอบที่คุณเลือกว่าจะชนะการต่อสู้ การเดิมพันในผู้ชนะและรอบที่แน่นอนสำหรับนักสู้ที่จะชนะโดย KO, TKO, การขาดคุณสมบัติหรือการยอมแพ้ในระหว่างรอบนั้นหรือเพื่อตัดสินโดยการตัดสิน ในกรณีที่นักสู้ไม่ตอบกระดิ่งในรอบต่อไปให้ถือว่าคู่ต่อสู้ของเขาชนะการแข่งขันในรอบก่อนหน้า ในกรณีที่มีการตัดสินทางเทคนิคก่อนสิ้นสุดการต่อสู้การเดิมพันทั้งหมดจะตัดสินโดยการตัดสินและการเดิมพันรอบจะถือเป็นเดิมพันแพ้

  การต่อสู้จะนานไหม?
  ทายผลว่าการต่อสู้จะตัดสินก่อนจำนวนรอบที่กำหนด
  ในกรณีที่มีการตัดสินใจทางเทคนิคเพื่อสรุปผลในการตัดสินการต่อสู้จะถือว่าไม่นาน • พนันล็อตโต้


  พนันล็อตโต้คืออะไร?


  1. การพนันล็อตโต้ เกี่ยวข้องกับการเดิมพันผลสลากกินแบ่ง คุณสามารถเลือกตัวเลขได้เช่นเดียวกับที่เวลาคุณซื้อล็อตเตอรี่ ยกเว้นแต่ว่า ในกรณีล็อตโต้ คุณกำลังเดิมพันตัวเลขที่จะถูกจับขึ้นมา คุณจะไม่ได้รับตั๋วสลากเช่นเดียวกับการจับสลากจริง แต่หากตัวเลขในการเดิมพันของคุณตรงกับชุดตัวเลขที่ชนะ คุณจะได้รับเงินรางวัลตามที่แจ้งในการจับสลากที่เกิดขึ้นจริง
  2. ฉันจะได้รับตั๋วสลากจริงๆ หรือไม่? ไม่ คุณจะไม่ได้รับตั๋วสลากจริงเหมือนกับที่คุณทำเมื่อซื้อตั๋วในการจับสลากจริงๆ แต่คุณจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อ ซึ่งรวมถึงรายละเอียดการเดิมพันของคุณและหมายเลขใบเสร็จ
  3. ตลาดการพนันล็อตโต้มีเวลาปิดรับการเดิมพันเมื่อไหร่? ตลาดการพนันล็อตโต้ของเราจะปิดลงประมาณสองชั่วโมงก่อนการจับรางวัล ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดการเดิมพันของคุณ คุณสามารถเลือกซื้อล่วงหน้าได้มากกว่าหนึ่งสัปดาห์ เดิมพันของคุณจะถูกวางไว้ในแต่ละสัปดาห์เป็นจำนวนสัปดาห์ตามที่คุณเลือก
  4. ฉันสามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกการเดิมพันล็อตโต้ได้ก่อนที่จะมีการจับสลากอย่างเป็นทางการหรือไม่? เป็นที่น่าเสียดายที่การเดิมพันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้หลังจากที่ทำการซื้อไปแล้ว ดังนั้น ก่อนที่คุณจะวางเดิมพันโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดถูกต้อง
  5. การจับสลากพื้นฐานมีความหมายว่าอะไร? การจับสลากที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ Sportsbet.io เป็นไปตามการจับสลากที่เกิดขึ้นจริงของผู้ประกอบการจับสลาก โดยการเดิมพันที่ Sportsbet.io จึงถือว่าคุณกำลังวางเดิมพันเกี่ยวกับผลการจับสลากที่เกิดขึ้นจริง 


  รางวัลและการจ่ายเงิน


  1. ฉันสามารถจะชนะได้อย่างไร? คุณสามารถชนะได้โดยการจับคู่ตัวเลขเช่นเดียวกับการจับสลากแบบดั้งเดิม หากต้องการชนะรางวัลแจ็คพ็อต คุณต้องมีตัวเลขที่ตรงกับตัวเลขทั้งหมดที่อยู่ด้านบนของตารางรางวัล สำหรับส่วนที่เหลือของตารางรางวัล โปรดไปที่หน้า Lotto เนื่องจากกฎของแต่ละล็อตโต้จะมีความแตกต่างกันออกไป
  2. รางวัลสูงสุดมีมูลค่าเท่าไหร่? รางวัลสูงสุดจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่แต่ละล็อตโต้ รางวัลแจ็คพ็อตบางรางวัลอาจมีมูลค่าถึงแสนล้าน
  3. รางวัลแจ็คพ็อตจะถูกคำนวณอย่างไรก่อนการจับสลาก? รางวัลแจ็คพอตจะถูกประมาณการเสมอ ทั้งนี้ เนื่องจากยอดรางวัลจะขึ้นอยู่กับปริมาณการขายสลากจริง ค่าประมาณการนี้จะถูกแถลงโดยผู้ดำเนินการจับสลาก ซึ่งเราจะนำไปใช้พร้อมกับประวัติเพื่อคำนวณว่าแจ็คพอตน่าจะเป็นเท่าไหร่ จะไม่มีการรับรองมูลค่าเงินแจ็คพอตที่แน่นอนเนื่องจากมันจะเป็นค่าประมาณการเสมอ
  4.  เงินรางวัลจะได้รับการรับประกันหรือไม่? ใช่ เรามีข้อตกลงกับผู้ให้บริการประกันภัยที่มีชื่อเสียงหลายราย ซึ่งรับประกันว่า รางวัลทั้งหมดจะได้รับการชำระเงินตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรา 
  5. ฉันจะรับรางวัลอย่างไร? การชนะเงินรางวัลสูงถึง 100mBTC จะถูกโอนไปยังกระเป๋าสตางค์ของคุณโดยอัตโนมัติ เงินรางวัลใด ๆ ที่สูงกว่านี้ จะต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทประกันภัย และโอนไปยังกระเป๋าสตางค์ Sportsbet.io ของคุณภายใน 48 ชั่วโมง
  6. จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่เคลมรางวัล? สิ่งที่ดีเกี่ยวกับการเดิมพันที่ Sportsbet.io คือ เมื่อคุณชนะ ซึ่งหมายความว่า ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียตั๋วหรือไม่ได้ขอรับรับรางวัล ส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าคุณได้รับรางวัลก่อนที่คุณจะรับรู้เสียอีก !
  7. ทำไมมูลค่ารางวัลในแต่ละสัปดาห์จึงไม่เท่ากัน? รางวัลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจับสลากชิงรางวัลระหว่างประเทศจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด และรางวัลคงก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งทำให้เกิดการกำไรและขาดทุน 


  ตลาดการพนัน


  ฉันสามารถเล่นการพนันล็อตเตอรี่ประเภทไหนบ้างที่ Sportsbet.io?
  เรามีการเดิมพันสองประเภท: การเดิมพันล็อตเตอรี่แบบ Single Line และ Syndicate Bets


  การเดิมพันล็อตเตอรี่แบบ Single Line คืออะไร?
  การเดิมพันล็อตเตอรี่แบบ Single Line คล้ายกับการซื้อตั๋วสลาก โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นการเดิมพันในผลของล็อตโต้ คุณเลือกหมายเลขของคุณเองหรือใช้เลือกตัวเลขแบบสำเร็จรูป (Quick Picks) ซึ่ง Quick Picks นี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวเลขที่มีอยู่รวมกัน และเพิ่มการเลือกทั้งหมดของคุณลงในรถเข็นของคุณแล้วชำระเงินเพื่อวางเดิมพันของคุณ


  ฉันจะวางเดิมพันล็อตเตอรี่แบบ Single Line ได้อย่างไร?


  หากต้องการวางเดิมพันในล็อตเตอรี่แบบ Single Bet คุณต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้:


  1. เลือกล็อตเตอรี่ที่คุณต้องการจะเข้าร่วมเล่นจากหน้า Games
  2. เลือกหมายเลขที่คุณต้องการจะวางเดิมพัน คุณสามารถที่จะเลือกตัวเลขด้วยตัวคุณเอง หรือเลือกปุ่ม 'Quick Picks' (ไอคอนรูปเต๋า) เพื่อที่จะเล่นกับชุดค่าผสมที่สร้างขึ้นแบบสุ่ม คุณสามารถเลือกใช้ ‘Quick Picks’ ได้หลายครั้งเพื่อเลือกหมายเลขจำนวน 1, 10 หรือ 15 ชุดที่สร้างขึ้นโดยการสุ่มล่วงหน้า
  3. เลือกวันที่การจับสลากจะเกิดขึ้น ล็อตเตอรี่บางตัวจะมีการจับสลากหลาย ๆ ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกที่จะเข้าร่วมเล่นได้ในวันเดียวหรือหลาย ๆ วัน เช่น หากวันนี้เป็นวันพุธ และมีตัวเลือกวันอังคารและวันศุกร์ การจับรางวัลที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นไปในวันศุกร์และวันอังคารตามลำดับ
  4. เลือกความถี่ของการเดิมพัน คุณสามารถเลือก 'ครั้งเดียว' ซึ่งหมายความว่า เล่นไลน์ที่เลือกไว้ในวันที่ได้เลือกไว้หนึ่งครั้ง (ดังนั้น ถ้าคุณเลือกวันอังคารและวันศุกร์ มันจะเล่นให้วันละครั้งในวันดังกล่าว) หรือ ‘รายสัปดาห์’ ซึ่งคุณจะต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับจำนวนการเล่นดังกล่าว และเราจะยังคงวางเดิมพันบนไลน์การจ่ายแบบเติมเงินเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์
  5. เพิ่มการเดิมพันลงในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณ
  6. ไป เช็คเอาท์ เพื่อยืนยันการเดิมพันของคุณ


  Syndicate Bet คืออะไร?
  การเดิมพันแบบ Syndicate Bet จะมีให้เล่นใน Sportsbet.io เร็ว ๆ นี้! Syndicates เป็นวิธีที่ดีในการได้รับโอกาสมากขึ้นในการชนะ สายล็อตเตอรี่ (จำนวนที่เลือก) จะถูกป้อนลงในพูลที่แบ่งออกเป็นหุ้น และคุณสามารถซื้อหนึ่งหุ้นหรือมากกว่า แต่ละกลุ่ม syndicate สามารถมีได้หลายสิบ หลายร้อย หรือหลายพันสาย ซึ่งหมายความว่า คุณมีโอกาสนับร้อยหรือหลายพันโอกาสที่จะชนะในแต่ละสัปดาห์ หากได้รับรางวัลใด ๆ ในสายในกลุ่ม คุณจะได้รับรางวัลเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ตัวอย่างเช่น หากมีหุ้น 10 หุ้นใน syndicate และคุณถือหนึ่งในนั้น คุณจะได้รับหนึ่งในสิบของเงินรางวัล (ดังนั้น รางวัล $1000 คุณจะได้รับ 100 เหรียญ) การซื้อหุ้นเพิ่มจะไม่เพิ่มโอกาสในการชนะ แต่ถ้าคุณชนะ คุณจะได้เงินรางวัลที่มากขึ้นตามจำนวนหุ้นที่ซื้อไว้


  ฉันจะวางเงินเดิมพัน Syndicate Bet ได้อย่างไร?


  หากต้องการวางเดิมพันในล็อตเตอรี่แบบ Syndicate bet คุณต้องทำตามขั้นตอน ดังนี้:


  1. เลือก syndicate ที่คุณต้องการจะเข้าร่วมเล่นจากหน้า Games
  2. เลือกจำนวนหุ้นที่คุณต้องการซื้อ คุณสามารถเลือกหนึ่งหรือหลายหุ้นก็ได้
  3. เลือกความถี่ของการเดิมพัน คุณสามารถเลือก 'หนึ่งครั้ง' ซึ่งหมายถึงการเล่นเดิมพัน syndicate ที่เลือกไว้สำหรับสัปดาห์เดียว (สำหรับจำนวนการเล่นที่เหลืออยู่ในกลุ่ม syndicate) หรือ รายสัปดาห์ ซึ่งคุณจะต้องชำระล่วงหน้าสำหรับจำนวนสัปดาห์ที่จะเล่น และเราจะยังคงวางเดิมพันต่อไปสำหรับการวางเดิมพันแบบจ่ายล่วงหน้าแบบเติมเงินเหล่านี้ในแต่ละสัปดาห์
  4. เพิ่มการเดิมพันลงในตะกร้าช้อปปิ้งของคุณ
  5. ไป เช็คเอาท์ เพื่อยืนยันการเดิมพันของคุณ


  ผลการออกรางวัล


  1. ฉันสามารถหาผลการจับสลากที่ผ่านมาได้ที่ไหน หากต้องการดูผลการออกรางวัลล่าสุด ให้ไปที่ เกมล็อตเตอรี่ ใดก็ได้จากหน้า Games เมื่อเกมโหลดเสร็จแล้ว คลิกไปที่ History (ประวัติ) จากแถบทางด้านบน จากหน้าดังกล่าว คุณจะเห็นประวัติการซื้อและที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด
  2. จะมีการแจ้งผลการออกรางวัลเมื่อไหร่? การออกรางวัลสลากส่วนใหญ่จะถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์หรือทางอินเตอร์เน็ต และทันทีที่เราได้รับผลลัพธ์จากผลการดำเนินงาน เราจะตรวจสอบและเผยแพร่ผลงานเหล่านั้น การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมง โดยปกติแล้ว จะมีการคำนวณยอดเงินรางวัลที่ต้องจ่ายในการจับสลากที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ควรใช้เวลาเกิน 48 ชั่วโมง  กฎการแข่ง

  ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

  "Acceptor" ดูที่การรับครั้งสุดท้าย

  "All-clear" เคลียร์ทั้งหมดหมายถึงผู้ดูแลการแข่งถือว่าลำดับการแข่งม้าที่กำลังจบลงนั้นถูกต้อง และเดิมพันนั้นสามารถถูกจ่ายออกได้ นอกจากนี้ยังหมายความว่าไม่มีการประท้วงหรือคัดค้านของม้าใด ๆ ในการแข่งขัน รวมทั้งน้ำหนักถูกต้อง

  "All-in" ข้อเสนอการเดิมพันที่ไม่มีการคืนเงินให้สำหรับการขูดหรือถอนโดยไม่คำนึงว่านักวิ่งที่เฉพาะเจาะจงจะเริ่มหรือไม่เสร็จสิ้นเหตุการณ์ที่วางเดิมพัน ซึ่งหมายความว่าการเดิมพันทั้งหมดยังคงอยู่ไม่มีการเงินคืนและไม่มีการหักเงินสำหรับการเดิมพันที่ชนะ

  "Ante Post", "Futures" ข้อเสนอเดิมพันในอีเวนท์ก่อนที่จะมีการบครั้งสุดท้าย

  "Betting Receipt", "Betting Ticket" ใบเสร็จรับเงินรวมถึงหมายเลขตั๋วเดิมพันที่ออกให้เมื่อยืนยันการเดิมพันที่วางไว้ และเป็นไปตามกฎการแข่งขันของการเล่น

  "Bet Unit" จำนวนเงินเดิมพันที่เลือก ต่อการรวมกันในการเดิมพันรวม

  "Boxed Exotics" ผลเดิมพันรวมที่เป็นไปได้ทั้งหมด

  "Combinations" จำนวนของนักวิ่งที่เลือกได้ "การเดิมพันรวม" หรือ "เดิมพันแปลก" ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกม้ามากกว่าหนึ่งตัวในหนึ่งการแข่งขันหรือมากกว่า

  "Correct Weight" วัดน้ำหนักซึ่งชั่งโดยผู้ได้อันดับที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง น้ำหนักที่ถูกต้องจะต้องถูกแจ้งให้ทราบก่อนเดิมพันจึงจะสามารถจ่ายเงินออกได้ ทั้งหมดดูที่ All Clear

  "Dead Heat" เกิดขึ้นเมื่อมีนักวิ่งสองคนหรือมากกว่านั้นประกาศอย่างเป็นทางการว่าเข้าเส้นชัยพร้อมกัน คำนี้ใช้กับทั้งผู้ชนะและได้รับตำแหน่งเดียวกันทั้งคู่ในการแข่งขันเดี่ยว

  "Deductions" การลดลงของอัตราต่อรองคงที่อันเนื่องมาจากการถอนม้าออก

  "Exacta". การเดิมพันที่คุณต้องเลือกม้าซึ่งจะได้ที่ 1 และที่ 2 ในลำดับที่ถูกต้อง

  "Exotic Bet" ดูรายละเอียด Combination Bet

  "Face value of a bet" หน่วยเดิมพันคูณด้วยอัตราต่อรองสำหรับการเลือกที่กำหนด

  "Final Acceptances", "Final Field" ผู้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการ (Acceptor) ได้รับการเสนอชื่อในการแข่งตามประกาศโดย Race Club ผู้ควบคุมของประเทศที่การแข่งขันดำเนินการอยู่

  "First Fours", "First4" การเดิมพันที่คุณต้องเลือกผู้ที่จะได้อันดับที่ 1, 2, 3 และ 4 ตามลำดับที่ถูกต้อง

  "Fixed Odds" ราคาต่อรองที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เสนอในอีเวนท์การเดิมพัน แก้ไขในเวลาที่มีการวางเดิมพัน ซึ่งหมายความว่าราคาต่อรองที่จ่ายสำหรับการเดิมพันที่ชนะจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากวางเดิมพัน โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด (ยกเว้นการหักเงินจากการเดิมพันในกรณีที่มีการถอนม้าออกภายหลัง ในกรณีนี้การหักเงินเป็นไปตามกฎข้อ 7)

  "Fluctuations"การเปลี่ยนแปลงของอัตราต่อรองที่เสนอสำหรับนักวิ่งที่เฉพาะเจาะจงขณะที่ตลาดเคลื่อนไหว

  "Futures" ดูรายละเอียด Ante-Post

  "Inquiry" เจ้าหน้าที่อาจทำการสอบสวนเนื่องจากอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน ตลาดของการแข่งขันที่เป็นปัญหาจะไม่ถูกตัดสินจนกว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการของการสอบสวน ซึ่งรวมถึงการเลือก / ตลาดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน

  "Late Scratchings", "Non-runners", "Scratchings", "Withdrawals" ม้าหรือสุนัขไล่เนื้อถอนออกจากการแข่งขัน ม้าหรือสุนัขไล่เนื้อถอนตัวหลังจากการเริ่มการเดิมพันเรียกว่า "ถอนภายหลัง"

  "M/L"   หมายถึง Morning Line ซึ่งเป็นอัตราต่อรองประมาณการกดของประมาณสำหรับม้าแต่ละตัว

  "MTP" หมายถึง Minutes To Post  เป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มเข้ามา เราได้รวมการนับถอยหลังเพื่อบอกให้คุณทราบว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดก่อนเริ่มการแข่งขันครั้งต่อไป

  "Non-runners" ดูที่ Late Scratchings

  "Payout", "Return" ผลทางการเงินเบื้องต้นของการเดิมพันที่ชนะ

  "Place" ที่สิ้นสุดในลำดับที่ 1, 2 หรือ 3 ในการแข่งขันขึ้นอยู่กับขนาดของสนาม (ในบางเชื้อชาติที่เลือกจะมีอันดับที่ 4 หรืออันดับที่ 1 และ 2 เท่านั้น)

  "PlacE-getter" นักวิ่งใดก็ตามที่จบตำแหน่งในการแข่งขัน

  "Pre-post bet" การเดิมพันอัตราเดิมพันคงที่หลังจากประกาศฟิลด์สุดท้ายแล้ว

  "Price", "Odds" ข้อเสนอที่เป็นไปได้ซึ่งเป็นผลลัพธ์จะเกิดขึ้น นี่คือจำนวนที่คุณคูณหน่วยเดิมพันของคุณเพื่อคำนวณผลตอบแทนที่เป็นไปได้

  "Profit", "Winnings" ผลตอบแทนของการเดิมพันที่ชนะ น้อยกว่าต้นทุนการเดิมพันคือกำไรสุทธิจากการเดิมพัน

  "Protest" ความขัดแย้งทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับสถานที่ของการแข่งขันที่เฉพาะเจาะจงซึ่งทำกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่ All clear จะส่งสัญญาณ

  "Quadrella" เดิมพันที่คุณต้องเลือกอันดับที่ 1 ใน 4 การแข่งขันที่เสนอชื่อ

  "Quinella" เดิมพันที่คุณต้องเลือกอันดับที่ 1 และอันดับที่ 2 ในลำดับใดก็ได้

  "Rebate" เปอร์เซ็นต์ของเงินเดิมพันที่คืนสู่ผู้เล่นเมื่อสูญเสียการเดิมพัน

  "Return" ดูรายละเอีย Payout

  "Runner" ม้าหรือสุนัขล่าเนื้อที่ร่วมการแข่ง

  "Scratchings" ดูรายละเอียด Late Scratchings

  "SelEctions" ม้าหรือสุนัขล่าเนื้อ (ผู้วิ่ง) ที่เลือกวางเดิมพัน

  "Starting Price", "SP" สำหรับการแข่งออสเตรเลียทั้งหมด นี่คือราคาคงที่สุดท้ายที่เราเสนอ สำหรับการแข่งระหว่างประเทศนอกเหนือจากการแข่งฝรั่งเศส นี่เป็นราคาคงที่สุดท้ายที่เราเสนอ สำหรับการแข่งของฝรั่งเศสนี่เป็นข้อที่ระบุไว้ในข้อ 19 ด้านล่าง

  "Tote" หมายถึง totalisator pool

  "Tote Betting" เป็นประเภทการเดิมพันที่วางเดิมพันทั้งหมดลงในกองกลาง เงินปันผลจะคำนวณจากจำนวนเงินทั้งหมดที่วางเดิมพันในกองกลางและจำนวนรวมถ้าสิทธิ์ที่ชนะหลังจากทราบผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เงินปันผลจะประกาศหลังจากหักเงินจากกองกลาง

  "Trifecta" การเดิมพันที่คุณต้องเลือกผู้วิ่งที่ได้อันดับที่ 1, 2 และ 3 ในลำดับที่ถูกต้อง

  "USA Tote" หมายถึง North and South American tote

  "Win" การวิ่งชนะลำดับที่ 1 ผู้วิ่งที่เข้าเส้นชัยด้วยลพดับนี้จะเป็น  "Winner"

  "Win Bet" เดิมพันที่วางบนผู้วิ่งที่ชนะการแข่ง.

  "Winner" ดูรายละเอียด Win

  "Winnings" ดูรายละเอียด Profit

  "Withdrawals" ดูรายละเอียด Late Scratchings.

  1. การกำหนดผลลัพธ์

  1.1. การกำหนดผลลัพธ์ทั่วไป

  1.1.1. การเดิมพันการแข่งขันทั้งหมดจะตัดสินตามประกาศอย่างเป็นทางการของผลการแข่งขันตามที่หน่วยงานด้านการแข่งขันกำหนดขึ้นในวันแข่งขัน

  1.1.2. เมื่อประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้วผลลัพธ์จะไม่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงหรือการแก้ไขผลดังกล่าว

  1.1.3. ผลลัพธ์ระหว่างกาลที่โพสต์บน Racebook นั้นใช้เพื่อการบ่งชี้เท่านั้น และการเดิมพันจะเกิดขึ้นตามการประกาศอย่างเป็นทางการตามข้อ 1.1.1 ข้างต้น

  1.1.4. การหักเงินสำหรับการถอนออกภายหลังอาจใช้กับการเดิมพันอัตราเดิมพันคงที่ดูกฎ 6

  1.2. ยกเลิก, ถูกถ่ายโอนและเลื่อนผล

  1.2.1. สำหรับการประชุมการแข่งขัน:
  (i) ในกรณีที่การแข่งขันการ หรือบางส่วนของวันนั้นถูกยกเลิก โอนย้ายหรือเลื่อนออกไปการเดิมพันทั้งหมดที่วางในการแข่งขันที่ถูกเลื่อนออกไปหรือถูกยกเลิก (ยกเว้นการเดิมพัน Ante Post ที่ตกลงก่อนการประกาศสนามสุดท้าย) ถือเป็นโมฆะและเงินเดิมพันคืนสู่บัญชีของลูกค้า ไม่มีกฎ 48 ชั่วโมงในกีฬาอื่น 

  1.3. การแข่งซ้ำใหม่

  1.3.1. ในกรณีที่มีการแข่งขันซ้ำในวันเดียวกันการเดิมพันทั้งหมดที่วางในการแข่งขันจะยังคงมีผลอยู่

  1.4. Dead Heats

  1.4.1. ในกรณีที่มี Dead heat เกิดขึ้นจะได้รับผลตอบแทนลดลงสำหรับนักวิ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ Dead heat
  (ตัวอย่าง) ผู้ใช้เดิมพัน 5 mbtc บนม้าซึ่งมีอัตราต่อรอง 10.00 หากม้าตัวนี้อยู่ในสภาพ Dead heat พร้อมกับม้าอีกตัวหนึ่ง การจ่ายเงินจะเท่ากับ 2.5 mbtc (ครึ่งนึงของ 5) x 10.00 = 25.00 ที่จะจ่ายออก

  1.4.2. การลดผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับจำนวนนักวิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Dead heat

  1.4.3. ผลตอบแทนที่ลดลงจะถูกคำนวณดังนี้: (i) สำหรับการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่: ผลตอบแทนที่ลดลงจะเป็นมูลค่าของการเดิมพันหารด้วยจำนวนนักวิ่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Dead heat

  2. การเดิมพันชนะ

  2.1. ข้อกำหนดการชนะการเดิมพันที่ทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยกฎต่อไปนี้:

  2.1.1. การเดิมพันที่ชนะทั้งหมดจะต้องเลือกให้ได้ในอันดับที่ 1 เพื่อให้ชนะการเดิมพัน

  2.2. ใช้กฎ Dead heat ดูรายละเอียด 1.4

  2.3. มีการหักเงินสำหรับการถอนออกภายหลังบนอัตราต่อรองคงที่ ดูกฎข้อ 6

  2.4. การเดิมพันที่ชนะทั้งหมดต้องได้รับการยอมรับตามประเภทการเดิมพัน

  3. วางเดิมพัน

  3.1. คุณสมบัติการเดิมพันทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยกฎต่อไปนี้ สำหรับการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใด ๆ ผู้เริ่มแข่งที่ได้รับการเสนอชื่อก่อน ที่จะทำการถอนออกซึ่งหมายถึงจำนวนผู้เริ่มแข่ง ที่ประกาศไว้เมื่อทำการสรุปการถอนออกอย่างเป็นทางการ กฎเหล่านี้จะใช้กับการเดิมพันก่อนโพสต์ทั้งหมด

  3.1.1. สำหรับการแข่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์:

  (i) สำหรับการแข่งขันที่มี ผู้เริ่มแข่งที่ได้รับการเสนอชื่อตั้งแต่ 8 คนขึ้นไปก่อนที่จะทำการถอนออก: อันดับจะจ่ายสำหรับที่ 1, 2 และ 3 ในการแข่งขัน
  (ii) สำหรับการแข่งขันที่มี ผู้เริ่มแข่งได้รับการเสนอชื่อ 5-7 คนก่อนที่จะทำการถอนออก: อันดับจะจ่ายสำหรับที่ 1 และ 2
  (iii) สำหรับการแข่งขันที่มี ผู้เริ่มแข่งที่ได้รับการเสนอชื่อ 4 คนหรือน้อยกว่าการเดิมพัน ทุกเดิมพันอันดับจะได้รับเงินคืน

  3.1.2. สำหรับการแข่งอื่น ๆ ทั้งหมด:

  (i) สำหรับการแข่งขันที่มีผู้เริ่มแข่ง 8 คนขึ้นไป: อันดับจ่ายสำหรับที่ 1, 2 และ 3
  (ii) สำหรับการแข่งขันที่มี ผู้เริ่มแข่ง 5-7 คน: อันดับจะจ่ายสำหรับที่ 1 และ 2
  (iii) สำหรับการแข่งขันที่มี ผู้เริ่มแข่งน้อยกว่า 4  คน ทุกเดิมพันอันดับจะได้รับเงินคืน

  3.2. ใช้กฎ Dead heat  ดูกฎ 1.4.

  3.3. การเดิมพันที่วางทั้งหมดจะได้รับการยอมรับตามประเภทการเดิมพัน

  3.4. สำหรับการแข่งในออสเตรเลีย ในกรณีที่การประกาศจ่ายเงินปันผลมีการประกาศน้อยกว่า 3 สิทธิ์ของออสเตรเลีย การเดิมพันที่วางทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีลูกค้า

  4. เดิมพันชุด

  4.1. การเดิมพันชุดอาจรวมถึงทั้งขาแบบ All-in และรอบสุดท้าย ในกรณีที่รอบสนามสุดท้ายมีการถอนออก การเดิมพันชุดจะยังคงอยู่ แต่จะมีการหักเงินตามตารางการหักเงิน หากรอบที่ไม่ได้เริ่มเล่นการเดิมพันชุดจะส่งผลเสียการเดิมพัน

  5. การถอนออก

  5.1. ในกรณีที่ม้าหรือสุนัขไล่เนื้อมีการถอนออกจากการแข่งขัน:

  5.1.1. ข้อต่อไปนี้จะใช้กับการเดิมพันในนักวิ่งที่มีการถอนออก(s):

  5.1.1.1. สำหรับการเดิมพันที่วางหลังจากการประกาศสนามสุดท้าย:

  (i) คืนเงินเต็มจำนวนของการเดิมพันทั้งหมดในนักวิ่งที่มีการถอนออก
  (ii) ในกรณีที่นักวิ่งที่ถอนออกเป็นส่วนหนึ่งของการเดิมพันรวม เดิมพันรวมทั้งหมดซึ่งรวมทั้งที่เลือกไปด้วยนั้นจะถูกคืนเงิน
  (iii) ในกรณีที่นักวิ่งที่ถอนออกเป็นส่วนหนึ่งของการเดิมพันที่แปลก ส่วนแบ่งของการเดิมพันนั้นจะถูกคืน

  5.1.1.2. สำหรับเดิมพันที่วางเดิมพันในตลาด Ante-Post:
  (i) การเดิมพันจะได้รับการยอมรับบนพื้นฐาน "all-in" และดังนั้นจะไม่มีการคืนเงินสำหรับการเลือก

  5.1.2. สิ่งต่อไปนี้จะใช้กับการเดิมพันม้าหรือสุนัขล่าเนื้อ นอกเหนือจากนักวิ่งที่ถอนออก:

  5.1.2.1. สำหรับการเดิมพันที่วางหลังจากการประกาศฟิลด์สุดท้าย:

  (i) การหักเงินจะนำไปใช้สำหรับการชนะเดิมพันแบบอัตราต่อรองคงที่ก่อนการถอนออก ดูกฎข้อ 6

  5.1.2.2. สำหรับการเดิมพันที่วางเดิมพันในตลาด Ante-Post:
  (i) ไม่มีการหักเงินสำหรับการเดิมพันแบบอัตราต่อรองคงที่

  6. การหักเงิน

  6.1. ในกรณีที่มีการถอนออกภายหลังซึ่งการหักนำไปใช้ตามกฎ 5, การหักจะถูกนำไปใช้ตามตารางการหักเงินที่ระบุไว้ด้านล่าง

  6.2. อัตราการหักจะถูกนำมาใช้ขึ้นอยู่กับอัตราต่อรองคงที่ของนักวิ่งที่ถอนออกแล้วในเวลาที่มีการถอนออก

  6.3. การหักเงินจะถูกนำมาใช้ดังต่อไปนี้:

   ราคาคงตัว - การหักชนะ - การหักที่ 3  - หารหักที่ 2
   26 3 4 5
   21 4 5 6
   20 5 5 6
   19 5 6 7
   18 5 6 7
   17 5 6 7
   16 6 7 8
   15 6 7 8
   14 7 7 9
   13 7 8 9
   12 8 8 10
   11 8 9 11
   10 9 10 12
   9.5 10 10 12
   9 10 10 13
   8.5 11 11 13
   8 12 11 14
   7.5 12 12 15
   7 13 12 16
   6.5 14 13 16
   6 16 14 18
   5.5 17 15 19
   5 19 16 20
   4.8 19 16 21
   4.6 20 16 21
   4.4 21 17 22
   4.2 22 17 23
   4 23 18 23
   3.9 24 18 24
   3.8 25 18 24
   3.7 25 19 25
   3.6 26 19 25
   3.5 27 19 25
   3.4 27 19 26
   3.3 28 20 26
   3.2 29 20 27
   3.1 30 20 27
   3 31 21 28
   2.9 32 21 29
   2.8 33 21 29
   2.7 35 22 30
   2.6 36 22 30
   2.5 37 23 31
   2.45 38 23 32
   2.4 39 23 32
   2.35 40 23 32
   2.3 41 24 33
   2.25 42 24 33
   2.2 42 24 33
   2.15 43 24 34
   2.1 45 24 34
   2.05 46 25 35
   2 47 25 35
   1.95 48 25 35
   1.9 49 25 36
   1.85 51 26 36
   1.8 52 26 37
   1.75 53 26 37
   1.7 55 27 38
   1.65 57 27 38
   1.6 58 27 39
   1.55 60 27 39
   1.5 62 28 40
   1.45 64 28 41
   1.4 67 28 41
   1.35 69 29 42
   1.3 72 29 42
   1.28 73 29 43
   1.26 74 29 43
   1.24 75 29 43
   1.22 77 30 44
   1.2 78 30 44
   1.18 79 30 44
   1.16 80 30 44
   1.14 80 30 44
   1.12 80 30 44
   1.1 80 30 44
   1.09 80 30 44
   1.08 80 30 44
   1.07 80 30 44
   1.06 80 30 44
   1.05 80 30 44
   1.04 80 30 44
   1.03 80 30 44
   1.02 80 30 44
   1.01 80 30 44

  6.3.1. อัตราการหักเงินจะถูกนำมาใช้กับมูลค่าของการเดิมพัน

  6.4. ในกรณีที่นักวิ่งหลายคนถูกถอนออกจากการแข่งขัน อัตราการหักเงินรวมจะถูกคำนวณโดยการรวมผลรวมของอัตราการลดลงของแต่ละบุคคลที่คำนวณตามตารางการหักเงินที่ระบุไว้ในที่นี้

  6.5. กำหนดการหักเงิน:

  7. ลิมิตการชนะ

  7.1. จำนวนเงินทั้งหมดแสดงเป็นเงินยูโร จ่ายออกสูงสุด = 250,000 ยูโรต่อวัน

  7.2. ลิมิตการชนะ คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้เล่นหนึ่งคนสามารถชนะได้ (กล่าวคือ คืนเงินผู้เล่นน้อยกว่าค่าเดิมพัน) ต่อประเภทการเดิมพัน ต่อการแข่งขัน สำหรับการเดิมพันที่ชนะทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าการเดิมพันที่แพ้จะไม่ถูกนำมาพิจารณาเมื่อพิจารณาการชนะสูงสุดของผู้เล่น สำหรับลิมิตชัยชนะเดิมพันอันดับ คือจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถชนะได้ในแต่ละผู้ได้อันดับ  ต่อการแข่งขัน ต่อผู้เล่น

  7.3. ผู้เล่นจะถูกถือว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคลหรือกลุ่มที่ถือว่าเป็นการกระทำในนามของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือนิติบุคคลหรือกลุ่ม

  7.4. ลิมิตการชนะที่ระบุไว้ในที่นี้รวมถึงเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการเดิมพันของผู้เล่นในแต่ละประเภทการเดิมพันต่อการแข่งขัน (หรือต่อผู้ชนะในแต่ละอันดับในกรณีของการเดิมพันอันดับ) โดยไม่คำนึงว่าการเดิมพันนั้น คูณ เป็นชุดรวม หรือเป็นการเดิมพันเดี่ยว

  7.5. มันเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชีแต่ละคนที่จะต้องตระหนักถึงลิมิต ที่ระบุไว้ในที่นี้และเราจะไม่รับผิดชอบในการสื่อสารลิมิตดังกล่าวในรูปแบบอื่นใดหรือผ่านสื่ออื่นใดในเวลาที่วางเดิมพัน

  7.6. ลิมิตที่ระบุไว้ในที่นี้เปิดให้มีการเจรจาขึ้นไปตามดุลยพินิจของเรา ผู้เล่นที่ร้องขอการทบทวนลิมิตเหล่านี้ จะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมาหาเราเรา และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกระบวนการเพิ่มลิมิตการชนะ

  7.7. หากไม่มีการเจรจาก่อนชนะสูงสุดที่จ่ายให้กับผู้เล่นคนใดคนหนึ่งต่อประเภทการเดิมพัน (หรือต่อผู้วางเดิมพันรายบุคคลในกรณีของการเดิมพันอันดับ) ต่อการแข่งขันสำหรับการเดิมพันที่ชนะทั้งหมดจะถูกลิมิต:

  7.8. สำหรับการเดิมพันประเภทใด ๆ ในที่ใด การจ่ายเงินจะต้องไม่เกินจำนวนเงินรวมของประเภทการเดิมพันนั้นที่การรวมเดิมพันกองกลางตัวแทน หากกองกลางตัวแทนนั้นไม่มีประเภทการเดิมพันที่เลือกไว้หรือไม่มี กองกลางตัวแทน จะมีการประกาศรวมพลและการจ่ายเงินปันผลตามการจ่ายเงินเดิมพันสูงสุดของเรา หากไม่มีบ่อรวมกองกลางวิคตอเรีย ถัดไป กองกลางควีนส์แลนด์จะประกาศกองกลางจะนำไปใช้ขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินเดิมพันสูงสุดของเรา ในกรณีที่ผู้เล่นเดิมพันมากกว่าขนาดกองผู้เล่นจะได้รับเงินเดิมพันคืนมากกว่าเงินรวม

  7.9. เมื่อกองกลางหนึ่งหรือมากกว่าประกาศเงินปันผลตามการหักค่าคอมมิชชัน (ถอดออก) ต่ำกว่าอัตรามาตรฐานเราอาจพิจารณาสิ่งนี้ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา) อย่าง: สูงกว่าของจำนวนเงินที่เหลือ

  7.10.  หากมีการกำหนดลิมิต การเดิมพันเฉพาะกับบัญชีผู้เล่น การจ่ายเงินสูงสุดสำหรับแต่ละขาของการเดิมพันชุด (ทั้งหมด) ซึ่งผู้เล่นจะใช้วงเงินการเดิมพันตามปกติสำหรับการเดิมพันชนะจะจ่ายตามลิมิต การชนะที่กำหนด หรือ $ 2,000 แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า

  8. เวลาเดิมพัน

  8.1.สำหรับการเดิมพัน Ante-Post การเดิมพันจะสิ้นสุดที่การประกาศของฟิลด์สุดท้าย

  8.2. สำหรับการเดิมพันโพสต์ทั้งหมดประกาศฟิลด์สุดท้าย เราจะขอสงวนสิทธิ์ในการปิดเวลาเดิมพันดังต่อไปนี้:

  8.2.1. ชัยชนะและการวางเดิมพันมากถึงหนึ่ง (5) นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน

  8.2.2. Quinella, Forecast, Exacta, Trifecta, & การเดิมพันสี่อันดับแรก สูงถึงสี่ (5) นาทีก่อนเวลาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการแข่งขัน

  8.2.3. ความพร้อมใช้งานของส่วนลดแต่ละระดับอาจแตกต่างกันได้ตลอดเวลาก่อนเริ่มการแข่งขัน ระดับส่วนลดสำหรับม้าหรือชุดรวมใดชุดรวมหนึ่งอาจแตกต่างจากม้าหรือชุดรวมที่เหลือ

  9.คุณสมบัติเว็บไซต์

  9.1. เราเผยแพร่คุณสมบัติหลายประการเพื่อความบันเทิงของผู้เล่น คุณสมบัติเหล่านี้บ่งบอกเฉพาะและแม้ว่าเราจะพยายามให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง แต่เราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่ในนั้น ผู้เล่นจึงควรทำการเลือกอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล และ/หรือ คุณสมบัตินี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดต่อ

  9.1.1. แบบฟอร์มม้า;

  9.1.2. ข้อมูลม้า นักแข่งม้า และเทรนเนอร์;

  9.1.3. การวางสิ่งกีดขวาง;

  9.1.4. สภาพอากาศและข้อมูลการท็ค;

  9.1.5. ศรชี้วัด; และ

  9.1.6. ตัวชี้วัดที่ชื่นชอบ

  9.2. ในขณะที่เราเสนอข้อมูลที่หลากหลายที่ระบุม้าหรือสุนัขล่าเนื้อในการแข่งขันรวมถึง แต่ไม่ลิมิต ต่อการแปลชื่อ การเดิมพันจะถือว่าเป็นการวางและตัดสินโดยอิงจากหมายเลขอานอย่างเป็นทางการเท่านั้น สำหรับการแข่งสุนัขล่าเนื้อในสหราชอาณาจักร การเดิมพันจะตัดสินตามช่องหมายเลขหรือกับดักเท่านั้น

  10.กฎเขตอำนาจศาล

  10.1. กฎของการแข่งม้าในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นจะมีผลบังคับใช้กับการตั้งถิ่นฐานและจะใช้ในการแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ

  11.FAVOURITE VS THE FIELD

  11.1. การเดิมพัน 'Favorite Versa the Field' มีให้ในการแข่งขันที่ถูกเลือก รายการโปรดที่ออกแบบไว้แล้วกำหนดในรายการโปรดเมื่อเทียบกับฟิลด์เป็นรายการโปรดที่เราเสนอชื่อและอาจไม่ได้เป็นรายการโปรดที่ได้รับความนิยม

  11.2. หากรายการโปรดที่ถูกเสนอมีการถอนออก การเดิมพันทั้งหมดจะเป็นโมฆะและจะได้รับเงินคืน "ฟิลด์" ประกอบด้วยนักวิ่งคนอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการโปรดที่ได้รับการเสนอ หากมีการถอนออกจาก "ฟิลด์" การเดิมพันทั้งหมดยังคงอยู่ แต่อาจมีการหักเงินตามที่ผู้ดูแลกำหนดไว้ ในกรณีที่มี Dead heat จะใช้กฏ Dead heat

  11.3. ราคาอาจมีการแก้ไข หากมี * อยู่ติดกับราคาแสดงว่าราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังไม่ได้กำหนด

  12.การแข่งฝรั่งเศส

  12.1. สำหรับการแข่งฝรั่งเศสทั้งหมดราคาเริ่มต้นคือราคาคงที่ล่าสุดที่เราเสนอในการแข่งขันนั้น หากเราไม่เสนออัตราต่อรองคงที่ในการแข่งขันนั้นราคาเริ่มต้นคือเงินปันผลอย่างเป็นทางการที่ประกาศโดย PMU (มีให้ที่ www.pmu.fr)

  13.การแข่งอเมริกาอัตราต่อรองคงที่

  13.1. สำหรับการแข่งในสหรัฐอเมริกาทั้งหมดที่มีการเสนอราคาคงที่ราคาเริ่มต้นคือราคาต่อรองคงที่ล่าสุดที่เสนอโดยเราในการแข่งขันนั้น หากเราไม่เสนออัตราต่อรองคงที่ในการแข่งขันนั้นเงินปันผลขั้นสุดท้ายจะจ่ายตามเงินปันผลกองกลางอเมริกาที่จัดทำโดย EasyGate

  กฎ Dead Heat

  Dead Heat เกิดขึ้นเมื่อมี 2 ตัวเลือกหรือมากกว่านั้นได้อันดับที่เท่ากันหลังจากที่ได้รับผลลัพธ์สุดท้ายประกาศจากในการแข่งนั้น ๆ

  หาก Sportsbet.io ไม่ได้เสนอตัวเลือก "เสมอ" หรือ "Dead Heat" (อาจมีชื่ออื่น) สำหรับการแข่งเฉพาะที่มี Dead Heat Sportsbet.io จะจ่ายเงินตามมูลค่าของสิทธิ์ (เงินเดิมพันเริ่มต้นรวมถึงการจ่ายเงินเต็มจำนวน) สิ่งนี้จะถูกหารด้วยจำนวนตัวเลือกที่อยู่ในการจับคู่สำหรับการเลือกนั้น

  หากเดิมพันแบบทีละขามีให้ในการแข่งที่ Sportsbet.io ไม่ได้เสนอตัวเลือก "เสมอ" หรือ "Dead Heat" (อาจมีชื่ออื่น) และมีการเลือกที่สิ้นสุดด้วยการมีผู้แข่งได้อันดับเดียวกัน  Sportsbet.io จะจ่ายส่วนสถานที่ของมูลค่าสิทธิ์และคูณด้วยจำนวนที่เหลือของอันดับที่มีอยู่หารด้วยจำนวนตัวเลือกที่เข้ามาในอันดับเดียวกัน

  หาก Sportsbet.io เสนอตัวเลือก "เสมอ" หรือ "Dead Heat" (อาจมีชื่ออื่น) และมีการเสมอกันในการแข่ง การเดิมพันชนะ / อันกับทั้งหมดจะเแพ้ และการเลือก "เสมอ" เป็นเดิมพันที่ชนะ


  Fantasy is a daily and weekly fantasy sports platform, where members pay to play in contests against their friends and the wider Fantasy community. Members select their ultimate fantasy team for either a full weekend of games (eg, All of round), or just for one day (eg, Super Saturday).

  Members have a broad range of contest sizes to choose from, from 2 participants to 1000’s of participants in size.Members also have a broad range of entry fee’s available, check in the end for minimum bets in all currencies.

  You can pick an opponent or opponents from the lobby page, or challenge your friends via email, Facebook or Twitter. If you invite numerous friends to play, the first friend to submit their team will be your opponent. If none of your friends accept your challenge, Fantasy will automatically match you to another member. So your friends have time to accept your challenge remember to uncheck the ‘Public Entry’ box on the line-up selection screen. This keeps your contest from appearing as a public entry.

  All members who have entered a contest will be shown as a ‘entries’ in that contest. This can be seen in the ‘enter contest’ screens.

  Once the games have been played, the players accumulate their fantasy points, scores, and the contest is complete, whoever picked the best performing combination of players, wins the prize pool.

  Before the start of a contest, run all head to head entries through a matching process this results in most entries being matched up. Once contests of 3 or more players reach 50% filled the contest will run. Any contests which does not reach 50% filled will not run and entry fees will be refunded. One exception to this is guaranteed tournaments. They will run regardless of how many members enter.

  Multi-person leagues will proceed if entries reach 50% of the contest size. The total prize pool will adjust as per the number of actual entries in the contest. The number of prize winners and the percentage of the prize pool allocated to each winner will remain the same. One exception to this is large tournaments. Prize pool and contest are usually guaranteed for large tournaments regardless of how many members enter.

  You have multiple game types to select from. You can go head to head against other members and friends; you can create your own contests for 3 - 50 participants; or you can enter larger Fantasy contests of 50 to 1000’s of participants. It’s entirely up to how much you want to spend week to week and prizes you go after!

  Players are given a virtual salary cap based on a combination of their season long performances (or previous season performances for the commencement of season), and their recent form.

  For any contest you have entered, you have up until nearing the start of the first game for that contest to edit your team. You can do this through upcoming contests, select the contest in question and then edit your team.Once the contest is ‘locked’ (ie, the first match for that contest is due to commence), then no further editing of your team can be done.

  Contests are locked down for editing a short period of time prior to the commencement of the first game of the contest. Once lockdown has occurred, no further edits can be made.

  Line-ups can be edited as many times as you want until the start of a contest. You can view your contest line-ups in the Upcoming tab in the navigation menu. Once a contest start your selections will be locked in and cannot be edited and your opponent’s line-up will now be visible.

  Fantasy aims to finalise a contest and prize allocations as soon as it receives a final score summary from its data providers. Fantasy will apply its own verification of these results, and once satisfied will consider a contest final and prizes allocated.

  Should Fantasy consider any results invalid, it will investigate in full prior to considering a contest final.

  Fantasy sources its player performance data from Champion Data, Opta, Prozone, and Stats.com. Champion Data, Opta, Prozone, and Stats.com provide Fantasy with regular updates on the ‘actions’ of players, which Fantasy then applies its scoring against. For example, Player X performs action Y which results in Z points. This is based on real life performances of these players in the context of the game they are playing in.

  All contests you have entered that have not yet commenced can be viewed in upcoming contests and all completed contests can be viewed in contest history. You can also see all transactions, including contests entered, prizes won, deposits made and withdrawals made, in your transaction details.

  How are the prizes allocated?

  Head to head 
  Winner takes all

  User created leagues (by participant size)

  3 – 10: either the top 2 finishers, or winner takes all

  11 – 20: either top 3 finishers, or winner takes all

  21 – 30: either top 4 finishers, or winner takes all

  31 – 50: either top 5 finishers, or winner takes all

  System created leagues

  Prizes in system created leagues are allocated as per the prize conditions set out in each contest. For a detailed breakdown on Prize Payouts for a contest, see the “Prizes” tab in both the “Rules, Scoring & Prizes” section of that contest or in the pop-up window accessed by clicking the contest name in the lobby.

  If two or more finishers share the same ranking, they then share equally the distribution of prizes that would have been applied to them had they been consecutively ranked.

  All contests you have entered that have not yet commenced can be viewed in upcoming contests and all completed contests can be viewed in contest history.

  You can also see all transactions, including contests entered, prizes won, deposits made and withdrawals made, in your transaction details.

  Abandoned, Postponed, Suspended & Cancelled Fixtures

  For all sports except MLB, where any of the fixtures within a contest are cancelled, postponed or abandoned without an official result all bets are considered void and the entry amounts are returned to the members. There is no prize/winnings payouts for these voided contests.

  Abandoned, Postponed, Suspended & Cancelled Fixtures for MLB

  In the event that 75% or more of the fixtures for a contest go ahead on the scheduled day (are not postponed, abandoned or cancelled) the contest will go ahead and proceed as normal. Players participating in any game that is cancelled, postponed, or rescheduled to another match day will not accrue points and will subsequently receive a score of 0.

  In the case that less than 75% of the fixtures for a contest go ahead on the scheduled day, the contest is considered void and the entry fees are returned to the member in full.

  For example: 
  For a 6 fixture contest, 2 fixtures are postponed to another day. This means only 66.67% of the games went ahead for that contest slate, so the contest would be considered void and all entry fees returned to members.

  For a 8 fixture contest, 2 fixtures are postponed to another day. This means exactly 75% of the games went ahead for that contest slate, so the contest would proceed as normal with players in the 2 postponed games receiving a score of 0.

  For a 10 fixture contest, 2 fixtures are postponed to another day. This means 80% of the games went ahead for that contest slate, so the contest would proceed as normal with players in the 2 postponed games receiving a score of 0.

  Live & Final Scores

  Live scoring for all Fantasy contests entered are available in the "Live" section of Fantasy. Player scores are updated quarterly with a final score update approximately 2 hours after the completion of a contest.

  Fantasy uses Champion Data for AFL statistics, Opta for RWC, Sport Radar for NFL, NBA, PGA and EPL, Stats.com for MLB, SportzInteractive for ODI, Big Bash / T20 and Test Cricket, Prozone for NRL statistics and AAP for Horse Racing statistics. Any changes to the official statistics or perceived errors after the point that contest scores are made final will not be taken into account and claims that a contest participant’s entry has been affected will not be considered.

  Prize Allocation & Payouts

  Fantasy uses Champion Data for AFL statistics, Opta for EPL and RWC, Stats.com for NBA, NFL and MLB, SportzInteractive for ODI, Big Bash / T20 and Test Cricket and Prozone for NRL statistics. Any changes to the official player statistics or perceived errors after the point scores are made final will not be taken into account and claims that a contest participant’s entry has been affected will not be considered.

  Prizes are allocated as per the prize conditions set out in each contest. For a detailed breakdown on Prize Payouts for a contest see the “Prizes” tab in the “Rules, Scoring & Prizes” section of that contest.

  Multi-person leagues will proceed if entries reach 50% of the contest size. The total prize pool will adjust as per the number of actual entries in the contest. Once the contest starts, the revised prize allocation is available within the contest live view.

  One exception to this is large tournaments. Prize pool and contest are usually guaranteed for large tournaments regardless of how many members enter.

  Live scoring for all Fantasy contests entered are available in the “Live” section of Fantasy. Player scores are updated quarterly with a final score update approximately 2 hours after the completion of a contest.

  Fantasy uses Champion Data for AFL statistics, Opta for EPL and RWC, Stats.com for NFL and NBA, and Prozone for NRL statistics. Any changes to these statistics or perceived errors after the point scores are made final will not be taken into account and claims that a contest participant’s entry has been affected will not be considered.

  In the case of two teams within a contest having a tied score, final payouts are calculated upon contest settlement.

  Re-Sizing Contests

  Fantasy reserves the right to re-size contests.

  For guaranteed contests, they will only be re-sized to allow for a larger prize pool with more participants with a rake % less than or equal to the original rake %.

  For non-guaranteed contests, they will only be re-sized to allow the contest to go ahead with 50% of the required entries in the contest. In this case the rake % will remain the same, with the new prize amount allocation reflected within the contest.

  Tied Contest Entrant Scores

  Where there are two or more winning entries (bets) on the same ranking, they share equally the prize payouts that would have applied to them had they been consecutively, and not equally, ranked.

  Settlement of a Contest

  Contest settlement will happen within 24 hours of the conclusion of the final real-game fixture of a contest.

  Uncontrollable Circumstances

  If, for any reason, a contest is not capable of running as planned, including due to infection by computer virus, bugs, tampering, unauthorised intervention, fraud, technical failure or any other causes beyond the control of Fantasy, which corrupt or affect the administration, security, integrity or proper conduct of a contest, Fantasy reserves the right in its sole discretion to take any action that may be available, subject to any applicable laws, including cancelling all entries (bets) on the contest and refunding monies.


  Virtual Sports Betting Limits:

  1. A player may stake up to mɃ 2,000 on any ONE selection per Virtual Sports event.

  2. Any subsequent bets that exceed the mɃ2000 stake limit on the ONE event will be considered void (win or lose)

  For example, if you were to place these 2 bets:

  Single bet: MUN v ARS mɃ 2,000 @ mɃ 1.36 single bet = mɃ 2,720

  Multi bet: MCI v WAT 1.26 + CRY v STO 1.34 + MUN v ARS 1.76 mɃ 1,000 @ mɃ 2.97 = mɃ 2,970

  The whole Multi bet would be considered void as the MUN v ARS game had already reached its limit of mɃ 2,000 staked on it. Staked amount of the voided Multi bet would be returned to the customer.

  If you were to place these 2 bets:

  Single bet: MUN v ARS mɃ 1,000 @ mɃ 1.36 single bet = mɃ 1,360

  Multi bet: MCI v WAT 1.26 + CRY v STO 1.34 + MUN v ARS 1.76 mɃ 1,000 @ mɃ 2.97 = mɃ 2,970

  The Two bets would stand as the amount staked on the MUN v ARS game would be on the agreed limit of mɃ 2,000

  Payout Limits:

  Please be advised from 25.10.2019 there will be a 10 BTC Limit per 24 hours applied for Virtual Sports winning payouts.

  Any withdrawal requests totalling over 10 BTC in a 24 hour playing period will be subject to further confirmation from our Sports support and payments team.

  Once confirmation has been completed, the withdrawal will be processed as per our normal withdrawal processing procedures.ทางช่วยเหลืออื่นๆ